FANDOM


גיאוטופ היא עבודה אישית לנבחנים בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בהיקף של יחידה אחת בתחום לימודי א"י לתלמידים הנבחנים ב - 5 יח"ל במקצוע.

העבודה נעשית לפי חוברת ההנחייה למורה.

מטרת העבודהעריכה

(מתוך החוברת)

 • להוציא מן הכוח אל הפועל את הידע שהתלמיד רוכש בלימודיו בכיתה ובסיורים הלימודיים.
 • למצוא את ההקשרים וליישם את ידיעותיו התיאורטיות של התלמיד אל יחידת נוף, אירוע היסטורי, אדם, תופעת טבע וכו'.
 • לאפשר לתלמיד להתנסות בכתיבה מחקרית תוך שימוש בכלים מדעיים ושילוב תחומי ידע שונים.
 • לפתח יחס חיובי של עניין והזדהות עם מושא המחקר.

באמצעות עבודה התלמיד יפתח כלים להתייחס אל הארץ כאל רקמת חיים שלמה, ולהבין את התלות ו/או הקשר בין המרכיבים השונים של לימודי א"י כפי שהם מופיעים בתוכנית הלימודים.

נושאים נבחרים שאושרועריכה

דוגמאות מחוברת ההדרכה

 • תהליך היווצרותו של מכתש רמון
 • מרד בר כוכבא- מערכות המסתור בשפלת יהודה
 • היציאה היהודית מהחומות והקמת מאה שערים
 • אגם החולה- סיפור של ייבוש והצפה
 • המושבות לדוגמא- מטולה וקסטינה בשנים 1896-1900
 • המאבק על הדרך לירושלים במלחמת העצמאות
 • החפירות החדשות בעיר דוד
 • מגיא אוני לראש פינה: סיפורה של מושבה
 • בתי הכנסת במצדה ועין גדי
 • בתי כנסת עתיקים בגליל

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית