FANDOM


(הערך נמחק מהויקיפדיה העברית)

Isiva ticonit tveria.png

ישיבה תיכונית אורט טבריה היא ישיבה על-יסודית תורנית, הישיבה משתייכת לזרם הממלכתי-דתי. בישיבה לומדים כ- 440 תלמידים.

הישיבה הוקמה בשנת 1959 כתיכון מקיף דתי (לבנים ובנות) בעיר טבריה.

בשנת 1981 הופרד התיכון לשני אגפים: ישיבה תיכונית לבנים ואולפנית לבנות.

כיום הישיבה מכילה 19 כיתות בשתי חטיבות: חטיבת ביניים, כיתות ז' - ח', בה לומדים תלמידים מטבריה בראשות הרב מנשה ציפורי. וחטיבה עליונה בראשות ראש הישיבה , שאליה מצטרפים בכיתה ט' תלמידים המגיעים מאזורים סמוכים לטבריה- מרמת הגולן מהגליל התחתון ומהישוביים הקהלתיים.

על פי תפיסת עולמה החינוכית של הישיבה, הישיבה מקבלת את כולם והיא אינה ממינת את תלמידיה אלא מקבלת את מי שרוצה ללמוד בה, כתוצאה מכך הישיבה היא פסיפס אנושי מיוחד והיא מהווה שיקוף אמיתי של עם ישראל וכך גם החיבורים המיוחדים הנוצרים בה

המקור - הקש בקישור לקריאת פרטים נוספים על הישיבה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית