FANDOM


האוניברסיטה הפתוחה - ישראל-003:30

האוניברסיטה הפתוחה - ישראל-0

מבית לאומי למדינה בדרך - על הקורס ועל הספר09:41

מבית לאומי למדינה בדרך - על הקורס ועל הספר


האוניברסיטה הפתוחה היא ייחודית בנוף האקדמי בישראל. היא דומה לאוניברסיטאות האחרות בחתירתה למצוינות ובשקידתה על איכות למדנית ומדעית גבוהה, אך היא שונה מהן במבנה הארגוני שלה, בשיטות ההוראה שלה, במערך תכניות הלימודים ובדרישותיה מן המועמדים הפונים להירשם לקורסים שלה. האוניברסיטה הפתוחה, כשמה כן היא. היא פותחת את שעריה, בלא תנאים מוקדמים ובלי דרישות קדם, הן בפני מי שמבקשים ללמוד קורסים בודדים או חטיבות קורסים, הן בפני מי שמעוניינים ללמוד תכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר אוניברסיטה".

You tube open university.jpg

הרצאות האוניברסיטה הפתוחה

כתובת האתר


קורסי לימודעריכה

מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקהעריכה

מגלות לקוממיותעריכה

יהודה ורומאעריכה

מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומייםעריכה

הקורס הניתן בשנת 2015 שונה מהקורסים הראשונים.

מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשהעריכה

בין ציון לציונותעריכה

מדעים מדעי הטבע והחיים מדעי כדור-הארץ גיאולוגיהעריכה

צפונות כדור הארץעריכה

495.jpg

הקורס עוסק בהכרת סביבתנו ובהיבטים הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים של עולמנו. בקורס נתוודע לתחומים המרתקים של הגיאולוגיה ברחבי העולם. נכיר נופים מרהיבים כדוגמת ילוסטון, הגרנד קניון והברייס קניון בארצות-הברית. נסתייע בתפיסה המודרנית בגיאולוגיה – טקטוניקת הלוחות – להסברת התהליכים המתרחשים בכדור-הארץ: פתיחה או סגירה של אוקיינוסים, התרוממות רכסי הרים ועיצוב שולי יבשות. נלמד מדוע רעידות אדמה והתפרצויות געשיות מתרחשות באזורים מסוימים. נדון בהיווצרות כדור-הארץ ובהתפתחות החיים על פניו. נתוודע לתופעות גיאומורפולוגיות ולתהליכי עיצוב הנוף. נעמוד על הקשר שבין הגיאולוגיה, ניצול המשאבים והאדם.

הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה, והוא מיועד לסטודנטים חדשים, לסטודנטים ותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים לכל הגילאים, למדריכים בבתי ספר שדה, למדריכי ידיעת הארץ ולמדריכי תיירים. ניתן ללומדו הן כיחידה בלתי תלויה והן לקראת קורסים נוספים המוצעים בגיאולוגיה, במדעי הטבע והחיים, בלימודי הסביבה ובלימודי ארץ-ישראל.

חומר הלימוד - הקורס מוצע כטלקורס שבו 26 סרטים הם חלק מובנה מחומר הלימוד והם נלמדים באמצעות מדריך צפייה וספר הקורס, כדלהלן:

מבנה הקורס

•סיור (‏חובה‎)‏ בן יום אחד "מן ההר אל החוף" – מהרי יהודה למישור החוף, להכרת תופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות באזורים אלה.


•מפגשי הנחיה אחדים בקמפוס האוניברסיטה או בקבוצות מאורגנות.

מדעים מדעי הטבע והחיים עריכה

דרכים בכימיהעריכה

דרכים בכימים כריכה.jpeg

הקורס אינו מוצע יותר
6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: ידע בכימיה ברמה של בגרות 3 יחידות (‏מי שחסר ידע זה יכול להשלימו על-ידי לימוד הקורס עולם הכימיה‎)‏. ידע קודם מומלץ: שני הקורסים יסודות הפיסיקה א, יסודות הפיסיקה ב.

פיתוח הקורס: פרופ' נאוה בן-צבי, רחל דנור, ורדה לוי

כותבי חוץ: ד"ר עליזה לוקץ', ד"ר מלכה לינדנר, ד"ר אברהם מרמור, ד"ר משה פוטרמן, ד"ר דניאל קוסט

יועצים: פרופ' אבנר טריינין, פרופ' שניאור ליפסון, פרופ' יצחק מרכוס, פרופ' דוד סמואל, פרופ' מנחם שטיינברג, ד"ר אבי הופשטיין, ד"ר רות ערב

הקורס מיועד בעיקר לסטודנטים שתחום התעניינותם העיקרי הוא מדעי הטבע והחיים, ולשם כך הם זקוקים לידע נרחב בכימיה. הקורס מבוסס בחלקו על ידע קודם בסיסי בכימיה. למי שחסר ידע זה מומלץ הקורס עולם הכימיה (‏20116‎)‏. עם זאת, לא נדרש רקע מתמטי מוקדם בנושא החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

שתים-עשרה יחידות הלימוד מטפלות בעקרונות המרכזיים המונחים ביסודם של תהליכים כימיים. הן עוסקות בבעיות של מבנה, אנרגיה, דינמיקה ומנגנונים כימיים תוך שילוב של כימיה תיאורית כהדגמה לעקרונות. הדוגמאות הכימיות וכן השיטות הניסוייות שעליהן מתבססים העקרונות נבחרו באופן שיטתי, תוך הדגשת נושאים בעלי עניין לסטודנטים למדעי החיים, לגיאולוגיה או לפיסיקה.

במהלך הקורס יתקיימו שני מפגשי מעבדה, וההשתתפות בהם היא חובה.

בתום הקורס יכירו הסטודנטים תרכובות אורגניות ואי-אורגניות חשובות, תהליכים כימיים חשובים וכן שיטות לקביעת מבנים של מולקולות, שיטות לקביעת תכונות חומרים ושיטות מעקב אחר תהליכים כימיים. אנו מקווים שבאמצעות הגישה המולקולרית של הקורס יבינו הסטודנטים מה מסתתר מאחורי תופעות מקרוסקופיות רבות שבהן הם נתקלים.

חומר הלימוד

 1. מאטומים למולקולות
 2. מולקולות, אנרגיה וקרינה
 3. על מבנה המוצק
 4. נוזלים ותמיסות
 5. חומצות ובסיסים
 6. מעבדה I
 7. מיסודות התרמודינמיקה
 8. תהליכים אלקטרוכימיים
 9. קינטיקה כימית
 10. מעבדה II
 11. ריאקציות אורגניות, מעקב ומנגנון

חומר הלימוד כולל אף את הנספח ספר נתונים כימיים, וכן ערכה ביתית הניתנת בהשאלה


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית