FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


אֵתָם הייתה התחנה השנייה במסלולם של בני ישראל במסעי בני ישראל במדבר סיני, בטרם הגיעו אל המדבר. את זה נלמד מהמקורות: לפי ספר במדבר:"וַיַּחֲנוּ בְאֵתָם, אֲשֶׁר בִּקְצֵה הַמִּדְבָּר" (ל"ג,ו'), המקום נמצא ב"קצה המדבר" - דהיינו, בגבול שבין מצרים ה"נושבת" ופירוש מצודת דוד כתב: על ד"ה:כַּאֲשֶׁר נִשְׁפַּטְתִּי אֶת-אֲבוֹתֵיכֶם, בְּמִדְבַּר אֶרֶץ מִצְרָיִם: "כאשר - כמו שהתווכחתי עם אבותיכם במדבר הסמוך לארץ מצרים כן אתווכח עמכם" ספר יחזקאל, כ',ל"ו)

לפי שתי התחנות הראשונות :" הקווים "רעמסס - סוכות", ו"סוכות - איתם" מראים באופן החלטי שכיוון היציאה יהיה "דרך המדבר" (ספר שמות,י"ג, יח), ולא "דרך ארץ פלשתים" (שם שם יז). הרב אריה כרמל, קריעת ים סוף: שתי מפות-דרכים - המעיין תשס"ד, ב - אתר דעת


לשם איתם יש דמיון בשם המצרי ח'תֵם, שמשמעותו מצודה, מבצר - מקום מוגן ומבוצר. יש מזהים את המקום בסֶרָפֵאוּם, הנמצאת צפונית לאגם המר שבאמצע הדרך בין איסמעיליה לאָבּוּ סֻלְטָן.

הערות שוליים עריכה


תחנה קודמת:
סוכות
מסעי בני ישראל במדבר סיני תחנה הבאה:
פי החירות

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית