FANDOM


ישיבת ניר בקרית ארבע היא ישיבת הסדר בראשות הרב דב ליאור - רבה של קרית ארבע והרב אליעזר ולדמן. הישיבה , שאר הוקמה בשנת תשל"ב, היא המוסד התורני הראשון שהוקם בהר חברון. בוגריו הקימו חלק ניכר מהיישובים בדרום הר חברון כמו מעון ובית חגי.

הישיבה פעילה בתחומי ההתיישבות בארץ ישראל. כל למשל עברה בשנת 2005, לפני פינוי צפון השומרון, לישוב שא-נור שבצפון השומרון, המיועד לעקירה. ראשי הישיבה היו בין התומכים ב"סירוב פקודה".

בשנת 2008 עלה להר הבית , יחד עם תלמידיו , ראש ישיבת ההסדר ניר בקריית ארבע הרב אליעזר ולדמן שליט"א שזו עלייתו הראשונה מזה כשמונה עשרה שנה . העלייה בוצעה לפי המגבלות שפסקו רבניהם.

צוות הישיבהעריכה

בראש הישיבה עומדים הרב דב ליאור, רבה של קרית ארבע, המלמד את תחומי הגמרא וההלכה. עמו משמש בראשות הישיבה הרב אליעזר ולדמן המלמד בעיקר את תחומי מחשבת ישראל.

  • ראש הכולל – הרב אבי סמוטריץ'.
  • ראש תוכנית הסמיכה לרבנות – הרב שלום אילוז.
  • הרב דוד פוטש – לימודי מחשבה וחסידות.

צוות הרבנים מדריך את התלמידים בצורה אישית לגיבוש תוכנית לימודים אישית ובגיבוש אישיותו לאור הלימוד בישיבה.

מסלולי הלימודעריכה

לישיבה מתקבלים בוגרי ישיבות תיכוניות.

בישיבה שלושה מסלולים: ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה וכולל אברכים. הלימוד בכולל מתחלק לכולל לימוד גמרא ולכולל לימוד הלכה. המעוניינים יכולים ללמוד הוראה כשלוחה של מכללת הרצוג.

קישורים חיצונייםעריכה
חברון מאז ולתמידעריכה

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברוןקרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינוצוואת נרצחי חברון - אלקים העצנייחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורניישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבעבית המדרש נתיבות דרורישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר:הרב מלכיאל אשכנזיהרב שלמה עדניהחיד"אהרבנים לבית משפחת בג'איוהרב אליהו מנירבי חיים חזקיהו מדיניהרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאורהרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמןהרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלוםבית הכנסת חזון דודמצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמןמאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברוןעריכה

Hevron map full.gif

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית