FANDOM


Harav lior.jpg

הרב ליאור דב ליאור.JPG המקור

הרב דב ליאור שליט"א הוא רבה של קרית ארבע-חברון ומראשי ישיבת ניר בקרית ארבע.

הרב דב ליאור (שנקרא אז: ליבנד) עלה ארצה בגיל שלוש עשרה, בכ"ג אדר תש"ט, ללא הוריו, ונשלח לגור בקיבוץ דתי. הרב למד בישיבת כפר הרא"ה ובישיבת מרכז הרב. לפני שנתמנה הרב ליאור לרבה של קרית ארבע - היה הרב ליאור רבה של כפר הרא"ה.

הרב ליאור הוא ראש ישיבת ניר בקרית ארבע, ביחד עם הרב אליעזר ולדמן שליט"א.

ספריו עריכה

שו"ת דבר חברון חלק א – בהלכות אבן העזר וחושן משפט. יצאו לאור עוד חוברות עם חידושי תורה והלכה בענייני המועדים.

פסיקת הלכה עריכה

מגדולי הפוסקים בדורנו. הרב מוביל קו חסר פשרות בעניין השלטון היהודי בארץ ישראל, ולא מהסס לומר ולפרסם את דעתו למרות הסערות התקשורתיות המתחוללות לעתים בעקבות דבריו.

קישורים חיצוניים עריכה
חברון מאז ולתמידעריכה

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברוןקרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינוצוואת נרצחי חברון - אלקים העצנייחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורניישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבעבית המדרש נתיבות דרורישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר:הרב מלכיאל אשכנזיהרב שלמה עדניהחיד"אהרבנים לבית משפחת בג'איוהרב אליהו מנירבי חיים חזקיהו מדיניהרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאורהרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמןהרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלוםבית הכנסת חזון דודמצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמןמאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברוןעריכה

Hevron map full.gif

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית