FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

נבי יקין מקום כפות הרגליים של אברהם אבינו עפ מסורת ערבית

נבי יקין מקום כפות הרגליים של אברהם אבינו ע"פ מסורת ערבית צילם מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

א-נבי יקין הוא אתר מסורת מוסלמי - מקאם - במדבר זיף, אשר במדבר יהודה. לפי אתר עמוד ענן, הוא מסגד מהתקופה הממלוכית. לפי המידע באתר יש סביבו כ-10 מערות קבורה מימי בית ראשון ועוד מימי בית שני. אחת מהן נחפרה על-ידי רשות העתיקות.

עוד מידע מהאתר:"בסמוך ניתן לראות שרידי חציבה קדומים וספלולים המעדים על חשיבותו הפולחנית של המקום. כמו כן ניתן לעקוב אחר נטיית שכבות הסלע עד פסגת-הרכס, עדות גאולוגית לאופיו של רכס הר-יהודה המזרחי. לאורך גבול האתר, בשולי מחשף הסלע סדרת בורות מים. המרשים בהם הוא הבור במדרון המזרחי.

אתר עמוד ענן הוסיף:"ממש בעיקול הכביש מתחת לנבי יקין ממזרח, נמצאת אחת מ-14 בארות הפרוסות במתחם נבי יקין וסביבו, בור זה הוא מן הגדולים ומסודרים שבהם ומשמש עד עצם היום הזה, הבור אף חודש בחוליית בטון על פתחו ומכסה ברזל קבוע בו."

מבט כוללעריכה

חגית רוטנברג באתר ערוץ שבע כתבה:
על הר גבוה, מעל היישוב מעלה חבר שבהר חברון, ניצב מסגד עתיק בשם נבי יקין. בלב המסגד האפלולי, על משטח תחום בגדר מסולסלת, ניתן לראות בבירור טביעות של זוג כפות רגליים בסלע. האגדה מספרת כי אלו טביעות רגליו של אברהם אבינו, שעמד במקום זה לפני אלפי שנים, וצפה ממנו לסדום. כאן, מספרים, התנהל הוויכוח בינו לבין הקב"ה על מכסת הצדיקים שבעבורם לא תוחרב העיר שאליה הביט אברהם מפסגה זו.

בין אם הטביע אברהם אבינו את כפות רגליו בסלע העתיק ובין אם לאו, התצפית המרהיבה מפסגת נבי יקין אל מרחבי מדבר יהודה, עד למורדות ים המלח, מצדיקה בהחלט את הטבעת כפות רגליהם של מטיילים יהודיים במקום.

תיאורעריכה

על גבעה נשאת , 946 מ' מעל פני הים ובסמוך לישוב מעלה חבר נמצא מקאם - נבי יקין . ע"פ המסורת המוסלמית זהו המקום בו השקיפו אברהם ולוט על מהפכת סדום . במשטח סלע מחוץ למקאם חקוקים שקעים המזכירים בצורתם טביעת סוליות סנדלים של אדם , ע"פ המסורת המקומית אלו טביעות רגליו של לוט . בתוך המקאם עצמו יש טביעת רגליים נוספת על משטח סלע , המסורת המוסלמית מקדשת טביעות רגליים אלה לאברהם אשר עמד במקום זה בהשקיפו על מהפכת סדום ועמורה . מנבי יקין נפרשת תצפית רחבה כלפי דרום אל עבר ישובי דרום הר חברון ומזרחה כלפי צפון ודרום מדבר יהודה . בסמוך לנבי יקין נמצאת חורבת בני דר אשר מזוהה עם "הקין " - עיר המוזכרת ברשימת ערי יהודה בספר יהושע פרק טו' . בתק' בית שני השתנה שמה ל"יקים" , אנו מכירים שם זה גם מתעודות מימי בר כוכבא אשר נמצאו במדבר יהודה .

בשלב כלשהו במהלך ההיסטוריה נדד השם הקין -יקים מחר' בני דר לגבעה הסמוכה הנקראצת נבי יקין . כחצי ק"מ דרום מערבית לחר' בני דר גדל אלון מצוי מהגדולים ומהמזרחיים שבאלוני הר חברון .האלון הינו שריד לתק' קדומות בהם כיסה חורש ים תיכוני את שדרת ההר המרכזי .

גלריהעריכה

המקור:מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים