FANDOM


Eliezer Valderman

הועתק מהערך בויקישיבה :הרב אליעזר ולדמן


הרב אליעזר ולדמן - ראש ישיבת "ניר" בקרית ארבע יחד עם הרב דב ליאור שליט"א, ממייסדי ההתנחלות בעיה"ק חברון ובקרית ארבע.

חייו ופועלו הציבורי והפוליטיעריכה

הרב אליעזר ליפא ולדמן נולד בל' בשבט ה'תרצ"ז (11 בפברואר 1937) בפתח תקוה, לאביו, הרב יואל ולדמן. בהיותו בן שלוש עברה משפחתו לארצות הברית, שם שהה עד 1956. בזמן שהותו שם למד אצל הרב יצחק הוטנר (מחבר ספרי "פחד יצחק") ובישיבה יוניברסיטי והוציא תואר בפסיכולוגיה ובפילוסופיה.

כשחזר לארץ למד אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק, יחד עם הרב חיים דרוקמן (על הערכתו הרבה של הרב ולדמן להרב צבי יהודה הכהן קוק ניתן ללמוד מכך, שלעולם אינו קורא לו "רבי" בלבד, אלא תמיד "מורנו ורבנו הרב צבי יהודה").

הרב ולדמן משמש כראש ישיבת ההסדר "ניר" בקרית ארבע החל משנת ה'תשל"ב. אחר כמה שנים הצטרף אליו הרב דב ליאור. כיום משמשים שניהם כראשי הישיבה, כשהרב ליאור עוסק בעיקר בתחום העיון וההלכה, והרב ולדמן עוסק בלימודי מחשבה והשקפה על פי הגותו של הראי"ה קוק זצ"ל.

הרב אליעזר ולדמן היה ממייסדי וראשי "גוש אמונים", ולאחר כמה שנים של תנועת התחיה. בשנות שמונים שימש כרב המושב קשת ברמת הגולן לאחר סיום תפקידו של הרב שלמה אבינר, שימש כחבר מזכירות מרכז ומועצת תנועת "התחיה" עד לפירוקה. כמו כן שימש הרב ולדמן כחבר המזכירות העולמית של תנועת בני עקיבא, ולאחר מכן בהנהלה הארצית של בני עקיבא. הרב כיהן כחבר כנסת בכנסת ה-11 וה-12, ופרש מהכנסת בשנת ה'תש"ן.

לפני ביצוע הגירוש האכזרי עבר הרב ולדמן עם ישיבת ההסדר ניר קריית ארבע ליישוב שא נור שהיה בצפון השומרון.


הרב ולדמן לימד לימודי אמונה בישיבת מרכז הרב לפני ואחרי מלחמת יום הכפורים. תקופה מסוימת הרב כיהן כרב המושב קשת בימיו הראשונים עד שתפס את מקומו הרב שלמה אבינר.

משנתו החינוכיתעריכה

הרב ולדמן, בהיותו תלמיד של הרב צבי יהודה הכהן קוק, מורה לתלמידיו את דרכו החינוכית בעיקר על פי כתביו של הרב קוק האב (כדוגמת אורות ועין אי"ה). הרב ולדמן הוא מהסוברים שמדינת ישראל היא "יסוד כיסא ה' בעולם" אף במדינה חילונית. בשיחותיו קיים דגש על הבנת תהליך הגאולה על פי משנת הרצי"ה.

כתביועריכה

  • על דעת המקום והזמן חוברת על השקפה דתית לאומית על ארץ ישראלית, כולל את מאמרו על חשיבות הברכה לפי התלמוד הירושלמי.
  • ספר חגי - בספר זה לוקטו שיחות של הרב ולדמן בספרי בראשית ושמות. יצא לזכר ארבעה מתלמידי הישיבה.
  • חוברות שיחות לפי נושאים ופרשיות השבוע - מהדורה פנימית יצאה על ידי תלמידי הישיבה.
  • אורות התשובה עריכה והבאה לדפוס של ספרו של הרב קוק ביחד עם הרב חיים דרוקמן.

קישורים חיצונייםעריכה
חברון מאז ולתמידעריכה

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברוןקרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינוצוואת נרצחי חברון - אלקים העצנייחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורניישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבעבית המדרש נתיבות דרורישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר:הרב מלכיאל אשכנזיהרב שלמה עדניהחיד"אהרבנים לבית משפחת בג'איוהרב אליהו מנירבי חיים חזקיהו מדיניהרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאורהרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמןהרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלוםבית הכנסת חזון דודמצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמןמאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברוןעריכה

Hevron map full

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית