FANDOM


אספקת המים לקדומים חלק ראשון

אספקת המים לקדומים חלק ראשון.wmv-0

אספקת המים לקדומים חלק שני

אספקת המים לקדומים חלק שני.wmv-0

הראשונים שהגיעו לקדומים התיישבו, לפי ההסכם שנקבע, במחנה קדום - מחנה חדש של הצבא הירדני, אשר אוכלס על-ידי צבא הגנה לישראל. המים הגיעו למחנה באמצעות מיכליות מקידוחי המים השופעים בבית איבא , מערבית לשכם על הכביש לטול כרם.

מיכלי המים של המחנה היו ליד מרפאת הבסיס והיו הוראות חמורות לא להשתמש במים בטרם בוצעו הבדיקות.


לאחר שנים אחדות בוצע קידוח מים ליד המחנה הצבאי. היישוב המשיך להשתמש גם במים מבית איבא, אשר הגיעו אליו כבר בצינור. מים אלה הוזרמו ליישובי השומרון המערבי, כולל הישובים הערבים. מבחינה זאת שפר מצבם כי לפני מלחמת ששת הימים הם היו תלויים באספקת מים מבורות, אשר התמלאו בהתאם לכמות המשקעים שירדה באותה שנה.

באזור קדומים יש מעיין רק בכפר ג'ת וכן הכפר תיל - אולי זה אותו מעיין אשר נקבה מחברת בין שניהם.

היום יש בקדומים ברכות מים מרכזיות. הבריכה האזורית היא בהר חמד. אליה מגיעים גם מי-התפלה מהשפלה. המים של היום אינם כוללים רק מי-קידוחים של השומרון, אך עדיין טיבם נחשב למשובח.

דוד ארזוני, איש קדומים, עבד אז בת.ה.ל (תכנון המים לישראל), סיפר על אספקת המים לקדומים

אברהם שבות מספרעריכה

לדניאל שלום
ישר כוח על הכתבות .
כמה נתונים נוספים בנושא המים

כאשר עלינו מהבסיס לקרוואנים ( באזור הרחובות של ארציאל וויס וזיצר) לפני פסח תשל"ו היתה בעיית אספקת מים. הקרוואנים היו מעל מכלי המים של הבסיס. (וכך המים לא יכלו להגיע לבתים בכוח הגרביטציה). מספר המשפחות גדל ל - 30. לא הייתה מערכת צנרת לקרוואנים. חפשנו בהרבה מקומות מקום להציב מיכל מים. היישוב לא היה מוכר והייתה בעייה.

לבסוף קבלנו מיכל מים ישן מקיבוץ חפץ חיים. המכליות הצבאיות מילאו אותו מים מבית איבא . בחודשים הראשונים היתה ברזיה מרכזית לכולם, ברזים במטבח המשותף במבנה הישן ליד המכולת ולמקלחת המשותפת שהקמנו בפחון שחולק לשניים בערך במקום של בית החוגים היום. המיכל הושם היכן שהיום ישיבת בני חייל. המיכל היה של 20 קוב ולכן כאשר הושלמה הצנרת לקרוואנים ועברנו לשימוש ביתי היה חסר מים כרוני בעיקר בערבי שבתות.

לאחר כשנה משרד הביטחון החליט להקים מיכל מים גדול שישרת את הבסיס והיישוב במקום הגבוה ביותר אז. באחד הימים הבחנו שדחפור מתחיל לעבוד בגבעה מעל היישוב במקום של במת יום העצמאות ומתחיל לעלות על שרידי קירות עתיקים אותם זהינו בסיורים סביב היישוב. בריצה הגענו אל הדחפור למרות חשיבות מגדל המים דרשו להפסיקו להזיז את המיקום צפונה. רק כאשר נעמדנו לפני הדחפור הוא הפסיק לעבוד ואכן מיקום המגדל הוזז לשטח קרוב ללא עתיקות. (מול תחנת המשטרה)

בוא הקידוחיםעריכה

רק לאחר המהפך הפוליטי (1977) התחילו לחשוב על קידוחי מים באיזור. חלק מהיידע על אפשרויות מי התהום באיזור היה ממחקרים של מהנדסים יגוסלביים בזמן שלטון ירדן 1965שנגנזו ונמצאו על ידינו. מחקרים אלו עזרו לשכנע את מקורות והמערכת ההתיישבותית לקדוח בקדומים ויותר מאוחר גם במחנה חורון.(מדרום לשכם).

הקידוח בקדומים ספק מים בתחילת שנות השמונים גם לקרני שומרון וגיבוי לשבי שומרון שקבלו מים מבית איבא. קידוח נוסף בכניסה לקרני שומרון ספק כמות קטנה . לאגירת המים החליטו להקים בריכת מים. אנחנו הצענו בגבעה 510 (היום גבעת הישיבה) הגבוהה באזור הקרוב ליישוב. אבל אז היא הייתה רחוקה ללא דרך גישה ומקורות החליטו להקים את הבריכה הנמוכה.ליד קו הצינור לשבי שומרון. רק לאחר כמה שנים כשהצרכים גדלו בכמות המים והגובה ובקדומים צפון כבר היתה שכונת קרוואנים (היום היו קוראים לזה מאחז בלתי מורשה/ חוקי) בנתה מקורות את הבריכה בגבעת רש"י וכך הרווחנו את הדרך אל הגבעה.

חלק מהמערכת הארציתעריכה

באותן שנים, כאשר היישובים גדלו בשנות השמונים, על מנת ליצור גיבוי מלא הניחו קו מים מהמערכת הארצית במישור החוף דרך אלפי מנשה ועזון אל קרני שומרון והמערכת האזורית הפכה להיות חלק מהמערכת הארצית. בשנות התשעים כאשר התעורר צורך באגירת כמויות מים נוספת (גם בגלל הסכמי אוסלו חשבושצריך יותר רזרבה מקומית האזורבאם יהי פיגוע בקו ממישור החוף) החליטו על בריכה נוספת בגבעת רש"י.

העוסקים בנושא ההתיישבות באזור בקשנו לשמור על השטח בגבעת הישיבה לבניה והצענו את שטח אדמות המדינה בג'בל אחמד (לימים הר חמד) המקום הגבוה באזור. במטרה לקבל דרך גישה ואחיזה ראשונית במקום. בגלל הגובה הרשויות הסכימו. היות ושטח אדמות המדינה בהר קטן דרשנו שהבריכה תמוקם בקצה השטח ולא במרכזו.

מזה כמה שנים עיקר המים מגיעים ממישור החוף מערכת המוביל הארצי ומקורות נוספים. הבארות המקומים שהמים שלהם מצוינים מהווים גיביו ותוספת שמשפרת את טיב המים כפי שציינת.

נקודה מעניינת הסטוריתעריכה

באיזור קדומים אין מעינות. יש מקור מים טבעי לא שופע במיוחד מתחת לכפר ג'ית, שכנראה בשנים שחונות היה מתיבש. היישוב שהתקיים בקדומים דרום מתקופת האבות ועד התקופה הביזנטית ואולי יותר התקיים מאיסוף מי גשמים.

כאשר הגענו למקום מצאנו כשישים בורות ענקיים לאגירת מי הגשמים וברור שהיו יותר.