FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


יצהר הוא ישוב קהילתי, השייך לתנועת "אמנה" ומוניציפלית למועצה אזורית שומרון ליד כפר הערבי בשם עצירה, שמשמעותו "עצירת שמן" ומכאן השם. מס' תושבים: 758. הישוב הוקם כמאחז נח"ל באוגוסט 1983 הממשלה החליטה על איזרוח המאחז ב-5 אוקטובר 1983 והוא תוכנן ל-250 משפחות. כן הוחלט כי התעסוקה עיקרית במקום ובאזור התעשייה של אריאל.

אתר משרד הבטחון כתב:"סטאטוס מקרקעין: אדמות מדינה, חריגה לאדמות פרטיות, כמו כן, קיימת תפיסה צבאית 12/82 / ת' עבור דרך הגישה ליישוב. . הסכם הרשאה – להסתדרות הציונית – כ – 700 דונם – הקמת היישוב – עד 3/2,036

אולפני אתרוג: על התנחלות יצהר=עריכה

יצהר משיבים ליאיר לפיד03:33

יצהר משיבים ליאיר לפיד

הוצאנו סרטון תגובה לקמפיין ה'התנחלויות המבודדות' של יאיר לפיד, וכנגד השקר בטענה ש "הכסף נמצא בין יצהר לאיתמר".

מאחזיםעריכה

ששה במספר:

  1. אחוזת שלהבת מערב – הוקם באפ ריל 2004 , ע"ג אדמות סק ר + דרך ג ישה החורגת ל קרקע פ רטית, במקום מ תגוררת משפח האחת, תכולה: קרוואן עם הרחבה, מבנה ע ץ עם הרחבה, קונסט' עץ המ שמ שת כמוסך, קונסט' מתכת + גידור המ שמשת כדיר, מבנה עץ ואיסכורית למגורים, 2 מכולות ע"ג משטח בטון,מיכל סולר,מגרש משחקים,תאורה היקפית, פריצות דרכים, דרך גישה.
  2. . גבעה מזרחית יצהר (להבת יצהר - גבעת הבב"חים) - הוקם באו קטובר 1990 , ע"ג אדמות סק ר (בתחום רשימת ה איתורים המועדפת ל קידו ם הליך ס קר), במקום מת גוררות 10 משפחות, תכולה: 4 מבני קבע, קרוואן, 3 מבני ע ץ (אחד עם הרחבה ו אח ד משמש בית כנסת), 3 מכולות ( 2 מחוברות), מגרש משחקים, סככה, תאורה, קו טלפון, פריצות דרכים, דרך גישה סלולה.
  3. נ.ג 725 (יצהר דרום) – הוקם במרץ 2001 , ע"ג אדמות סקר +דרך גישה החורגת לקרקע פ רטית, במקום מתגוררות 5 משפחות, תכולה: 4 קרוואנים ( 2 עם מ כולות ואחד מצופ ה אבן ), מבנה קבע , צריף מצ ופה אבן, צריף עם הרח בה המשמש גן ילדים, קונסט' עץ (שער כניסה), מבנה ש ירותים כימיים,מגדל תצפית,בודקה שמירה ,גנראטור,תאורה פנימית וה יקפית ,פריצות דרכים, דרך גישה. תוחם בתאריך 20.1.04 , הארכת תוקף לצו התיחום נחתמה בתאריך 21.5.06 , נמסרו תשובות להשגות.
  4. חוות שקד – הוקם ביולי 2005 (אכלוס מחדש),ע"ג קרקע פרטית , במקום מתגוררים מס' נערים, תכולה: יביל +הרחבה, צריף עץ

בבנייה, מבנה מפ ח גל י וא זבסט+גידור+קונסט' עץ המ שמ ש כדיר, תוחם בתא ריך 29.12.03 , הארכת תוקף ל צו התיחום נחתמה. בתאריך 21.5.06

  1. אחוזת שלהבת –הוקם ביוני 99 ',ע"ג אדמות מד ינה בהסכם הקצא ה לה סתצ "י ( 03/87-03/2036 ) + אדמות סק ר + חריגה של הדרך ל קרקע פרט ית , בתחום תב"ע מס' 169 בתוקף - שטח המאח ז בתח ום תכנ ון לעת יד ות ב"ע מס ' 169/1 למגורים ש פורסמה להפקדה וסו רבה לקידום ע"י ע' שהב"ט לה תיישב ות . במקום מ תגוררות 8 משפחות, תכולה: 4 קרוואנים (אחד כפ ול ואחד משמש חיילים), 7 מבני קבע + 2 מבנים בבנ ייה, 3 מכולות מגורים (משמשות חיילים), בודקה שמי רה (משמש ח יילים), מיכל מים (משמש חיילים), גנראטור (משמש חיילים), מגרש משחקים, תאורה, קו טלפון, פריצות דרכים, דרך גישה סלולה.
  2. . מצפה יצהר (נ.ג 693 ) – הוקם מחדש בספטמבר 2004 , ע"ג אדמות סקר, במקום מתגוררים משפחה אחת ומס' נערים, תכולה: קרוואן, 3 מכולות ל מגורים (אחת ע ם הרחבה וש תיי ם מחוברות עם הרחבה ), מבנה ע ץ בבנייה, קונסט' מתכת + לוחות א ספל ט, משטח בטון, לול, מגרש מ שחקים, תאורה פ נימית וה יק פית, פריצות דרכים, דרך גישה. תוחם ב תאריך 20.1.04 , הארכת תוקף לצו התיח ום. נחתמה בתאריך 21.5.06

ראו ערך מורחב:מצפה יצהר

ה"בור" ביצהרעריכה

Near izhar.jpg

ה"בור" ליד יצהר - צילם: דניאל ונטורה - 1982

הפרק הועתק ועובד מתוך ערך מהויקיפדיה העברית עקב חשיבות תוכנו

Borhatziporim22.jpg

בור הציפורים צילם : מאיר רוטר - 2009

בור הציפורים (בערבית "בור אל חיספי". נקרא גם "בור הקאקים") ממוקם על גבעה ליד הישוב יצהר]] . בבור חיות מאות ציפורים רבות ושונות: יונים, קאקים (סוג של עורב) ובאריות (דרור הבארות). שמו הרשמי של המקום הוא קמין חסיף, והוא מוגדר כשמורת טבע.

בור הציפורים הוא בור קארסטי בעומק של 120 מטר, הבנוי בצורת ארובה קרסטית אנכית לכל אורכה, שקרקעיתה מתרחבת לאולם גדול. הארובה הקרסטית נמצאת בשטח של סלע קירטון שאינו נמס במים ואין בו פעולה קרסטית. הפעולה הקרסטית של המסת סלע גיר התרחשה במעמקי הבור, ובשלב מסוים התמוטטה התקרה פנימה, וארובת ההמסה נחשפה במקום בלתי צפוי. תופעה זו נקראת בפי הגאולוגים בשם "ארובת יניקה".

בבור ניתן לצפות בתופעת טבע נדירה: בשעה שלפני שקיעת השמש, נראים קאקים שחורים רבים החוזרים לקינם על ידי "צניחה חופשית" לתוך הבור.

במקום ישנן טרסות קדומות ומתקנים חצובים בדרך. על גבעת הבור הוקמה נדנדה לנוחות המבקרים. הכיסוי הקירטוני מסביב לבור הוא דק, ולכן יש להזהר מאוד בקרבת הבור מהתפוררות הקרקע. הירידה לבור מאוד מסוכנת ואפשרית רק בעזרת גלישת מצוקים.

קישורים חיצוניים עריכה

צילם : מאיר רוטר - 2009

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית