FANDOM


בפסק דין שפורסם בגלובוס מנהל בכיר בוויקיפדיה יפצה הוצאת ספרים בגין לשון הרע ב-2 דצמבר 2009 כתב נעם שרכיט:"ביהמ"ש חייב את זהר דרוקמן, מנהל בכיר באתר ויקיפדיה בעברית, לפצות ב-20 אלף שקל את הוצאת הספרים "גלורי היכל התהילה", אותה השמיץ בעמודי השיחות בוויקיפדיה ובאתר "במה חדשה""

הטענה: הוא השמיץ אותה כאשר שכתב שהיא מנצלת יוצרים צעירים וסוחטת אותם. "מדובר בתרמית, בהונאה ובמסחטת כסף", כתב. למרות פניותיה אליו שיסיר את הפרסום ויתנצל, הוא סירב.

תגובה: הוא טען כי דבריו כוונו לגוף אחר בשם הוצאת "שורות" או "גלורי ביכורים" ולא לתובעת. לדבריו, במהלך פעילותו בוויקיפדיה הוא נתקל בסיפורי הגולשים על הוצאות ספרים אלה, שהזהירו מלהצטרף אליהן בשל היעדר אמינותן. כעורך באתר, הוסיף, תפקידו הוא להזהיר את הגולשים מרמאים המנסים לגזול את כספם, במיוחד לאור העובדה שמרביתם קטינים.

פסיקת השופטת: השופטת קבעה כי פורסמה לשון הרע כשייחס לתובעת מעשים פליליים בדבר סחיטה כספית וניצול של יוצרים צעירים, בכך שדרשה מהם סכומי-עתק תמורת הוצאה לאור של יצירותיהם, כשלמעשה לא הוציאה לאור את היצירות.

טענתו כי התבלבל וחשב שהוצאת "שורות" והוצאת "גלורי ביכורים" חד הן - נדחתה, שכן הוא לא בדק את העניין לעומק ולא בחן את אמיתות המידע, אלא הסתמך על תלונות המשתמשים באתר ועל שמועות בלבד, ואף ציין כי הדברים נודעו לו "מניסיונו האישי".השוםטת פסקה כי "כעורך באתר היה עליו לאמת את המידע".

בסיכום היא קבעה :כי לא הוכח כי היה אמת בפרסום ולא הוכח כי הפרסום נעשה בתום-לב, משום שלא טרח לבדוק את אמיתות המידע. כן נקבע כי לא מדובר בהבעת דעה, שכן הוצאה לאור אינה גוף ציבורי. (ת"א 07-15145).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית