FANDOM


ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה

Aliano scorcio

מבט על בתים בעיירה צילם: Michele !O-Zone" Pinassi הויקיפדיה העברית

אליאנואיטלקית: Aliano) היא עיירה בפרובינציה של מטרה, במרחק של 90 ק"מ מעיר הראשית באזור מטרה, במחוז בזיליקטה, דרום איטליה. העיירה היא מקום מושבם של 1,100 נפש בקירוב, ושטחה עומד על 96.5 קמ"ר. היא שוכנת בגובה 498 מעל פני הים.

רוב תושבי העיירה חסרי תעסוקה, ואלו שמתפרנסים, בעיקר בענף החקלאות, שכרם נמוך. בשנים האחרונות גברה פרנסת תושבי העיר מתיירות. בתחום העיירה מבנים שבהם חי ועבד יקיר העיר קרלו לוי. קוראי ספרו ישו נעצר באֶבּוֹלי מבקרים בעיר ומסיירים באתריה.

פרסומה של העיירה בא מהיותה מקום גלותו של הסופר היהודי-איטלקי, קרלו לוי, בשנים 34- 1936 בעקבותיו הוא חיבר את ספרו: "בארץ שכוחת אל" או בשפה האיטלקית: "ישו עצר אבולי". אבולי הוא שמה של עיר בקמפניה, אליה לוי הגיע ברכבת מטורינו. היה זה המקום הקרוב ביותר לכפר אליו הגיעו רכבות המדינה. מאבולי הוא הגיע לכפר ברכבת מקומית ובמכונית הגיע אל הכפר שקרוי בספרו ג'ליאנו (Gagliano ) - זו העיר אליאנו בהגיה מקומית. פרסום שעורר הדים רבים בדעת הקהל באיטליה ותרם לפיתוח המקום.

קרלו לוי בכפרעריכה

Aliano6

נוף המקום -מקור התמונה לא זכור

הפניה לערך מורחב:ארץ שכוחת אל

בספרו "ארץ שכוחת אל", הסופר היהודי-איטלקי מטורינו (בצפון איטליה), קרלו לוי, מתאר את ההווי של תושבי כפר אליאנו בשנים 1934 - 1936. הוא הוגלה לכפר בימי השלטון הפשיסטי באיטליה. כמקובל באותם השנים. "אויבי המשטר" - כפי שכונו, נשלחו לאזורים מרוחקים ונחשלים בדרום איטליה, שכונו: אזורי הגבול.

את ספרו "ארץ שכוחת אל" חיבר בשובו מהגלות בכפר. הגולים זכו לחנינה בעקבות נצחון איטליה מלחמת איטליה חבש. בספר הוא תיאר את הווי החיים בכפר בו הוא שהה בימי גלותו בדרום איטליה: העוני המרוד, האבטלה הנפוצה, רמת החיים הנמוכה, היעדר השכלה, והילדים - שהיו בני טיפוליו - אשר גדלו ללא תקווה לעתיד טוב יותר, וכל זה בעולם מלא אמונות טפלות, עריצות ובורות בעלי המקצוע וסתם שרירות לב של אנשי השלטון.

פרסום הספר לאחר מלחמת העולם השנייה, עורר הדים בדעת הקהל באיטליה. ההדים מפרסום הספר הביאו להגברת תשומת הלב של הממשל המרכז ברומא לנעשה בדרום איטליה "המצוג'ורנו" (Mezzogiorno) - כפי שמכונה האזור. תרומתו נזכרת לחיוב באזור כולו. בעיר "מטרה" קיים מוזיאון ובו מוצגים ציוריו מהימים בגלות בכפר אליאנו.

באליאנו שוחזר הבית בו התגורר וכן הגלריה בה צייר את ציוריו. על אתרים בכפר הוצבו שלטי הסבר המתוארים בספרו.

קרלו לוי נפטר בינואר 1975 ברומא. גופתו של לוי נטמנה בבית הקברות של אליאנו, שם ביקש להיקבר על מנת לממש את הבטחתו לתושבי הכפר לשוב אליו, הבטחה שאותה לא הצליח לקיים בעודו בחיים. לוויה מכובדת נערכה לו בעיר ודמות פסלו מוצבת במרכז העיר.


בעקבות הספר, הופק גם סרט קולנוע בשנת 1979 בבימויו של פרנצ'סקו רוסי. בסרט עדיין ניתן להבחין במבנה האופייני לכפר והוא היה מעין סרט דוקומנטרי. בשנת 2005ניתן היה להבחין בפעולות שנעשו לשינוי פני העיר, בייחוד בתחום פיתוח התיירות. תיירים לא מעטים מגיעים לעיר בעקבות קריאת ספרו.

מבנים בעירעריכה

קישורים חיצוניים עריכה