FANDOM


Yemin Orde Youth Choir on the Carmel Fire03:56

Yemin Orde Youth Choir on the Carmel Fire

ימין אורד 108:26

ימין אורד 1

השיבה לימין אורד - אחרי השריפה בהר הכרמל

ימין אורד - מסיבת סיום

כפר הנוער ימין אורד ע"ש אורד צ' וינגייט נוסד בשנת 1953, ומשמש מודל בחינוך נוער עולה ממדינות חבר העמים, אתיופיה, דרום אמריקה, ועוד, ובחינוך וטיפול בנוער בסיכון מישראל. בכפר הנוער ימין אורד גרים ומתחנכים 500 ילדים ובני נוער עולים מיותר מ-16 מדינות בעולם, חלקם יתומים ורובם מרקע סוציו-אקונומי קשה. מפעלי החינוך של ימין אורד, מותאמים לצרכים של נוער מרקע מצוקתי, ומעניקים לחניכים אפשרות למיצוי יכולתם האישית ע"י טיפוח ביטחונם העצמי, הקניית ערכי מנהיגות והכנה מעשית לשילובם בשרות משמעותי בצה"ל.

ימין אורד, זכתה פעמיים בפרסי החינוך מטעם נשיאי ישראל, ובפרס ראש הממשלה "מגן הילד" מטעם המועצה הלאומית לשלום הילד. הרקע המצוקתי המובהק – בשילוב העובדה כי חניכי הכפר רובם ככולם

עולים חדשים, מהגרים ממולדתם – מכתיבה כיוון ודרך חינוכית ייחודית. דרך הנטועה בעברם של הילדים, מתייחסת בכובד ראש לתרבות ממנה באו, עסוקה לא מעט בעתידם, ומחייבת בין היתר

עיסוק קבוע במעגלים של תיקון הלב ותיקון עולם.

כל זאת מתוך תהליכים של העצמה וחיזוק אישיותי במכלול מקיף של תחומים. הטיפול והחינוך של ימין אורד מובילים לסיום מסלול בגרות במגמות השונות, ולהמשך התפתחותם העתידית של הבוגרים, עד להשתלבות מוצלחת בחברה האזרחית.

בוגרי ימין אורד מגיעים להישגים גבוהים בבחינות הבגרות ורבים מהם מצאו את מקומם ביחידות העילית של צה"ל. בהמשך, נסללת עבורם הדרך ללימודים אקדמיים, כמו גם ללימוד מקצוע ולשילוב מוצלח בעיסוקיהם לאחר השירות.

אחת מאבני היסוד של התורה החינוכית הייחודית לימין אורד, היא המחויבות כלפי הבוגרים לאחר סיום תקופת ההתחנכות הפורמאלית. בכפר אכן קיים בית בוגרים וצוות מיוחד של מדריכים ועובדים סוציאליים המטפלים בבוגרים תוך שמירה על קשר רצוף עימם.

המקור:אתר הכפר

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית