FANDOM


Slonim

אליהו סלונים ז"ל בן מרדכי וחיה-אסתר נהרד במבצע לולב בשנת 1956 - פעולת התגמול האחרונה לפני מבצע סיני.

הוא נולד ביום כ"ו באלול תרצ"ז (2.9.1937) בתל-אביב. דור שביעי בארץ ובן למשפחה המתיסת ל"רבי מלובביוץ", מייסד תנועת חב"ד ובעל "התניא". למד בבית-הספר היסודי "תחכמוני" בבת-ים ולאחר-מכן סיים את לימודיו בבית-הספר התיכון הדתי "בית וגן" וגם למד בישיבת "נתיב מאיר" בירושלים. כנצר למשפחה מפוארת בישוב ראה המשך את המשך דרכו בגרעין נוער חלוצי במסגרת תנועת "בני-עקיבא". שבע שנים השתייך לתנועת-נוער זו ושנתיים עשה בה כמדריך. גויס לצה"ל במארס 1955 במסגרת נח"ל מסגרת הגרעין המושבי של "בני-עקיבא" ובהיותו בנגב שימש שם כמורה בבית-הספר האזורי לילדי מושב "תקומה" וקבוצת סעד, ובמיוחד התקשר לילדי-העולים של הישובים אשר בקרבתם שאף גרעינו לתקוע את יתדו.

היה בעל מזג טוב, מלא רצון-חיים ושמחת-חיים ואהוב על כל הבא אתו במגע. כן השתייך לארגון-הספורט "אליצור". עבר קורס מפקדי כיתות וקורס צניחה במסגרת הנח"ל.

ביום כ"א בתשרי תשי"ז (26.9.1956) נפל בקרב על מוצבי חוסאן והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. ארגון-הספורט "אליצור" קרא את שמו על מגרש-כדורסל מפואר בחצר בית-הספר התיכון בבת-ים. ב"שלושים" לנפלו הוציאה המשפחה חוברת לזכרו. זכרו הועלה בחוברת מרחשון תשי"ז של "זרעים" – בטאון "בני עקיבא" בארץ. חבריו-לגרעין שהתיישבו בכפר-מימון הנציחו את זכרו בהקמת ספריה על-שמו בחדר-התרבות.

במלאת עשר שנים לנפלו הקימו חבריו-למחזור ספריה תורנית מפוארת בישיבת הרב קוק זצ"ל לצעירים הנמצאת בירושלים המשוחררת. זכרו הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית