FANDOM


ידיעות אחרונות הוא עיתון יומי. מהנפוצים בארץ מאז ייסודו ב-1939, והנפוץ במדינה מתחילת שנות השמונים. שייך למשפחת מוזס, המנהלת אותו זה שלושה דורות. דרכי העריכה והשיווק שהונהגו בו בעריכת דב יודקובסקי שינו את פני העיתונות בארץ המקור: לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ולעתונות - העין השביעית

יסודועריכה

548-shaar

שבעים שנה לעיתון - אתר YNET

נוסד ב-1939 על-ידי נחום קומרוב ויצא בתחילה בשתי מהדורות – אחר-הצהריים וערב. עד אז לא היו נהוגים עיתוני ערב, ועיתוני הבוקר כדוגמת "דבר", "הארץ" ו"הבוקר" היו מדפיסים מהדורות צהריים שהופיעו בשעות אחר-הצהריים המוקדמות. העיתון גם לא היה מזוהה עם מפלגה פוליטית מסוימת, בניגוד למקובל בעיתונות התקופה. (המקור:שם)

זאב גלילי על העיתוןעריכה

ידיעות אחרונות – הסיפור האמיתי בין השאר הוא כתב:"מאז התקופה החשוכה של הסטאליניזם, בה נעלמו אנשים בלילות אל הלא נודע – ובעקבותיהם גם נעלמו הדפים באנציקלופדיה הסובייטית – לא ראה אור מסמך שמסלף כל כך את ההיסטוריה, כמו המוסף שהוציא "ידיעות אחרונות" לרגל מלאות 70 שנה לייסוד העיתון. המוסף, המתיימר לספר את תולדות העיתון, שהגיע להישגים בקנה מידה בינלאומי, מתעלם לחלוטין מן האיש שלמעשה המציא, בנה וערך אותו משך כארבעים שנה – חתן פרס ישראל לתקשורת, דב יודקובסקי. העורך האגדי של העיתון מוזכר בשני משפטים שוליים...

"יש להניח כי סיפור תולדות העיתון מעניין את רוב הציבור כשלג דאשתקד. אך המוסף הזה צריך לעורר את המחשבה בלב קוראי העיתון מה מידת האמינות שאפשר לייחס למידע המתפרסם ביתר עמודי העיתון. את ההיסטוריה אי אפשר לשכתב במדינה דמוקרטית. . השבח לאל שקיימת הוויקיפדיה העברית שתפוצתה הולכת ועולה מול תפוצתו היורדת של "ידיעות אחרונות". החלטתי איפה להביא את הסיפור האמיתי כפי שהוא מופיע בוויקיפדיה. הסיפור האמיתי על תולדות העיתון מופיע בערכים : ידיעות_אחרונות Pedia

דב_יודקובסקי Pedia

מאבק_ידיעות_אחרונות_בחדשות Pedia .

הגליון הראשוןעריכה

First idiot haronot

הגליון הראשון - אתר YNET

קישור לגיליונות נבחריםעריכה

גיליונות נבחרים

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית