FANDOM


בית הספר המרכזי ללימודי המלונאות על שם אריה אבישר הוקם ב-1962 כחברה ממשלתית. מטרתו היא להכשיר עובדי מלונאות מקצועיים בכל התחומים ובכל הרמות . תדמור הוא בית הספר הגדול למלונאות בישראל . המוסד קשור באוניברסיטאות במספר ארצות , ובוגריו משולבים מזה 40 שנה במלונות בארץ , באירופה ובאמריקה.

רוב משרות הניהול בבתי המלון בישראל מאויישות בבוגרי תדמור . בית הספר מפעיל לימודי תשתית ,לימודי ניהול , המשך והכנה לאקדמיה , וכן לימודי ערב וקורסי העשרה בנושאים שונים הקשורים במזון ומשקאות,ניהול אירועים ואירוח . לרשות בית הספר עומדים מתקני הוראה יחודיים להכשרת עובדים במקצועות התיירות : מטבחים , אולמות הדגמה , מתקני מלון לימודי , מעבדות מחשב וכו' .

בית הספר מפעיל מזה 13 שנה מסלולי לימודי ניהול בכירים המאפשרים לבוגרים להשלים תואר אקדמי מוכר במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל . מסלולי מנהל מלונאי בכיר ומנהל מזון ומשקאות כפופים להחלטות דירקטוריון תדמור ונמצאים בתחום הניהול של הנהלת המוסד . בנושאים האקדמיים מאושרות תכניות הלימודים בתאום ובפיקוח של בית הספר למנהל עסקים של המכללה למנהל ואוניברסיטת Johnson & Wales בארה"ב . סגל המרצים במסלולים מורכב ממרצים מהאקדמיה ומסגל קבוע של מורי תדמור . משתתפים בהוראה גם מרצים מתעשיות האירוח בישראל .

ראה גם עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית