FANDOM


thumb|350px|right|כתבה שעשיתי על המוזיאון הנ"ל שבניר דוד עבור ערוץ "טבע הדברים" 4.2005

thumb|350px|left|First days in Negba...Happy Days מפעל הקמתם של 52 ישובים חקלאיים, רובם קיבוצים, בין השנים 1939-1936, בעיקר באיזורים שהיו מרוחקים מאיזורי ההתיישבות היהודיים באותה עת.

הרקעעריכה

יישובי 'חומה ומגדל' הוקמו בתקופת המרד הערבי הגדול בשנים 1939-1936. על רקע זה ולנוכח תכנית החלוקה המתרקמת של ועדת פיל, החליטו המוסדות הלאומיים לפעול לקידומה של ההתיישבות היהודית באיזורי ספר ובנקודות אסטרטגיות ברחבי הארץ. מטרת מבצע ההתיישבות היתה להרחיב את גבולות ההתיישבות היהודית, לעגן את הבעלות על קרקעות שנרכשו לפני-כן ולהבטיח את אפשרות הקמתם של היישובים בסביבה ערבית עויינת, וזאת באמצעות מבצעי בזק - במשך יום אחד.

השיטהעריכה

כל הדרוש להקמת נקודת היישוב הוכן מבעוד מועד. ביום העלייה לקרקע הוקמו חומות עץ כפולות, ביניהן הוכנסו אבני חצץ, סביב לשטח היישוב המיועד. בתוך תחומי המחנה הוקמו צריפי מגורים, עמדות מגן וכן מגדל תצפית ושמירה שבראשו זרקור. מכאן נגזר שמו של מבצע ההתיישבות כולו : 'חומה ומגדל'. במפעל התיישבות נרחב זה השתתפו כל זרמי ההתיישבות : 12 יישובים של 'הקיבוץ הארצי'; 10 יישובים של 'הקיבוץ המאוחד'; 5 יישובים של 'חבר הקבוצות'; 9 יישובים של 'הנוער הציוני' ו'מכבי הצעיר'; 3 יישובים של 'הקיבוץ הדתי'; 13 מושבים שהשתייכו ל'תנועת המושבים' ויישוב אחד של תנועת 'בית"ר'. בביצוע מפעל 'חומה ומגדל' השתתפו 'קרן היסוד', 'הקרן הקיימת לישראל', מחלקות ההתיישבות של הסוכנות היהודית, המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית וכן המתיישבים עצמם וחבריהם שהשתייכו לתנועות הקיבוציות והמושביות ולתנועות הנוער השונות.

תמונותעריכה

המקור: הויקיפדיה העברית

רשימת יישובי 'חומה ומגדל' עריכה


כפר חיטים - 7.12.1936;
תל-עמל (ניר דוד) - 10.12.1936;
שדה נחום - 5.1.1937;
שער הגולן - 31.1.1937;
מסדה - 31.1.1937;
גינוסר - 25.2.1937;
בית יוסף - 9.4.1937;
משמר השלושה - 13.4.1937;
טירת צבי - 30.6.1937;
בני ברית (מולדת) - 4.7.1937;
עין גב - 6.7.1937;
מעוז חיים - 6.7.1937;
עין השופט - 5.7.1937;
כפר מנחם - 28.7.1937;
כפר סאלד - 15.8.1937;
צור משה - 13.9.1937;
אושה - 7.11.1937;
חניתה - 21.3.1938;
שבי ציון - 13.4.1938;
שדה ורבורג - 17.5.1938;
רמת הדר - 26.5.1938;
אלונים - 26.6.1938;
מעלה החמישה - 17.7.1938;
תל יצחק - 25.7.1938;
בית יהושוע - 17.8.1938;
עין המפרץ - 25.8.1938;
מעין צבי - 30.8.1938;
שרונה - 16.11.1938;
גאולים - 17.11.1938;
אילון - 24.11.1938;
נוה איתן - 25.11.1938;
כפר רופין - 25.11.1938;
כפר מסאריק - 29.11.1938 ;
מסילות - 22.12.1938;
דליה - 2.5.1939;
דפנה - 3.5.1939;
דן - 4.5.1939;
שדה אליהו - 8.5.1939;
מחניים - 23.5.1939;
שדמות דבורה - 23.5.1939;
שרשים - 23.5.1939;
הזורעים - 23.5.1939;
תל צור - 23.5.1939;
כפר גליקסון - 23.5.1939;
מעפילים - 23.5.1939;
משמר הים - 28.5.1939;
חמדיה - 23.6.1939;
כפר נטר - 26.6.1939;
נגבה - 12.7.1939;
גשר - 15.5.1939;
בית אורן - 1.10.1939;
עמיר - 29.10.1939.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית