FANDOM


Rofr book 1

יוסף רופא (במקור רויפר) נולד בפיזה בשנת 1930. נפטר בירושלים. היה ספרן באוניברסיטת בר-אילן ועסק בכתבי-יד עבריים עתיקים ובתרגום. היה בין הפעילים בחידוש בניית בית המקדש ויישוב ארץ ישראל.

נמנה עם מתפללי בית הכנסת האיטלקי ברמת גן, באתרים בו הופעל, עד להקמת בית הכנסת האיטלקי ע"ש רבי עובדיה מברטינורו

הבעת תודה ליוסף רופא: תודה נאמנה למר יוסף רופא, שהעמיד לרשותי באמצעות אחיו פרופ' אלכסנדר רופא, את תרגומו העברי (בכתב יד) לספרו של ליאונה קארפי על תחילת הימאות בישראל .אתר כותר

לקט משירת איטליה החדשהעריכה

רופא va pensiero
Nabucco - Hebrew Slaves Chorus (SUBTITLES)

Nabucco - Hebrew Slaves Chorus (SUBTITLES)

לקט משירת איטליה החדשה בתרגום שירי עברי ובצירוף מבואות על המשוררים הכלולים בלקט - יוסף רופא

מבוא לספר נכתב על-ידי שמחה רז כאן

עיקר הספר מוקדש לשלושה משוררים איטלקים נודעים:

  • ניקולו אוגו פוסקולו (1778-1827)
  • ג'אקומו ליאופארדי (1837-1798 )
  • ג׳ובני פאסקולי (1912-1855)

קבוצת אריאלעריכה

נדבר שרגאי בספרו הר המריבה מונה את יוסף רופא בין חברי הקבוצה:

Kvuzat ariel 1
Kvuzat ariel2

תפילהעריכה

(פורסם בתורת חיים)

מתוך תורת חיים גיליון 13

פורסם בעלון יהדות איטליה - תורת חיים

שיר מזמור לאור החייםעריכה

שיר מזמור לאור החיים

מתוך תורת חיים - בטאון יהדות איטליה 16 חנוכה תשי"ח

שיר לקדומיםעריכה

Rofe song about kdumum

מקום מקדשנו - איתור בית-המקדש בדרומה של רחבת הר-הביתעריכה

יוסף רופא במאמרו מקום מקדשנו - איתור בית-המקדש בדרומה של רחבת הר-הבית‏‏[1] סבור כי "כמטחווי-קשת" הוא מרחק שבין 150 מטר ל-200 מטר. הוא נעזר מאיזכור אחר של מונח זה בחברון, בהקשר לאתרים הידועים בימינו ושם הוא מדד ומצא כי המרחק היה ‏‏[2] הוא כ- 90 מטרים. אם זאת במקרה של תאורו של הפרחי הוא מגיע למסקנה כי "כמטחווי-קשת" הוא לא פחות מ- 160 מטר.
לפי עדותו ר' אשתורי הפרחי, כי שער-שושן נמצא בשליש הדרומי של החומה המזרחית של רחבת הר-הבית" דהיינו: בתוך 155 המטרים הדרומיים של החומה המזרחית של רחבת הר-הבית (כי אורכה הכולל של חומה זו הוא 465 מטרים). מכאן מסיק רופא כי אמצעיתו של שער-שושן בנקודה המצויה במרחק 135 מטר מצפון לקרן הדרומית-המזרחית של חומת רחבת הר-הבית. נקודה זו בחומה המזרחית מצויה באותו מרחק עצמו, 135 מטר, מדרום למגרעת-הדומה הסמוכה לשער-הלוויות ("באב-אל-גנאיז" בערבית) ו- 180 מטר מדרום לאמצעיתם של שערי-הרחמים (באב-אל-רחמא", בערבית). מסקנתו היא כי "בית-המקדש" היה מדרום לכיפת הסלע.

Tarshim rofe

הדבקות ברעיון בניית המקדשעריכה


תרגומיםעריכה

יוסף רופא עסק בין השאר בתרגומים, למשל:

הערות שולייםעריכה

  1. ניב המדרשה תשל"ח-ל"ט‏
  2. ‏בין "מקום (קבר) אבנר בן נר" ו"מערב מערת המכפלה"‏