FANDOM


Matson (G. Eric and Edith) Photograph Collection

הלוגו של האוסף


Matson Negatives הוא אסף של נגטיביים של The G. Eric and Edith Matson . הם מהווים מקור חשוב להכרת המזרח התיכון בכלל וארץ ישראל בפרט. האוסף כולל 20,000 פריטים אשר נוצרו על-ידי:American Colony Photo Department and its successor firm, the Matson Photo Service.

רק חלק מהם - 13,700 עומדים לרשות הציבור. השאר יעמוד לרשותו בעתיד


האתר

האוסף נמצא בספרית הקונגרס

על תולדות האוסף ראו : מחלקת הצילום של המושבה האמריקאית

תמונות לדוגמאעריכה

ירושליםעריכה

תולדות הישובעריכה

נוף הירדן וים המלחעריכה

(תמונות שלא ישובו עוד)


רעידת אדמה בנהר הירדןעריכה

סיור בארץ ישראלעריכה

בית שמשעריכה

חפירות ארכאולוגיות 1931 בבית שמש

השרוןעריכה

רמת גןעריכה

צפון-מזרח תל אביב:צילומי אויר 1932עריכה

המקור: Matson (G. Eric and Edith) Photograph Collection או הקש על התמונה ותראה את הנוף ברזולוציה מדהימה

שכםעריכה

רעידת האדמהעריכה

שכונת השומרוניםעריכה

נמל תעופה טבריהעריכה

טבריהעריכה

 • שפת הים
 • מראה משכונת הלידו בטבריה לעבר ים כנרת והחרמון
 • בית החולים הסקוטי שעמד לרשות כל התושבים
 • מסט מהאויר
 • בית המרחצאות - קיים עד היום
 • מבט על הר החרמון
 • חרבות טבריה - אולי כפר נחום ?
 • נחתית המטוס בדרך מלונדון לדלהי - הודו
 • קבלת הפנים למטוס
 • המרחצאות וקבר מאיר ביל הנס - ראו את הדרך לטבריה
 • עין גב בימי חומה ומגדל
קישור לאתר הכולל 390 תמונות