FANDOM


אתר-חלום-יעקב-תיירות-בית-אל 001.jpg

אתר "חלום יעקב" - תיירות בית אל
אתר משקפת

בית אל המקראית נמצאת בתחום הכפר הערבי ביתין ( Beitin). הממצאים ארכאולוגיים שנמצאו בו תןארכו לקופה ארוכה:מ התקופה הכלקוליתית, תקופת הברונזה, תקופה הברזל,התקופה הפרסית, התקופה ההלנסטית, התקופה הרומית והתקופה הביזנטית.

הממצאים שהועלו: אצר מבוצר מתקופת הברונזה התיכונה, שני אתרים מתקופת הברונזה המאוחרת, כפר גדול מתקופת הברזל (התנחלות בני ישראל) וכן בתקופה הביזנטית. בשנת 1978 התגלו קברי פייר.

המקור

אתר "חלום יעקב" - על הר פסגת יעקב נמצא אתר "חלום יעקב", המקום בו, לפי המסורת, ישן יעקב אבינו וחלם את החלום: "והנה סולם ניצב ארצה וראשו מגיע השמימה" )(בראשית כ"ח, י"ב)

מנהרת המדרש ב... ביתיןעריכה

ראו גם:מנהרת המדרש ב... ביתין

מנהרת המדרש ב... ביתין - זאב ח. ארליך (ז'אבו), עפרה הלך בעקבות הכתוב במקורות: ויעלו בית יוסף גם הם בית אל... ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד. ויראם את מבוא העיר ויכו את העיר לפי חרב...(ספר שופטים, א' ,כ"ב-כ"ו). ועוד:" ". בילקוט שמעוני לשופטים א' מצאנו: ר' ישמעאל אומר: לוז היה עומד על פתחה של עיר. ר' אלעזר בשם ר' פנחס אומר: לוז היה עומד על פתחה של מערה, והיה הלוז חלול, והיו נכנסים דרך הלוז למערה ודרך המערה לעיר, דכתיב: "הראנו נא את מבוא העיר" . ז'אבו הגיע למסקנה כי המקום ממנו יצא האיש הוא נקבה תת-קרקעית למים שיצאה מתוך העיר חוצה לה. ואכן הוא איתר את נקודת הכניסה למנהרה והיציאה – בסיוע המינהל האזרחי (נא לא לנסות לעשות זאת לבד).


מקדש ירבעם בבית אלעריכה

חגי בן-ארצי בעלון פרשת השבוע דן מקדש ירבעם בבית אל וכך הוא כתב
בית אל התפרסמה בהיסטוריה היהודית לא רק כאתר של חלום יעקב, כפי שמסופר בפרשתנו, אלא גם כמקום המקדש המרכזי של ממלכת ישראל לאחר פילוג הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה. המקדש בבית אל שימש את עשרת השבטים כ-200 שנה, מפילוג הממלכה בימי רחבעם וירבעם ועד לחורבן ממלכת ישראל על ידי האימפריה האשורית. לדעתו היה זה המקדש המרכזי, חשוב יותר מאשר המקדש בדן, עקב מיקומו המרכזי.

בית אל התפרסמה בהיסטוריה היהודית לא רק כאתר של חלום יעקב, כפי שמסופר בפרשתנו, אלא גם כמקום המקדש המרכזי של ממלכת ישראל לאחר פילוג הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה. המקדש בבית אל שימש את עשרת השבטים כ-200 שנה, מפילוג הממלכה בימי רחבעם וירבעם ועד לחורבן ממלכת ישראל על ידי האימפריה האשורית.[

אחת השאלות המעניינות בעניין מקדש ירבעם היא למה בחר ירבעם בבית אל למקום המקדש המרכזי. אפשרויות אחרות שעמדו בפניו היו, בין השאר, להחזיר את המקדש לשילה, שבה עמד המשכן בתקופת השופטים במשך מאות שנים. אפשרות אחרת הייתה לאחד את הבירה הדתית עם הבירה המדינית ולהקים את המקדש בשכם (מל"א יב:כה) או בתרצה, ששימשה בירת הממלכה עד הקמת שומרון בימי עמרי.

לקריאת המשך המאמר ראו הקישור לעיל

הבאר בבית אל - 1982עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית