FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


אימאתין הוא כפר פלסטיני בשומרון - ק"מ צפונה נמצא הכפר הפלסטיני פרע'תה. הוא שוכן 17 ק"מ מדרום-מזרח משכם, ו-22 ק"מ מקלקיליה הרחוקה ממנו בכ-22 ק"מ. בכפר חיים כ-2,450 תושבים (2006). רוב תושבי הכפר עוסקים בחקלאות. מירב ההכנסה באה מהזיתים. כינוי החיבה של הכפר הוא "פרדס הזיתים". הכפר סובל מהגירה שלילית. תושבי הכפר משתייכים לארבע חמולות :שתים עיקריות - Sawan (Rashid) כ-50%, Ghanim כ-35%, ועוד שתים קטנות Albaree, Matanee .

הויקיפדיה האנגלית כותבת כי אימתין יחד שש כפרים שכנים:כפר קדום, פרע'תה, גינספוד, חג'ה, אל פנדק, בקעה מכונים בשם Amra county.

אימאתין מזוהה עם "אלמתן", המוזכרת בחרסי שומרון שמתקופת מלכי ישראל. היה זה כפר שומרוני שתושביו אוסלמו בכוח לאחר כיבוש האזור על ידי צלאח א-דין.

סקר ארכאולוגיעריכה

בכפר בוצע סקר - אין הממצאים מהותיים. היישוב התקיים בתקופות:תקופת הברזל השנייה והתקופה הביזנטית המקור:The West Bank and East Jerusalem Searchable Map

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית