FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


שרידי בית הכנסת העתיק של מירון נמצאים צפונית מקבר שמעון בר יוחאי


1096556083037576929.jpg

חזית בית הכנסת במירון - בשנת 2005

The grave of Rabbi Shimon bar Yochai1 before 1899.jpg

חזית בית הכנסת במירון - לפני 1900

בית הכנסת העתיק במירון מצוי על גבעה מעל לקבר רבי שמעון בר יוחאי. הוא נמצא במקום בולט מעל הישוב מירון. ייחודו של בית הכנסת הוא באגדה כי אם משקופו ייפול אות הוא לבואו הקרוב של משיח בן דוד. צבי אילן מייחס את האגדה לייהודים שבקרו במקום בימי הביניים. לאחר החפירות שבוצעו במקום חוזק המשקוף בתבניות מתכת.

תולדות היישובעריכה

היישוב קיים מימי בית שני. לדעת החופר מארייס, המקום ניטש בשנת 360 [1].

את הקמת בית הכנסת ייחסו יהודים מימי הביניים לרבי שמעון בר יוחאי. הבנין עורר התפעלות של תיירים ונוסעים שבקרו בארץ ישראל.


תאורו של בית הכנסתעריכה

1096555746037576929.jpg

חזית בית הכנסת - מבט מלמטה - אפשר להבחין בחציבה בהר

הבניין נבנה על גבי משטח, אשר נחצב בגב הר מירון. הקיר הצפוני של בית הכנסת הוא חצוב וניכר כי הגיע לגובה של המבנה. בתשתית של המבנה יש בליטות שהיו בסיס לאדני העמודים אשר החזיקו את גג בית הכנסת. בית הכנסת מכוון לירושלים. מקירותיו אפשר לזהות רק את הקיר בו מצוי הפתח. קיים פתח מרכזי, עם המשקוף הסדוק ופתח נוסף, אשר שוחזר. בבית הכנסת המשקופים וכן הכרכובים מעליהם אינם מעוטרים בתבליטים. צבי אילן סבור כי זו תוצאה של מגמה לא להגזים בקישוט בית הכנסת ולא עדות למצבם הכלכלי של תושבי המקום, אשר השקיעו רבות בבניה של בית הכנסת. ארון הקודש היה כנראה ליד הפתח הראשי.


לקריאה נוספת עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. מקור: מירון הקדומה - חמש עונות חפירה, מתוך קדמוניות תשמ"א , עמ' 111 - 113

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית