FANDOM


חיים לוינסון, המקור: יו"ר הוועדה לבדיקת הטיפול במפוני ההתנתקות, אליהו מצא: הניסיון בישראל מלמד שהמלצות אישיות מיושמות - הארץ 29 ספטמבר 2009


הניסיון במדינת ישראל העלה, כי דווקא המלצות פרסונליות יושמו בקלות ואילו ההמלצות החשובות לכשל המערכתי היטשטשו עם הזמן או יושמו בחלקן הקטן" - כך אמר יו"ר ועדת החקירה לבדיקת הטיפול במפוני גוש קטיף, השופט בדימוס אליהו מצא. השופט דיבר במסיבת עיתונאים שכינסו חברי הוועדה לאחר שהגישו את דו"ח הביניים של מסקנותיהם לראש הממשלה, בנימין נתניהו.

חברי הוועדה הטילו על נתניהו אחריות אישית לסיום תהליך הטיפול במפונים. "אמרנו לנתניהו שאנחנו מצפים ממנו למעורבות אישית גדולה ככל האפשר", אמר מצא. עם זאת, הדגיש כי הכשל המערכתי שגילתה הוועדה הוא העניין המרכזי והוסיף כי לפי שעה אין לוועדה עמדה ברורה בנוגע לצורך להגיש דו"ח ביניים נוסף. "ימים יגידו", ציין מצא.

חבר הוועדה, ד"ר שמעון רביד, הוסיף ואמר כי לא נתקל בעדויות לחבלה מכוונת במלאכת שיקום התושבים המפונים. "הבעיה היתה מערכתית", אמר רביד, "מי שלא עזר לעשות את זה מהר, עשה זאת כי חשב שעמדתו נכונה ולא משום שהוא נגד טיפול במפונים". חבר אחר בוועדה, פרופ' ידידיה שטרן, אמר: "לא מצאנו משרד ששם רגליים, אלא משרדים שלא מצליחים לתפקד. מטרתנו היא לאפשר לשנות את המצב בתוך שלושה חודשים, ובכך ייבחן הדו"ח".

"הדו"ח נתן לגיטימציה לטענות שלנו"

נציגי המפונים כינסו אף כן מסיבת עיתונאים לאחר פרסום הדו"ח. לדברי יו"ר ועד תושבי גוש קטיף, דורון בן שלומי, המפונים אינם מתעניינים בהטחת האשמות אלא בשיפור מצבם, והם מוכנים לנהל מגעים עם הרשויות כדי לפעול ליישום מהיר של המסקנות. "צריך לקחת את העסק קדימה", אמר. "אנו קוראים לראש הממשלה למלא את הדו"ח".

יו"ר השדולה למען גוש קטיף, ח"כ אורי אריאל, פנה לראש הממשלה ואמר: "הוועדה מטילה עליך לתת תשובות". לדבריו, אם ראש הממשלה לא יצליח לטפל במצוקתם של המפונים, הכנסת תיאלץ לחוקק חוקים שיסדירו את העניין. "הכנסת תהיה כלב השמירה של הנושא", אמר.

יו"ר הקואליציה, ח"כ זאב אלקין, אמר כי "זהו יום של תקווה למפונים". לדבריו, הדו"ח סותם את הגולל על הוויכוח, שהתנהל בין הכנסת לממשלה הקודמת בשאלה אם נפתרו כל הבעיות. "הדו"ח מדבר בזכות עצמו", אמר אלקין. "זה עניין של זכויות אדם בסיסית ומוסר יהודי".

ח"כ זבולון אורלב אמר: "התמונה שעובדי המדינה והדרג המדיני ניסו להציג היא שאין בעיה, הכל מטופל, הכל תחת בקרה. הדו"ח נתן לגיטימציה מלאה לטענות שלנו ולטענות בעיקר של המגורשים שהמצב גובל בחרפה ובושה לאומית ומצב בלתי מתקבלת על הדעת".

ממנהל סל"ע נמסר בתגובה: "הדו"ח משקף את חלקם של כל המעורבים בפרויקט התיישבותי המורכב שיותר שידע המדינה: הממשלה, חברי הכנסת, הישובים הקולטים והמפונים עצמם.

"כפי שנכתב על ידי הוועדה, ב-4 השנים האחרונות מנהלת סל"ע עסקה בהקמת 23 נקודות יישוב וניהלה משא ומתן ליישוב 1,400 משפחות. המנהלה קיימה את הבטחותיה. נבנו תשתיות בהיקף חסר תקדים וחולקו כל כספי הפיצויים שהובטחו על פי חוק".


מהדו"חעריכה

המשך הכתבה

ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף כתבה כי "הוצאת משפחות המפונים מבתיהן, הפקעת נכסי המקרקעין שבהם החזיקו, גדיעת מקורות פרנסתן וניתוק מגוון מעגלי חייהן - כל אלה ארכו פחות משבועיים, אולם שיקום המשפחות לא הסתיים עד היום, למעלה מארבע שנים לאחר הפינוי. קשה מכך: דומה שסיומו אינו נראה כלל באופק".

בדו"ח הביניים, שהוגש היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש, יו"ר הכנסת ראובן ריבלין ויו"ר הוועדה לביקורת המדינה יואל חסון, הטילו חברי הוועדה אחריות אישית על נתניהו, להביא לסיומו את תהליך הטיפול במפונים.

בהתייחס לראש הממשלה, כתבו חברי הוועדה כי הם מרוצים מעמדתו - שהובעה בישיבת הממשלה - כי הוא יביא סוף לטרגדיה הזו, "אך חשוב להדגיש כי דברי ראש הממשלה הם בבחינת 'שטר ששוברו בצדו'. על ראש הממשלה לנקוט את כל האמצעים המעשיים במטרה להניע את משרד הממשלה השונים לפעולה נמרצת ומיידית, שתכליתה לצקת תוכן להצהרה כי הטיפול במפונים הוא בגדר משימה לאומית, ולפתור לאלתר את הבעיות המונעות מן המפונים מלשקם את חייהם. הסמכות לעשות זאת בוודאי נתונה בידי ראש הממשלה. הוועדה סבורה כי בידי ראש הממשלה מצוי גם הכוח הנדרש כדי לחולל את השינוי. רק בעשייה נמרצת, שבכוחה להוביל לשינוי מהותי במגמות ולשאת תוצאות ממשיות, ימלא ראש הממשלה את חובתו. ניתן לומר שעל ראש הממשלה לדאוג לכך שרוח המפקד שאותה ביטא תחלחל עד לאחרון הפקידים בשירות הציבורי, כך שאיש מהם לא יסבור עוד כי הטיפול במפונים הוא בגדר משימה רגילה נוספת המונחת על שולחנו".

הוועדה עוד קבעה כי איך צורך להגדיל את הפיצויים מעבר לחוקים שנחקקו. לגבי הפיצויים לאנשי עסקים, נכתב כי "בבדיקת הוועדה עולה כי הליך בחינת הפיצויים נעשה על המדינה באופן כמעט חד-צדדי. ההידברות בין המדינה לבין המפונים טרם מוצתה". בשל כך, הוועדה החליטה לא להביע עמדה, ואם לא יהיו הסכמות בנושא, חברי הוועדה יכריעו בעניין בדו"ח הסופי.

ביקורת גם על המפונים

הוועדה לא היססה למתוח ביקורת גם על המפונים עצמם. במספר מקומות בדו"ח, הטילה הוועדה את האחריות למצבם על מפוני גוש קטיף והתנהלותם. "לדעת הוועדה, האחריות לכך שאף בחלוף כארבע שנים מן הפינוי שיקומם של המפונים אינו קרוב לסיומו, אינה רובצת לפתחן של הרשויות בלבד. גם לחלק ניכר מן המפונים עצמם וכן לחלק מהיישובים הקולטים תרומה לא מבוטלת לעניין... רבים מבין המפונים יכלו זה מכבר לקחת את גורלם בידיהם, להשאיר את מחלוקות שנותרו בינם לבין הרשויות לבירור עתידי ולפעול במקביל לבניית בית הקבע בלי להמתין עד שתיענה האחרונה בכל דרישותיהם ודרישות נציגיהם. לכך יש להוסיף שחלק מהמפונים העלו לעתים דרישות מופרזות במסגרת תהליכי מו"מ שניהלו עם הרשויות".

הישובים הקולטים ניצלו את הזדמנות הפז של תקציבי ההתנתקות

הוועדה הוסיפה עוד כי הישובים הקולטים ניצלו את הזדמנות הפז של תקציבי ההתנתקות. "היישובים הציבו לא פעם מכשולים בלתי סבירים במשא ומתן שנוהל, ככל הנראה מתוך הנחה של היישובים כי למדינה אין ברירה אלא להיענות לדרישותיהם".


על התנהלות המדינה נכתב כי "למרבה הצער, בעלי תפקידי מפתח לא השכילו לעמוד באתגר הדחוף שהתחייב מהנסיבות. במבחן התוצאה, המאמצים לא הספיקו. למרבה הצער, מהעדויות ומיתר הראיות שבפני הוועדה עולה כי בין הכרזות אלו של הממשלה לבין המציאות נתגלה פער של ממש. אף שחלק מעובדי הציבור אמנם פעלו במסירות רבה, רוח הדברים לא חלחלה לכל הדרגים שעליהם הוטל להשלים בפועל את המשימה. עם חלוף הזמן, נשתכחה חשיבות הטיפול ופתרון בעיותיהם הפך לעוד משימה אחת במניין המשימות הממלאות את שגרת היום של משרדי הממשלה".

מסקנות הוועדה מתמקדות בתיחום הטיפול במפונים לתאריכי יעד, כדי למצות את המו"מ בין המדינה למפונים. הוועדה הזהירה שבמקום שלא יגיעו להסכמות, היא תכריע במחלוקות בדו"ח הסופי. בין היתר, נקבע שעד סוף השנה יסתיים המו"מ על נושא ההעתקה הקהילתית, הנושא המורכב ביותר והסבוך ביותר במסגרת הטיפול במפונים.

בנושא בניית מבני ציבור, מצאה הועדה כי העיכוב בבנייתם בידי המדינה גרר עיכוב במעבר למגורי קבע. חלק מהתקצוב נעשה בחסר ובאופן שאינו מאפשר לבנות. הועדה כתבה בהמלצותיה כי "עיכוב הקמת מבני הציבור, כמו גם השיטה שבחרה המדינה לתקצבם, אינם מתקבלים על הדעת".

תגובת המגורשיםעריכה

כארבע שנים לאחר פינוי חבל עזה עומד שיעור התעסוקה של מפוני חבל עזה וצפון השומרון על 63.2% ושיעור אבטלתם על 16.2%. מדובר בשיפור קל במצב התעסוקה והאבטלה בהשוואה לנתונים אלו כשלוש שנים לאחר הפינוי (62.8% ו-18.8% בהתאמה). זאת בניגוד לשיעור התעסוקה לפני הפינוי שעמד על 85% ושיעורי האבטלה היו קרובים לאפס.

כך עולה מסקר שערך מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בקרב 1,591 נבדקים מכלל המפונים, מהם 366 בוגרי הכשרה מקצועית. מדובר בסקר מעקב שישי שערך המינהל בקרב מפוני חבל עזה וצפון השומרון, במטרה לעקוב אחר השינויים במצב התעסוקה והרווחה של אוכלוסיה זו מאז הפינוי.

ממוצע שכר העבודה כארבע שנים לאחר ההתנתקות בקרב מפוני חבל עזה וצפון השומרון עמד על 5,201 שקל ברוטו לחודש, לעומת ממוצע השכר מעבודה בקרב שכירים יהודים ב-2009 שעמד על 8,308 שקל. כ-25% מפער השכר בין המפונים לממוצע הארצי, מסבירים, נובע משוני משלחי היד הנוטה להיות עתיר השכלה בכלל האוכלוסייה היהודית בהשוואה להשכלה של המפונים.

עוד עלה מהסקר כי יותר מ-58% מהמפונים השתכרו בעבודתם האחרונה פחות מהשכר החודשי שקיבלו בעבודתם האחרונה לפני הפינוי ודיווחו על חוסר שביעות רצון בשל כך. רק 21.5% דיווחו ששיפרו את שכרם בעבודתם הנוכחית בהשוואה לשכרם לפני הפינוי.

גם בפן הבריאותי-נפשי ניכר כי לפינוי נותרה השפעה כששיעור המקבלים טיפול פסיכולוגי/פסיכיאטרי לא השתנה מהנתונים שנמצאו שלוש שנים לאחר הפינוי, ועומד על 50% מסך המפונים. 23% מהמפונים דיווחו על הרעה במצב הבריאות שלהם, שיעור הדומה מאוד לשיעור המדווחים על הרעה במצב בריאותם כשלוש שנים לאחר הפינוי.

כמו כן דיווחו 37% מהמפונים על חוסר יכולת לישון בשל דאגות; 31% דיווחו על תחושת לחץ; 24% דיווחו על תחושת איבוד הביטחון העצמי ו- 19% דיווחו על תחושת דיכאון.

היום בצהריים תגיש ועדת החקירה הממלכתית לטיפול הרשויות במפוני גוש קטיף את מסקנות הביניים שלה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולנשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש.

מסקנות הביניים יכללו, כך נראה, המלצות ליישום מיידי על מנת לפתור במהרה את מצוקת המפונים. ואולם נראה כי את הביקורת הקשה והנוקבת על אופן טיפול המדינה במפונים - ביקורת שנשמעה לאורך כל הישיבות - ישמרו חברי הוועדה לדו"ח הסופי.

דנה ויילר-פולק המקור

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית