FANDOM


המקור לערך ולתמונות

History3.jpg

אבות המשפחה

History2.jpg

צילום אויר המקור: האתר

History1.jpg

תאור המקום - מקור התמונה:האתר


באחוזת דוברובין המשוחזרת, כאן במושבה יסוד המעלה, מספרים את סיפור המושבה וסיפורה המופלא של משפחת הגרים – משפחת דוברובין, שהיו נוצרים שומרי שבת (סובוטניקים). בשנת 1909 עלו בני המשפחה מאסטרחן שעל שפת הוולגה, לאחר שעברו גיור כהלכה הם רכשו ביסוד המעלה שטח אדמה בן 650 דונם, בנו את בית האחוזה, חפרו את הבאר, התקינו אנטיליה שרשרת דליים, והקימו משק חקלאי לתפארת.

אבל... האחוזה שכנה בקרבת שפת הביצה, שפת אגם החולה. יואב דוברובין אבי המשפחה, קבר בנים, בנות ומכדים שחלו בקדחת. והיה יואב אומר: " נחמה אחת לי בעולם הזה, שאלה הקטנים הנכדים שלי, ידעו לקרוא את התנך בעברית, ואני לא באתי לארץ הקודש להרבות נכסים וממון, אלא מתוך אהבת הבורא".

על המושבה יסוד המעלה עריכה

בשנת תרמ"ג 1883 במזריץ שבפולין, הוקמה אגודה לרכישת אדמה בא"י ע"י 24 משפחות יהודיות שחלמו להיות איכרים עובדי אדמה בארץ ישראל. בכסלו 1884 נחתם שטר מכירה בינם לבין יעקב חי עבו הצרפתי לרכישת 2.500 דונם מאדמותיו על שפת אגם החולה שבגליל, אדמות שעובדו ע"י האחים שלמה ושאול מזרחי משנת 1872 ונודעו בשם "הקולניא מי מרום" של שפת אגם החולה שבגליל.


באביב תרמ"ד 1884 עלו 7 משפחות על הקרקע ונתנו שם למושבה " יסוד המעלה" על פי הפסוק מספר עזרא: "כי באחד לחודש הראשון הוא יסד המעלה מבבל..." (עזרא ז' ט'). חלומם התנפץ אל מול קשיי היום יום – העבודה הקשה שלא היו מורגלים בה, הפורעים שבזזו ופגעו, סוכות הגומא ובתי הבוץ בהם גרו בראשית הדרך, המלריה – קדחת שחור השתן שהועברה על ידי יתוש האנופלס והפילה חללים רבים, בעיקר ילדים.

רק ב 1887 עת עברה המושבה לידי הברון, הוסדרה העברת הבעלות על הקרקע. למרות הכל , סרבו לנטוש את האדמה, התעקשו, התמידו והצליחו!

לקריאה נוספתעריכה

יואב דוברובין נפטר בן 104 שניםעריכה

האחרון להישאר באחוזה היה יצחק דוברובין שמסר את הנחלה לקק"ל - האחוזה שוחזרה ביוזמת המועצ המקומית ונפתחה לקהל ב 1986. כיום האחוזה פתוחה למבקרים וכוללת מעבר לגן האירועים והמסעדה גם מוזיאון וסרט על עלייתה של האחוזה והמושבה יסוד המעלה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית