FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

החץ על התל העתיק בו נמצאו שרידי בית הכנסת - "המקום הגבוה בעיר"

Mosaic pavement, Hamat Gader

שחזור החלק העליון של הפסיפס - בכניסה לבית המשפט העליון בירושלים - ויקישיתוף

בית הכנסת בחמת גדר הוא בית כנסת עתיק הנמצא באתר מרחצאות המרפא חמת גדר. בית הכנסת נבנה במאה הרביעית לספירה, דבר המעיד על קיומה של אוכלוסייה יהודית בעלת אמצעים באזור שבאה למרחצאות המרפא. הביקורים החוזרים של המתרפאים במרחצאות הביאו לכך שהם הרימו תרומה נכבדה לבניית בית הכנסת. מתוכן הכתובות שנמצאו בשלושת הפסיספסים שהיו על רצפת בית הכנסת עולה כי מדובר באוכלוסייה אמידה, אשר הביאה אומן לעיצוב רצפת הפסיפס. חלקו העליון של הפסיפס שוחזר ומצוי בכניסה ל"בית המשפט העליון" בירושלים. לדעת החוקרים מצוייה רצפה נוספת של בית הכנסת במעמקי האדמה הממתינה לגילויה.

תולדות בית הכנסתעריכה

Hamat gader

שחזור רצפת בית הכנסת

לצרכי ריפוי היה על הבא למרחצאות חמת גדר לשהות זמן מה באתר. אופי מחלות העור היה כזה שהן מופיעות מחדש כל שנה או בעקבות גרוי חיצוי. ולכן היו מתרחצים שהיה להם זמן השהיה ארוך במקום ואלה תרמו לבניית בית הכנסת הקבע במקום. תוכן הכתובות בשלושת הפסיפסים מצביעות על כך כי בית הכנסת נבנה על ידי המתרחצים שבאו לחמת גדר, אפילו ניתן לאתר אפילו מאיזה מקומות הם באו ופרטים נוספים עליהם . [1]

שרידי בית הכנסת נמצאו בגבעה במרכז האתר - ב"גובהה של עיר" - בהתאם למסורת . בבית הכנסת הייתה רצפת-פסיפס עם כתובות אחדות. [2] רצפת הפסיפס הונחה על גבי רצפת-אבן (אולי מבית כנסת קודם - ראו להלן) . בית הכנסת היה בנוי מצפון לדרום, לעבר ירושלים, כנהוג בבתי הכנסת בעבר הירדן. מידותיו 13X13 מטר, מבנהו כמו "בסיליקה", היינו אולם תווך ומשני צדדיו אולמות צרים וארוכים. המופרדים על ידי שני שורות של עמודים. בראשו של בית הכנסת - מדרום - היה "אפסיס", קיר חצי עגול, ולפניו במה מוגבהת, בה היה ארון הקודש.

הפתח הראשי של המבנה היה בקיר המזרחי, בהתאם להנחיה ההלכתית לפיה "אין פותחין פתחים בבית הכנסת אלא למזרח", כפי שמצינו בבית הכנסת הסמוך במעוז חיים של היום, בארבל, ובדרום הר חברון.

רצפת הפסיפס התגלתה בשנת 1932 על ידי פרופ' אלעזר ליפא סוקניק, אשר ניהל את החפירות במקום מטעם האוניברסיטה העברית. הרצפה מורכבת משלוש שדות - פאנלים - המוקפים על ידי מסגרת של תשליבים צבעוניים. הרצפה כולה כוללת עיטורים גאומטריים פשוטים, כמקובל ברצפות בתי כנסת: עיטורים ולא דמויות.

ברצפה משולבות שלושה כתובות-הקדשה, כולן בארמית. בסמוך לבימת ארון-הקודש, בדרום, מעוטרת הרצפה בכתובת הראשית הנתונה בתוך זר עגול, ומשני צדדיה מוצגים שני אריות, הניצבים זה מול זה. מעבריהם ברושים, ככל הנראה. בין האריות מופיע, בתוך מעגל זר-עלים, כתובת ששבחה את האנשים שתרמו 5 דינרים !

הפסיפס המרכזיעריכה

בכתובת זו, הראשית, נזכרים שמות של שישה אנשים בני משפחה אחת. לכולם, חוץ מאחד, שמות זרים. הם קרויים בתארים "קירוס" או "קירה" כלומר "אדון" או "גברת". אחת נושא תואר "קומס" שהוא תואר של משרה בכירה בפקידות המימשל הביזנטי. לפי התקנות של הקיסר תיאודוסיום משנת 432 אסור היה ליהודים לשאת תואר זה. לפי כך ראה פרופ' סוקניק את התאריך לעיל - אמצע המאה ה-5 - כתאריך הנמוך ביותר לבנית בית הכנסת או הפסיפס. [3]

הכתובת המקורית:

"ודביר לטב
קירס הופלוס וקירה
פרוטון וקירה סלוסטיס
התנה וקומס פרורוס ברה
וקיריס פוטיס חתנה וקירס
חנינה ברה הגנון ובניהון
דמיצותין תדירן בכל אתר
דהבון הכה חמישה דינרין
דהב מלך עלמה יתן ברכתה
בעמלהון אמן אמן סלה".(מקור:וילנאי - 1941

הפירוש בעברית: וזכור(ים) לטוב מר הופלוס ומרת פרוטום ומר סולוסטוס חתנו וקומס פרורוס בנו ומר פוטוס חתנו ומר חנינה בנו
הם ובניהם שמיצוותיהם מצויים בכל מקום
אשר נתנו פה חמישה דינרי זהב.
מלך העולם יתן ברכתו במעשיהם, אמן אמן סלה.

מתחתיה שתי הכתבות הארמיות.

הכתובת הארוכהעריכה

בכתובת האחת, הארוכה, 4,80 מטר , נכתב כך:)[4]

"וד[כיר לט]ב (וזכור לטוב) רב תנחום הלוי ב[ר חל]פה ( בן חליפה) דהב חד טרומיסין ( שנתן שליש דינר אחד)
ודכיר לטב (זכור לטוב) מוניקה דסוסיתה (עיר בגולן) צפוריה (ציפורי בגליל)
וק[רוס פ]טריק ד[כ]פר עקביה (כפר עאקב בגולן או בקרבת צפת)
ויוסה בר דוסתי דמן כפר נחום (על שפת הכנרת)
מלך על[מה ית]ן ( מלך עולם יתן ) ברכתה (ברכה) בעמל[הון]( בעמלם) אמן אמן סלה שלום.
ודכיר לטב (זכור לטוב) יודן ארדהמן חימאוס [] דיהב תלת
ו[דכירין לט]ב ((זכור לטוב) ארביליי דיהבו[ן] מחי[ת]הון
מלך / עלמ(מלך עולם) יתן ברכתה בעמלהון ( בעמלם) אמן אמן סלה
(מקור:וילנאי,1941, עמודים 230-2)

עיון במקומות מוצאם של התורמים, עולה כי הם מן הגליל, אך גם מאזורים מרוחקים יותר: מהעיר ציפורי, כפר עאקב - ממזרח לכנרת, כפר נחום – חימאוס חמת – אחת מערי ה'חמת' סביב הכנרת וארבל, ליד המושב ארבל של ימינו, ממערב לטבריה.

הכתובת הצרהעריכה

בכתובת השניה, קצרה יותר, 2,20 מטר נכתב כך:

ודכיר לטב קיריס ליאנטוס וקירה קלניק דה[בון..לי]קרה דכנישטה. (וזכור לטוב מר ליאנטיס ומרת קלניק שנתנו.. לכבוד בית הכנסת).מלך עלמה יתן ברכתה בעמלה. אמן.אמן.סלה.שלום.
ודכירה ולטב חדה אתה אנטוליה ד[יהב]ה חד דינר ליקרה דכנישטתה. מלך עלמה יתן ברכתה בעמלה,אמן,אמן,סלה. שלום
ודכירין לטב עיריא דהבון חד טר[ימ]יסין..(מקור=וילנאי,1941, עמודים 230-2)

לזיהויה של 'עיריא' בכתובת השנייה בשורה השלישית , יש לומר שכנראה הכוונה ל'בני העיר' שבה הפסיפס, כלומר, בני העיר חמת, חמת-גדר. קיימת גם הצעת קריאה אחרת: צוריא, וזיהויה בצור (מדרום לצידון או בעבר הירדן המזרחי).[5]

בחרבת בכפר הירדני אומקיס, (מעל חמת גדר), כנראה חורבות העיר "גדר", נמצאו גם קטעי סורג וקישוטי במה, שאחד מהם מתאר מנורת שבעת הקנים שמעבריה שופר ולולב, ומעליה כתובת יוונית שבסופה המלה העברית "שלום". התיארוך הוא למאה ה-3[6]

כמה תרמו?

הנה לפנינו: טרימיסין אחד (=שליש דינר זהב), שלושה גרמין [= כנראה דינר כסף שלם] משלושה אנשים, שלושה גרמין, כנראה דינר-כסף שלם מאדם אחד, ו'מחירהון', שאיננו ברור. אפילו בני-העיר עצמה, בני חמת-גדר, תרמו תרומה צנועה – טרימיסין אחד.

אולי יש לנו עדות על נסיבות חורבן בית הכנסת. בשרידים נמצא נר-שמן ועליו צלב - נר שמן נוצרי.

על החפירות ב-1932עריכה

Hamat gader 1932 update

נחמן אביגד שהיה אחד החופרים מספר כי בחפירות עבדו שתי קבוצות פועלים: האחת, של השומר הצעיר הרוסי והשנייה, מערביי המקום. בעותק המסכם של המחקר שפורסם בשנת 1935 בשפה האנגלית נכתב בכתב ידו של סוקניק: לחברי השומר הצעיר מס.ס.ס.ר. עוזרי הנאמנים בחפירות [7]. חשיפת בית הכנסת עוררה התרגשות רבה. היה זה לאחר ששנתיים קודם נחשף בית הכנסת הראשון בבית אלפא. היה הבדל מהותי בין שני בתי הכנסת, אשר אפיין את קהל המתפללים בכל אחד מבתי הכנסת: חקלאיים לעומת מתרפאים עירוניים. בבית אלפא היה שפע איורים וסמלים אשר ביטאו אמנות עממית. בחמת גדר, אפילו פסיפס האריה הוא מרשים ונעשה בידי אמן. אביגד מציין כי האריות בבית אלפא הגנו על ארון הקודש ואילו בחמת גדר- על כתובת ההקדשה של התורמים. עוד הבדל מהותי: בבית אלפא יש כתובת המציינת כי התרומה לבניית בית הכנסת באה מתנובת השדה, קולקטיבית, ללא ציון שמות התורמים ואילו בחמת גדר, התרומות הן בממון ושמות התורמים מונצחים.

נחמן אביגד מוסיף בסיפורו: "מן הראוי כי רצפה זו שנהרסה בינתיים בשגגה או בזדון תשוקם. כך לפחות לגבי הטבלה הראשית שבה: האריות והכתובות. מן הדין שבעלי הזכיון למרחצאות בימינו יקבלו על עצמם את המשימה החשובה הזאת וידאגו לשמירת האתר בעתיד" [3] היום הרצפה מוצבת בכניסה לבית המשפט העליון בירושלים.

הערות שוליים עריכה

 1. אולי גם אנשי המקום הרימו תרומה, אך בשיעור קטן - ראו להלן
 2. הרצפה כוסתה לאחר גלויה
 3. 3.0 3.1 מקור: נחמן אביגד, עמוד 164
 4. התרגום לעברית בסוגרים רגילות האותיות המשוערות במחצית המרכאות מרובעות
 5. המקור:ארליך
 6. התבליט בגודל 53 ס"מ על 50 ס"מ מבזלת שחורה - שמור במוזיאון הכנסיה הפרציסקנית פ'לגלסיון ירושלים . המקור: וילנאי
 7. העותק י מצוי בקיבוץ אפיקים המקור: עירית זהרוני שישבה במושבה כנרת

קישורים חיצונייםעריכה


בתי כנסת עתיקים ברמת הגולן
<td> בית הכנסת העתיק בחמת גדר · בית הכנסת העתיק קשתות רחבעם · בית הכנסת העתיק בגמלא · בית הכנסת העתיק בקצרין · בית הכנסת העתיק ביהודיה · בית הכנסת העתיק בדבורה

לקריאה נוספתעריכה

 • סוקניק אליעזר ליפא, בית-הכנסת העתיק בחמת-גדר, קובץ החברה לחקירת ארץ-ישראל, ג', תרצ"
 • זאב וילנאי, מדריך ארץ ישראל חיפה העמקים הגליל החרמון,

1941, הדפסה שלישית : 1948. הוצאת תור ארץ ישראל ירושלים

 • אילן צבי, משוט בארץ - טיולים באזורים המשוחררים, הוצאת מפעלי תרבות וחינוך , יולי 1967
 • נוה יוסף, בית הכנסת חמת-גדר, על פסיפס ואבן, ירושלים תשל"ח - 1977, 64-54.
 • יצחקי גל, טבילה חמה באל חמה', מתוך דרך ארץ, בעריכת עירית זהרוני, משרד הבטחון , תשמ"ד - 1984.
 • נחמן גד, זכרונות מחפירות בית-הכנסת בחמת גדר בשנת 1932, מתוך "אריאל" חוברת 50-51, 1987
 • אילן צבי, בית הכנסת חמת-גדר, בתי-כנסת קדומים בארץ-ישראל, ת"א תשנ"א - 1990, 93-91.
 • מיכה לבנה, גולן - 20 שנה ועוד 2000, משרד הביטחון הוצאה לאור, 1993

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית