FANDOM


ארון הספרים היהודי - ספרים הנמצאים באתרי האינטרנט
ערך: גדעון רפאל בן-מיכאל - נכון לחודש חשוון תשס"ח – נובמבר 2007

אתרי יסוד לספרים עריכה

 1. מכון ממרא - http://www.mechon-mamre.org/i/0.htm
 2. סנונית-ספרות קודש – http://kodesh.snunit.k12.il
 3. שערי שכם[מאגרים תורניים] - http://www.shechem.org/torahsr.html
 4. שו"ת בר-אילן: http://www.responsa.co.il/
 5. מאגר תורני: http://www.tsel.org/torah/hindex.html
 6. שערי שכם [מאגר תורני]: http://www.shechem.org/index.html
 7. אתר "דעת" - http://www.daat.ac.il/

מהדורות אינטרנט של ספרי יסוד במחשבת ישראל עריכה

 1. ניתן למצוא ספרים לפי נושאים: http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mahadurot.htm
 2. ספרים און ליין [ספרים רבים]: http://www.seforimonline.org/seforim.html
 3. קישורים לטקסטים של אוניברסיטת ת"א http://www.tau.ac.il/humanities/talmud/links.htm
 4. אוצר כתבי יד תלמודיים - http://jnul.huji.ac.il/dl/talmud
 5. אנציקלופדיה מקרא-גשר: http://www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/40/moshe.htm
 6. ספרות קודש: http://www15.brinkster.com/elyasaf/kodesh
 7. ספרות עברית כללית [ספרי הקלאסיקה של הספרות העברית]
 8. אתר בן-יהודה - http://www.benyehuda.org
 9. צילום ספרי הקהילות שהושמדו בשואה: http://yizkor.nypl.org

תנ"ך עריכה

 1. באתר "סנונית" - http://kodesh.snunit.k12.il
 2. מתוך אתר "מכון ממרא" - http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0.htm
 3. קונקורדנציה לתנ"ך: http://www.snopi.com/torasearch/torasearch.asp
 4. מאגר חיפש בתנ"ך: http://www.shakel.org/tanach/main.ASP
 5. אתר הנווט בתנ"ך: http://www.tora.us.fm/tnk1/
 6. תיקון סופרים: http://www.mechon-mamre.org/c/ct/cp/cp0.htm

מגילות עם פירושים עריכה

 1. מגילת רות עם פירוש רש"י ולקטים מן התלמודים והמדרשים ועם פירוש "תורה תמימה"
 2. שיר השירים עם פירוש רש"י
 3. מגילת אסתר עם פירוש רש"י ולקטים מן התלמודים והמדרשים ועם פירוש "תורה תמימה"

משנה עריכה

 1. באתר "סנונית" "משנה ותוספתא"
 2. מגילת תענית
 3. אבות דרבי נתן (41 פרקים)
 4. מסכת אבות
 5. מסכת דרך ארץ זוטא ופרק השלום
 6. שמונה פרקים - הקדמה לפירוש מסכת אבות / רבי משה בן מימון
 7. אוצר עדי לספרות התנאית. מובאים כל כתבי היד אוניברסיטת בר-אילן

תלמוד בבלי עריכה

 1. כל התלמוד הבבלי – דפוס ווילנא עם רש"י ותוספות
- http://www.e-daf.com/index.asp
 1. הדף היומי –http://hadafhayomi.co.il/index.php?l=he&&from_chk=1

http://hadafhayomi.co.il

 1. באתר "סנונית" [תלמוד בבלי וירושלמי] - http://kodesh.snunit.k12.il

תלמוד ירושלמי עריכה

 1. תלמוד ירושלמי מפורש

מדרשיםעריכה

 1. מדרש רבה
 2. ילקוט שמעוני
 3. מדרש תנחומא
 4. תנא דבי אליהו רבא וזוטא

רמב"ם עריכה

 1. משנה תורה – מתוך אתר "מכון ממרא":
 2. באתר "סנונית":
 3. מורה נבוכים:
 4. מורה נבוכים/רמב"ם, אוניברסיטת ת"א:
 1. רבי יהודה הלוי-הכוזרי:

שולחן ערוך עריכה

 1. שולחן ערוך אורח חיים [עם הגהות הרמ"א
 2. שולחן ערוך אורח חיים מעובד בידי צבי ויסמן
 3. קיצור שולחן ערוך:

קבלהעריכה

 1. מבוא לקבלה-ספר ידיד נפש:
 2. ספר הזוהר:

ספרי מוסרעריכה

 1. הרמח"ל - מסילת ישרים
 2. כתבי רבי נחמן מברסלב # כתבי רבי נחמן מברסלב-אתר נוסף

תפילותעריכה

 1. סידורים ומחזורים לימי חול שבת ומועדים
 2. הגדה של פסח
 3. רבי נחמן מברסלב: תפילות על ארץ ישראל

ארץ ישראלעריכה

 1. מאגר ספרי ארץ ישראל
 2. רבי נחמן מברסלב: תפילות על ארץ ישראל
 3. הרב יהוסף שווארץ: תבואות הארץ
 4. יצחק גולדהאר: אדמת קודש ארץ ישראל לגבולותיה

עוד ספרי מחשבה באתר "מכון הלכה ברורה" עריכה

 1. מעשה ברבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר במערה עם פירוש הראי"ה קוק
 2. המהר"ל מפראג: נר מצוה
 3. הרמ"ק :תומר דבורה פירוש על י"ג מידות.
 4. רבינו יוסף חיים: בן איש חי הלכות לפי פרשיות התורה
 5. קבצים תורניים ממגד גבעות עולם - לא פועל

ספרי יסודעריכה

מחשבה

 1. הנבחר באמונות ודעות (האמונות והדעות) / רב סעדיה גאון - תרגום הרב יוסף קאפח (בצרוף מחקרים) כ- 100 פרקים
 2. חובות הלבבות / רבנו בחיי בן פקודה (בצרוף מחקרים) (כ- 100 פרקים)
 3. ספר העיקרים / רבי יוסף אלבו (כ- 150 פרקים)
 4. שער הגמול / רבי משה בן נחמן (7 חלקים)
 5. ספר היראה / רבנו יונה גירונדי
 6. קיצור ספר חרדים / רבי אלעזר אזכרי
 7. אורחות חיים לרא"ש
 8. תפארת ישראל לרבי יהודה ליוואי, המהר"ל מפראג (70 פרקים)
 9. אורחות צדיקים - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג (28 פרקים)
 10. ויכוח על לימוד פילוסופיה

רמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו

 מאמר העיקרים 
 מאמר החכמה 
 דרך ה' (27 פרקים( 
 מאמר על ההגדות 
 מסילת ישרים (28 פרקים( 


וויכוחים בין יהודים ונוצרים - http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/vikuhim.htm


 ויכוח הרמב"ן עם המומר פראי פול (מאה 13(
 ויכוח בין הרד"ק לחכם נוצרי - מאה 13.
 ויכוח בין רבי יחיאל מפריס והמומר ניקולאן דונין - מאה 13.
 ויכוח עם נוצרי / רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א - מאה 13-14 - .
 רבי חסדאי קרשקש / ספר ביטול עיקרי הנצרות - מאה 14.
 אגרת "אל תהי כאבותיך" / יצחק פרופייט דוראן - מאה 14.
 ויכוח יהושע הלורקי / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה - מאה 15.
 ויכוח דון שמואל אבראבאליא והאפיפיור / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה - מאה 15.
 ויכוח בין המלך דון אלפונשו ודון יוסף ן' יחיא / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה - מאה 15.
 ויכוח לפני המלך דון אלפונסו / שבט יהודה לרבי שלמה אבן וירגה - מאה 15.
 ויכוח המלך אלפונסו עם בנבנשתי - מאה 15.
 ויכוח בין יהושע הלורקי לפאול די בורגוס - מאה 15.
 ויכוח על נצחיות התורה בין רבני פררה ואלפוצו קארציולה - מאה 17. 
 ויכוח בין משה מנדלסון לכומר לאוואטר - מאה 18.


 מחשבת ישראל –   http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mhshvtis.htm
 חסידות - אתר מיוחד לתולדות החסידות (עשרות מאמרים)
 קורסים ממוחשבים ללמידה מרחוק 

 משפט עברי 
 דת ומדע - עשרות מאמרים
 תנועות וזרמים ביהדות - עשרות מאמרים
 ויכוח על לימוד פילוסופיה 
 אנטישמיות במהלך הדורות - עשרות מאמרים
 נצרות ואיסלם - (עשרות מאמרים 
 ויכוחים בין יהודים לנוצרים 
 הרעיון המשיחי - (עשרות מאמרים
 בתי כנסת 
 מאמרים בנושאים שונים במחשבת ישראל - עשרות מאמרים 
 תוכנית הלימודים במחשבת ישראל 
 שאלוני בחינות בגרות במחשבת ישראל ממ"ד ופתרונותיהן 
 אתר "חכמת הקבלה" 
 אתר האינטרנט של פרופ' שלום רוזנברג 

________________________________________

 ספרות מקור  http://www.daat.ac.il/daat/toshba/toshba.htm

הלכה

 מאמרים בהלכה (עשרות מאמרים) 
 מבחר מתוך לוח דינים ומנהגים לשנת תשס"ד, היכל שלמה ירושלים 


 מצוות השם - מניין המצוות ומראי מקומות בספרות ההלכה / ברוך הלפרין 
 ההבדלים בין מניני המצוות של רס"ג / איתי אליצור 


 "החדש הזה לכם ראש חדשים" - כפתיחה לתרי"ג מצוות / צבי וינברגר 
 דפי עבודה, מבחנים ועוד בפורמט word 

________________________________________ אתרי שו"ת

 מורשת 
 אתר מוריה - שו"תים בנושאים שונים 
 שאל את הרב - באתר כיפה 
  מכון שלזינגר - שאילת שאלות בנושא רפואה והלכה 

________________________________________ הוראת תושב"ע

 תוכניות לימודים בתושב"ע ,דינים ותפילה 
כולל מאמרים לדיון בתוכנית הלימודים הרצויה 
 הוראת התלמוד וההכנה לבגרות - מחקר שטח 
 התלמוד כהוויתו (ביקורת שיטת הלימוד האקדמית) / הרב יהודה פרומן 
 מבחנים, שאלות לעיון וללימוד 
 ספרי לימוד בתושב"ע - טקסט מלא של הספרים 
 מדריכים למורה להוראת ספרי הלימוד בתושב"ע 
 רשימת ספרי לימוד בתושב"ע וביבליוגרפיה מוארת 
 הוראת תלמוד לבנות / חוה פרנקל-גולדשמידט 
 מבוא לתורה שבעל-פה לפי תוכנית בית הספר הממלכתי - 3 מצגות מאת אהרל'ה פוקס 
 דפי עבודה, מבחנים ומערכי שיעור בפורמט word (מאות דפים
 מולטימדיה 

________________________________________


 משפט עברי   http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/index.htm
 סקירות על נושאים משפטיים בזיקתם למקרא 
 חוות דעת משפטיות של המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים 
 מאמרים בתחום המשפט העברי 

________________________________________ מאמרים ומחקרים

 מאמרים בנושאים שונים בתושב"ע 
 לימוד נושאים בתורה שבעל פה 
 מחקרים בתושב"ע 
 אגדות חז"ל - ניתוח ספרותי 
 בתי כנסת 
 דרכי ההיסק של ההלכה מן המקרא :אתר "ילפותות" – דרכי י"ג מידות של מיכה ארליך 

</poem>

ראו גםעריכה

ארון_הספרים_היהודי Pedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית