FANDOM


Tellalim

טללים בעת ההקמה - המקור: אתר הישוב

סיפורו של כפר רתמים התחיל בשנת תש"ס (2000), אז מספר חברים במכינה בעצמונה העלו לראשונה את הרעיון שהיה אז בגדר חלום רחוק – להקים ישוב בנגב.

בשנת תשס"ה (2005) החל הרעיון לקרום עור וגידים ו עשרים משפחות התגבשו סביב התוכנית להקמת הישוב. לאחר עבודה קשה ומאמצים רבים, בראשית תשס"ז (אוקטובר 2006) – בתמיכה של מנהל מקרקעי ישראל, משרד החקלאות, משרד רוה"מ וסיוע רב של החטיבה להתיישבות, תנועת אור והמועצה האזורית – עלה גרעין לישוב הזמני בקיבוץ טללים.

באותו שלב כלל היישוב שמונה משפחות, עם ילד אחד.

שנתיים לאחר מכן, מספר המשפחות הוכפל, ובנוסף הצטרפו ונולדו חמישה עשר ילדים חמודים. שלוש שנים מרגע עלייתנו לקרקע, ועם המעבר לרתמים, מנה הישוב כשלושים משפחות ומעל 50 ילדים מאושרים,נכון לתחילת שנת 2011 מונה הישוב כ 50 משפחות ומעל 100 ילדים מאושרים וברוך ה' הביקוש ליישובינו הקט רק גובר.

בשלוש שנים הראשונות התגוררנו בישוב זמני בקיבוץ טללים, מתוך אמונה שנגיע ליום בו נעלה לישוב הקבע ברתמים. היה זה מתחם נפרד מהקיבוץ וניהלנו בו אורח חיים של ישוב עצמאי עם תקציבים, ועדות, מזכיר, ומזכירות.

ההמתנה לא הייתה לשווא. היום, לאחר המעבר, אנו שמחים שבחרנו בדרך של קביעת עובדה בשטח למרות הקשיים הרבים שניצבו בפנינו. כך למדנו לקח אותו אנו מיישמים עד היום – קביעת עובדות מניבה תוצאות.


הווה ועתיד עריכה

תושבי כפר רתמים שמו להם למטרה להקים יישוב שמכיל בתוכו משפחות מכל גווני הקשת הדתית, דבר שכיום אינו מובן מאליו. עד עתה, ב"ה, אנו עומדים במשימה זו.

אנו מעוניינים ליצור ישוב יהודי חזק במקום בו עד היום ההתיישבות היהודית הינה מועטת ביחס לשטח. בנוסף שמנו לנו למטרה להתערות בחיי הקהילה באזור וליצור מסגרת התנדבותית של חברי הישוב בפרויקטים חברתיים .

אנו מעוניינים להציע אלטרנטיבה למשפחות דתיות הרוצות לגור בנגב, בקהילה דתית חמה, אכפתית ואידיאולוגית שהעין הטובה כלפי הזולת היא מיסודותיה.

המקור:אתר הישוב

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית