FANDOM


Dror.jpg

יזכור לדרור וינברג

בית המדרש נתיבות דרור הוקם ביישוב תלם. הישיבה הוקמה בשנת תשס"ג ביוזמת צביקי בר-חי, ראש המועצה האיזורית הר-חברון, על-ידי הרב משה בלייכר, ראש ישיבת שבי חברון, וביקש ממנו לפעול עימו יחד לשם חיזוק היישוב תלם. בתלם גרו באותה תקופה כ-14 משפחות חילוניות בלבד, ותנופת קליטה לא נצפתה באופק. הרב בלייכר החליט 'להרים את הכפפה', ושלח לתלם קבוצה של אברכים ובוגרי הישיבה על מנת לכונן את הגרעין ולהקים את בית המדרש. כיום מצוי היישוב תלם, ב"ה, בתנופה גדולה של פיתוח ובניין, מתוך שיתופיות ואחווה של דתיים וחילונים גם יחד.

בית המדרש לבנין תורה ואמונה, שהוקם במרכז הגרעין בתלם, מונה בשנת הלימודים תש"ע כ- 50 תלמידים ומעל 120 בוגרים. בית המדרש קרוי 'נתיבות דרור' על שמו של מח"ט יהודה, אל"מ דרור וינברג הי"ד, שראה כבר אז, כמפקד הגיזרה, חשיבות רבה בהבאת גרעין דתי אל היישוב תלם על מנת לחזקו.
חברון מאז ולתמידעריכה

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברוןקרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינוצוואת נרצחי חברון - אלקים העצנייחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורניישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבעבית המדרש נתיבות דרורישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר:הרב מלכיאל אשכנזיהרב שלמה עדניהחיד"אהרבנים לבית משפחת בג'איוהרב אליהו מנירבי חיים חזקיהו מדיניהרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאורהרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמןהרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלוםבית הכנסת חזון דודמצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמןמאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברוןעריכה

Hevron map full.gif

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית