FANDOM


לשכת פנחס המלביש הייתה אחת משתי הלשכות שהיו משני צדי שער ניקנור. הלשכה נקראה בשם זה, מכיוון ששמו של הממונה על הלשכה היה פנחס.

השימוש בלשכהעריכה

בלשכה זו איחסנו את בגדי הכהונה של הכהנים, ברשות הממונה- פנחס. לדברי הרמב"ם היה היה גם אחראי על הכנת הבגדים ואריגתם‏‏[1].

יש אומרים שלשכת פנחס הייתה מעין חדר הלבשה בו הלבישו את הכהנים בבגדיהם לפי מידתם [2] לפני תחילת העבודה במקדש, ובעת יציאת אדם מבית המקדש והר הבית, ואילו המחסן בו אוחסנו בגדי הכהונה בפועל, היה לשכת הגזית.

מבנה הלשכה ומיקומהעריכה

הלשכה הייתה בנויה מצפון לשער ניקנור. קדושת הלשכה הייתה כקדושת העזרה, אף שהיא עצמה שכנה מתחת לעזרת הנשים, וזאת מפני שהיא הייתה פתוחה לעזרה. לשכה זו הייתה בנויה מ-24 חלונות כנגד כ"ד משמרות כהונה, ובכל חלון אוכסנו בגדי הכהונה של אותו משמר, כאשר כל חלון מחולק לארבע מדפים:

בכל שבוע נפתח החלון של המשמר שעבד באותו השבוע.

הערות שולייםעריכה

  1. רמב״ם, הלכות כלי המקדש, פרק ז',הלכה כ'.‏
  2. משנה, מסכת מידות פרק א', משנה ד'‏


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית