FANDOM


חלוקת מדינת ישראל לפי אזורים טבעיים מתאימה לצרכי לימוד. לכל אזור גאוגרפי יש מאפיינים דומים הן במבנה הקרקע, האקלים, ההיסטוריה והאוכלוסייה.

הגדרותעריכה

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוגדרו האזורים הטבעיים בשיטה הבאה:

במסגרת החלוקה המינהלית הרשמית לנפות, בשנת 1961 נעשתה חלוקה מפורטת יותר של שטח המדינה לאזורים טבעיים. כל אזור טבעי הוא חלק של נפה אחת, ובמקרים מסוימים מהווה נפה שלמה.

האזורים הטבעיים הם תחומים רצופים, אחידים ככל האפשר הן מבחינת המבנה הפיזי, האקלים, והקרקעות, והן מבחינת התכונות הדמוגרפיות, הכלכליות והחברתיות של האוכלוסייה.

אזור יהודה ושומרון לא חולקו לאזורים טבעיים.


נתוני 2006עריכה

להלן התפלגות אוכלוסיית מדינת ישראל לשנת 2006:


היחידה אוכלוסייה מזה:יהודים כותרת 3
כל המדינה7,116.7 5,393.4 תא 0
מחוז ירושלים 870.1 592.9 תא 1
הרי יהודה 785.3 510.2
שפלת יהודה 84.8 82.8 תא 3
מחוז הצפון 1,203.3 527.7 תא 4
נפת צפת
עמק החולה 34.8 31.2 תא 5
גליל עליון מזרחי 43.9 36.4 תא 6
אזור חצור 19.3 13.5 תא 7
נפת כנרת
בקעת כנרות 57.2 50.3
גליל תחתון מזרחי 43.9 14.2 תא 9
עמק בית שאן 24.9 24.3 תא 10
עמק חרוד 10.1 7.9 תא 11
רמת כוכב 10.9 2.4 תא 12
נפת יזרעאל
עמק יזרעאל 62.6 52.5 תא 13
אזור יקנעם 29 27.5 תא 14
רמת מנשה4.3 4.1 תא 15
הרי נצרת-תירען 289.9 68.3 תא 16
נפת עכו
אזור שפרעם 177.6 10.6 תא 17
אזור אילון 85.5 27.5 תא 18
אזור נהריה 88.4 59.3 תא 19
אזור עכו66.2 33.1
נפת גולן


מקור אוכלוסיית ישראל

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית