FANDOM


גליל עליון מזרחי היא אזור גאוגרפי טבעי בנפת העיר צפת, יחד עם חצור ועמק החולה

חלוקת מדינת ישראל לפי אזורים טבעיים מתאימה לצרכי לימוד. לכל אזור גאוגרפי יש מאפיינים דומים הן במבנה הקרקע, האקלים, ההיסטוריה והאוכלוסייה.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוגדרו האזורים הטבעיים בשיטה הבאה:

במסגרת החלוקה המינהלית הרשמית לנפות, בשנת 1961 נעשתה חלוקה מפורטת יותר של שטח המדינה לאזורים טבעיים. כל אזור טבעי הוא חלק של נפה אחת, ובמקרים מסוימים מהווה נפה שלמה.

האזורים הטבעיים הם תחומים רצופים, אחידים ככל האפשר הן מבחינת המבנה הפיזי, האקלים והקרקעות, והן מבחינת התכונות הדמוגרפיות, הכלכליות והחברתיות של האוכלוסייה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית