FANDOM
01:07 , 28 באוקטובר 2009 שנילי (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של indefinite (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (לפי הצבעה בבירורים - מספיק סבלנו)
15:20, 25 באוקטובר 2009 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך זמן בלתי מוגבל (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (לפי הצבעה בבירורים)
19:47, 18 באוקטובר 2009 תומר א. (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (התחייב להסיר את דבריו)
17:02, 18 באוקטובר 2009 תומר א. (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (די כבר עם הלשון הבוטה הזאת!)
00:40, 5 בספטמבר 2009 אביהו (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (לבקשת גילגמש בדף ויקיפדיה:בקשות ממפעילים)
15:30, 4 בספטמבר 2009 אביהו (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (ראו פעילותו בדף הבירורים ששיאה במחיקת דברי משתמש אחר, למרות אזהרות חוזרות ונישנות)
17:16, 26 באוגוסט 2009 Ori (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (לפי הצבעה)
18:01, 10 ביולי 2009 Yonidebest (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של חצי שנה (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (לפי תוצאות הצבעה בשיחת משתמש:Daniel Ventura/בירורים יולי 2009)
14:10, 9 ביולי 2009 תומר א. (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2010-01-05T13:56:31Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (חזר לסורו. באישור בירוקרט)
16:56, 5 ביולי 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של חצי שנה (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (חזר לסורו. באישור בירוקרט)
16:51, 5 ביולי 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך חצי שנה (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (חזר לסורו)
21:04, 27 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (ביצע את שהתבקש ממנו. באם יפר שוב את הכללים יחסם מחדש)
23:40, 24 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של שבועיים (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (מסרב לשתף פעולה. המשך הפרה חמורה של כללי ההתנהגות בקהילה. התקבל אישור בירוקרט לחסימה ארוכה. החסימה תקוצר אם ישתף פעולה)
11:42, 24 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של יום (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (המשך הפרה חמורה של כללי ההתנהגות בקהילה. התקבל אישור בירוקרט לחסימה ארוכה. החסימה תוארך מידי יום עד תום ההפרה)
00:28, 24 ביוני 2009 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (הפרה חמורה של כללי ההתנהגות בקהילה. התבקש אישור בירוקרט לחסימה ארוכה)
13:58, 22 במאי 2009 Odedee (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2009-05-29T05:03:00Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
13:58, 22 במאי 2009 Odedee (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2009-05-29T05:03:00Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
08:03, 22 במאי 2009 דוד שי (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של שבוע (יצירת חשבונות נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
21:02, 20 במאי 2009 דוד שי (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הסבר סדף השיחה של המשתמש)
16:07, 15 במאי 2009 ירון (שיחה | תרומות) שינה את הגדרות החסימה של Daniel Ventura (שיחה | תרומות) עם זמן פקיעה של 2009-05-16T12:52:03Z (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (עבירה על כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה)
15:52, 15 במאי 2009 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (עבירה על כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה)
00:14, 7 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (לאור התחייבות לשפר דרכיו בעתיד)
10:32, 5 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (הטרדה או התנהגות מאיימת: בדואלים. בינתים אפנה לבירוקרט לצורך הארכת החסימה לתקופה ארוכה יותר.)
10:31, 5 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (מיד יחסם שוב)
19:16, 4 באוגוסט 2008 Deror avi (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (הטרדת משתמשים בדפי שיחה, משלוח דואלים וספאם למתמשים רבים, ביטויים בדפי שיחה שאינם הולמים את כללי ההתנהגות בקהילה לרבות קללות)
22:40, 3 באוגוסט 2008 ירון (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך 20 hours (יצירת חשבונות נחסמה, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (השבת החסימה, הפעם עם אימיילים.)
22:39, 3 באוגוסט 2008 ירון (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (מיד ייחסם שוב)
18:20, 3 באוגוסט 2008 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הז"י חוזרת)
06:18, 14 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (ללא סיבה)
23:34, 12 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך שלושה ימים (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה של המשתמש)
23:34, 12 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (הארכת חסימה)
22:20, 12 ביולי 2008 דוד שי (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הסבר בדף השיחה)
01:46, 28 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (טעות)
22:43, 27 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הז"י חוזרת)
21:05, 11 במאי 2008 ירון (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏
21:00, 11 במאי 2008 ירון (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך חודש (חסימה אוטומטית מבוטלת, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (מוסבר בדף השיחה)
20:29, 11 במאי 2008 Ori (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏
18:06, 11 במאי 2008 Nir (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (ישאר חסום, הפרת כללי התנהגות חוזרת)
18:04, 11 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (אשאיר זאת לאחרים כרגע)
18:00, 11 במאי 2008 Odedee (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (הפרת כללי ההתנהגות)
21:42, 27 באפריל 2008 דניאל ב. (שיחה | תרומות) שחרר את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) ‏ (אין אפשרות לחסום רק מיילים)
21:31, 27 באפריל 2008 דניאל ב. (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך יום (חסימה אוטומטית מבוטלת, שליחת דוא"ל נחסמה) ‏ (חסימה מפני שליחת מיילים, מטריד את ברוקולי במייל)
19:55, 17 במרץ 2008 עמית אבידן (שיחה | תרומות) חסם את Daniel Ventura (שיחה | תרומות) למשך רבע שעה (יצירת חשבונות נחסמה) ‏ (יוסבר בדף המשתמש

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית