FANDOM


Abraham Journeying into the Land of Canaan

מסעו של אברם לארץ כנען - ציור של גוסטב דורא - מקור:ויקישיתוף - Neutrality

אברהם אבינו (1948 - 2123) לבריאת העולם הוא אבי עם ישראל, נמנה על האבות, יחד עם יצחק אבינו ויעקב אבינו. הוא נולד בחרן, עבר ל"אור כשדים" ומשם הצטווה על ידי הקב"ה "לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" (ספר בראשית, י"ב,א'). הוא והלך לארץ כנען יחד אשתו, שרי, אשר שמה היה לשרה אימנו, בן אחיו לוט וכן "וְאֶת-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-עָשׂוּ בְחָרָן" (ד').


ראו גם:אברהם אבינו - מבנה ועריכה של סיפורו

ראו גם : עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו עליו השלום

היכן נולד אברהם אבינועריכה

Meso2mil-he

מפת מסופוטמיה, בה מצוינת גם אור, העיר שבה על פי המסורת היהודית נולד אברהם - יצר:רוליג - ויקישיתוף

בסוף פרשת נח מסופר על יצירת אברם מאור כשדים וכך נאמר: "וַיִּקַּח תֶּרַח אֶת-אַבְרָם בְּנוֹ, וְאֶת-לוֹט בֶּן הָרָן בֶּן-בְּנוֹ, וְאֵת שָׂרַי כַּלָּתוֹ, אֵשֶׁת אַבְרָם בְּנוֹ; וַיֵּצְאוּ אִתָּם מֵאוּר כַּשְׂדִּים, לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן, וַיָּבֹאוּ עַד-חָרָן, וַיֵּשְׁבוּ שָׁם (שם, י"א, ל"א). הרמב"ן סבור אחרת :"והעניין שקבלו רבותינו בזה הוא האמת, ואני מבאר אותו. אברהם אבינו לא נולד בארץ כשדים, כי אבותיו בני שם היו, וכשדים וכל ארץ שנער ארצות בני חם.

ד"ר שמעון-אליעזר הלוי (שוברט) ספירו במאמרו האם אברהם אכן נולד באור כשדים ? דן בשאלה זאת וסבור כי אברם נולד בחרן ומבהיר את הסיבה לכך. וכך הוא כותב: "עוד עובדה מחזקת את הטענה שמקום מוצאו של אברהם הוא חרן. היה קיים שוני בתרבות העממית בין זו שבאור כשדים ובין זו שבחרן. באור כשדים הייתה חברה עירונית הנתונה לשלטון רודני עם כמורה רבת עָצמה, וכל החיים הכלכליים היו מאורגנים ברמה גבוהה. לכן הערכים המוסריים הרוֹוחים של הפָּגָניוּת היו נפוצים בין פשוטי עם. אך באזור חרן, בין השֵמיים הצפוניים-מערביים, לא היה שלטון מרכזי, והכלכלה הייתה עדיין מבוססת על רועי צאן ועל בעלי בתים עצמאיים, והיה חופש מחשבה. לכן התעקש אברהם ואחריו יצחק לקחת לבניהם נשים רק מבנות "ארץ מולדתם", משום שידעו שיש גמישות חיובית כלשהי בתרבות הדתית-מוסרית של האזור".

וספירו מתאר את מהות הקשר בין חרן לביו אור כשדים. לפי הרמב"ן, תרח הוליד את בניו הגדולים –אברהם ונחור, בעבר הנהר פרת, בעיר חרן. פעם אחת לקח תרח את בנו אברהם ונסע עִמו לאור כשדים למטרה לא ידועה. כנראה שאברהם, בגלל אמונתו התקיפה בא-ל אחד, הסתבך בצרות עם השלטונות ונאסר אך בדרך כלשהי נמלט. נעבור לספר נחמיה, בו נחמיה רומז להצלתו ממצב קשה באור כשדים על ידי נס מה'. וכך נאמר:"אַתָּה-הוּא ה' הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בְּאַבְרָם וְהוֹצֵאתוֹ מֵאוּר כַּשְׂדִּים". הרמב"ן מפרש כי המונח "הוצאתיך" יש שפירושו "לחלץ ממקום מסוכן" או "לשחרר ממצב קשה", כמו " אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים " (שמ' כ:ב).

זמן חזרתו בתשובה עריכה

המקור:עדכון בויקישיבה

תלמוד בבלי במסכת יומא אומרת שבן ג' הכיר את בוראו (מסכת נדרים, ל"ב, א'), ודרשו בזה מה שנאמר (בראשית כו ה) עקב אשר שמע בקולי אך בבראשית רבה פרשת תולדות אמרו בן מ"ח שנה הכיר את בוראו, והוא שנת ההפלגה. והרמב"ם כתב שבן מ' שנה הכיר את בוראו, והשיג עליו הראב"ד. ופירש בספר יוחסין עמ' 5 דביאור הדברים דהתחיל בגיל שלש שנים ונעלם ידיעתו כשראה ההפלגה וכי נפלאו מעשיו של הקב"ה בשנת מח ללידתו. ובשנת נ"ב שנים התחיל לדרוש התורה.

אבי תנועת התשובהעריכה

שש אלפים שנים עתיד העולם להתקיים, אומרת הגמרא. סנהדרין צז, א; "ששת אלפים שנה הוי עלמא. שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח" (מסכת סנהדרין,צ"ז,א,).

בדברי ימי העולם. אלפים שנות תוהו היו "הדורות המכעיסים ובאים". קרוב לסוף האלף השני הופיע אברהם אבינו, עמודו של עולם, והוא פתח תקופה של תורה, של הדרכה אלוקית, של מתן תורה, נבואה ורוח הקודש.

הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן כתב בעלון לפרשת לך לך, "שבת בשבתו" על אברהם אבינו בתור אבי תנועת התשובה] מבהיר : "אמרנו שאברהם פותח את שנות התורה, אולם שנת הולדתו היא 1948. גם השנה בה הכיר את בוראו אינה שנת 2000, אלא שנת 1951 או 1996 (תלוי בדעות שונות בחז"ל). יש לשאול, אפוא, איזו נקודה במהלך חייו של אברהם היא המציינת את המעבר לשנות התורה - שנת ה-2,000 לבריאת העולם .

אומרים רבותינו - "את הנפש אשר עשו בחרן". היום היו קוראים לזה 'הפצות'. כשאברהם אבינו הקים את תנועת התשובה הראשונה בהיסטוריה, ננער העולם ממציאות של תוהו והיה לעולם של תורה.

שואל החתם-סופר: אם חנוך גדול מאברהם, ועל כן נהפך למלאך, מדוע לא יצאו ישראל מזרעו? ואם אברהם גדול מחנוך, למה נקבר כאחד האדם? ומשיב: מלאכים רבים יש לו לקב"ה, מלאך נוסף בשם חנוך אינו מהווה תוספת משמעותית. אילו היה אברהם מתבודד כחנוך, היה עולה להיכל גבוה עוד יותר ממנו. אך הוא וויתר על התפתחותו האישית, והתמסר לתיקון עולם. הבחירה הזו היא שורש האומה הישראלית, העתידה להפוך את כל העמים לקרוא כולם בשם ה'.

הרב שפירא ממשיך, אין זו רק דרשה יפה על אברהם אבינו, אלא גם מצווה מדאורייתא: "'ואהבת את ה' אלקיך' - אהבהו על הבריות (גרום לבריות לאוהבו) כאברהם אביך, שנאמר 'ואת הנפש אשר עשו מחרן'". ומוסיף הרמב"ם - "רצונו לומר: כמו שאברהם מפני שהיה אוהב, כמו שהעיד הכתוב 'אברהם אוהבי'... קרא בני האדם להאמין בה' מרוב אהבתו, כן אתה אהוב אותו עד שתקרא אליו בני האדם".

בשל היות המצווה הזו מיסודי התורה, מונה אותה הרמב"ם מיד לאחר שתי המצוות הקשורות באמונה בה'. התורה עצמה מדגישה את חשיבותה הרבה, ואומרת עליה: "ושיננתם לבניך ודיברת בם...".

ובסיכום, ואם כך הוא ביחס לאומות העולם, צא ולמד עד כמה חייבים כולנו לאהוב ולהאהיב את שמו של אבינו שבשמים על ישראל בניו. נתמסר כולנו להיות מן העוסקים במלאכת הקודש, המשיבים לב בנים על אבותם.

חסד אמונה וגבורהעריכה

Abraham Lilien

אברהם, תחריט עץ מאת אפרים משה ליליין - לפני 1925 - ויקישיתוף

הרב אליקים לבנון, רב היישוב אלון מורה ליד העיר שכם וראש ישיבת אלון מורה כתב על היותו אברהם אבינו איש אמונה וגבורה את הדברים האלה בעלון פרשת השבוע - "ישע שלנו": " מידת החסד כידוע מיוחסת לאברהם אבינו, "חסד לאברהם", אולם יש שתימידות נוספות בהם מצטיינת דמותו של אברהם אבינו: האמונה והגבורה.

 • "וְהֶאֱמִןבַּה'" (בראשית ט"ו, ו'), כך מתארת התורה את תגובתו של אברהם להבטחת הקב"ה "כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ" (שם, ה'). וכדברי חכמים (שבת צז,א): "החושד בכשרים לוקה בגופו. דכתיב, במשה רבנו, והן לא יאמינו לי. אך לפניהקב"ה גלוי שהם יאמינו, דכתיב ויאמן העם. אמר לו: הם מאמינים בני מאמינים, מבניו של אברהם אבינו. אתה אין סופך להאמין,שנאמר יען לא האמנתם בי".
 • יסוד האמונה מופיע אצל אברהם אבינו יחד עם תכונת הגבורה. "האדם הגדול בענקים, זה אברהם אבינו, שהיה גבוה, קומתו כנגד שבעים וארבעה אנשים" (מסכת סופרים כ"א, ט')."

אומר הרב לבנון: " שתי התכונות הללו נדרשות הן זו לזו. הנה נקרא אברהם אבינו לשליחותו של הקב"ה, המוציאו מבית אביו וממשפחתו, ללכת אל ארץ לא נודעת. במבט לאחור, רואה אברהם רבים לפניו, אשר נכשלו בשליחותם ולא מילאו את התקוות אשר תלה בהם הקב"ה. אדם הראשון החל את תפקידו בגן עדן, אך גורש משם. נח היוצא מן התיבה, עם שליחות לבנות מחדש את העולם, ומיד נכשל אחד מבניו עד כדי ההכרח לקללו, "ארור כנען". ובודאי, אנשי דור הפלגה שהיו בעלי כוחות אדירים, והקב"ה הפיצם ובלל את שפתם. מי אם כן ערב לאברהם שהוא יהא שונה מקודמיו, ויצליח יותר במילוי שליחותו. לשם כך, נצרך הוא בראש ובראשונה ליסוד האמונה. קוראים אנו בפרקי ההלל שבתהילים: "הֶאֱמַנְתִּי כִּי אֲדַבֵּר; אֲנִי עָנִיתִי מְאֹד, אֲנִי אָמַרְתִּי בְחָפְזִי: כָּל–הָאָדָם כֹּזֵב" (קט"ז, י' - י"א). פשט הפסוק מורה לנו שהאמונה נשענת על סבלנות, שהרי בניגוד ל"האמנתי" מעמיד דוד המלך את "אני אמרתי בחפזי".

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינועריכה

אבות פרק ה משנה ג חלק ב01:19:05

אבות פרק ה משנה ג חלק ב

על הניסיונות שאברהם אבינו נוסה

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצריים, ועשרה על הים; עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצריים, ועשרה על הים. עשרה נסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר, שנאמר "וינסו אותי, זה עשר פעמים, ולא שמעו, בקולי" (במדבר יד,כב). (מסכת אבות, ה')

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו:

 1. "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ" (יב 1);
 2. הירידה למצרים בגלל הרעב - "וַיְהִי רָעָב, בָּאָרֶץ" (יב 10);
 3. .לקיחת שרה לבית פרעה (יב 15);
 4. מלחמתו של אברהם בארבעת המלכים (יד 15);
 5. לקיחת הגר לאישה בעקבות עקרותה המתמשכת של שרה (טז 2);
 6. ברית המילה שאברהם נצטווה עליה בימי זקנתו (יז 10);
 7. לקיחת שרה לבית אבימלך, מלך גרר (כ 2);
 8. גירוש הגר, אחרי שילדה בן לאברהם (כא 10);
 9. גירוש בנו ישמעאל (כא 11);
 10. . עקידת יצחק (כב).

הרב דן באחדים מן הנסיונות

פרופ' חננאל מאק מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן דן שנושא:ניסיונותיו של אברהם אבינו – מקרא, משנה, אגדה, פיוט ופירוש לפיוט. תחילה הוא מביא את המקור בו מובאת האימרה:""עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן" משנה ‏‏[1].

הניסיונות מוצגים ברמזים: "שניים ב'לֵךְ', שניים בשני בניו, שניים בשתי נשיו, אחד עם המלכים ואחד בין הבתרים, אחד באור כשדים ואחד בברית המילה". ‏‏[2].

פירוט רחב יותר הופיע בפרקי דרבי אליעזר

 • הניסיון הראשון מיד כשנולד אברהם, כאשר "ביקשו גדולי נמרוד להרגו ונחבא מתחת לארץ י"ג שנים". * הניסיון השני אירע לאברהם הבוגר, כש"נתנוהו בבית האסורים עשר שנים" ולאחריהן "נתנוהו בכבשן האש ומלך הכבוד פשט יד ימינו והצילו".
 • בניסיון השלישי "טלטלו [הקב"ה] מבית אביו... והביאו לחרן".

גם הניסיונות שלאחר מכן תואמים את סדר המאורעות המפורט בתורה: הרעב הכבד, לקיחת שרה לבית פרעה ("וכי יש לך אדם שרואה שאשתו נלקחת לאיש אחר ואינו קורע את בגדיו?"), מלחמת ארבעת המלכים, ההתגלות במחזה וברית בין הבתרים, המילה, שילוח הגר וישמעאל ולבסוף – העקֵדה. אלא שמידת התעניינותו של בעל הפרקים בניסיונות אלה מגוונת מאוד. ספירת שורות הדפוס בקטעי המדרש מגלה שלכל אחד מחמשת הניסיונות הראשונים הקדיש הדרשן בין שתיים לחמש שורות. לניסיון החמישי (לקיחת שרה) הוקדשו 34 שורות, ולשישי (מלחמת המלכים) – 40 שורות. בניסיון השביעי יורד המספר ל-15, אבל בשלושת האחרונים מטפל הדרשן בהרחבה רבה: ניסיון המילה נדון על פני יותר מ-100 שורות, שילוח ישמעאל והגר – כ-90 שורות, ואילו ניסיון העקדה תופס כאן 105 שורות דפוס! וכצפוי: הדיון המדרשי בשלוש פרשיות אלה מתפתח והולך למחוזות רבים ומגוונים: אמונה, פרשנות, פסיכולוגיה, היסטוריה וגאולת ישראל. אולי יש להסביר את העיסוק הנרחב בשילוח הגר וישמעאל בכך שפרקי דרבי אליעזר נוצר ככל הידוע בסביבה מוסלמית.

הניסיונות היו גם נושא לפיוטים. למשל: "אחד העיבודים המרתקים לדרשת פרקי דרבי אליעזר על עשרת הניסיונות של אברהם לפרטיהם נעשה בידי הפייטן האשכנזי הנודע רבי שמעון ("הגדול") ב"ר יצחק. רבי שמעון חי בעשורים האחרונים של המאה העשירית ובתחילת המאה ה-11 והיה מגדולי היוצרים שבכל הדורות בתחום הפיוט. הוא יצר מערכות פיוטים לחגים במתכונת הנשענת על מסורת הפיוט הארץ-ישראלי הקדום מבתי מדרשם של יניי ואלעזר הקליר, ורבים מפיוטיו משובצים במחזורי התפילה האשכנזיים לחגים. במיוחד ניכר מפעלו של רבי שמעון הגדול בפיוטי שחרית ליום השני של ראש השנה, ושמו חתום עשרות פעמים באקרוסטיכונים ("ראשי החרוזות") של פיוטים המשולבים בתפילת היום"


והוא מסכם:"הנה כי כן, התפתח הפועל החד-פעמי נ-ס-ה שבראש פרשת העקדה לכדי עשרה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. ברבות הימים נוצרו רשימות מקוצרות של עשרת הניסיונות, והללו התפתחו לכדי יחידות קטנות ואף גדולות ומקיפות של מדרשים, פיוט ופירוש לפיוט. דרך הילוכם פוגעים הניסיונות שבהם נבחן ועמד אבי האומה בפרקים נבחרים מתולדות העם וממיטב היצירה הספרותית של העם היהודי לדורותיו."

הערות שולייםעריכה

 1. ‏ מסכת אבות ה', ג' ‏
 2. ‏ מסכת אבות דרבי נתן (בשתי הנוסחאות, עמ' 94‑95 במהדורת שכטר ‏

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית