FANDOM


Gamla – Ancient Coin model (2)

מטבע המרד - התגלה בחפירות גמלא - יוצק על רצפת הכניסה למדרשה] על המטבע המקורי קיראו כאן

רצפת הפסיפס במדרשת הגולן

הפסיפס על רצפת המדרשה

מדרשת הגולן שבחספין הינה מרכז לימוד וסיור הקיים כבר 35 שנה ופועל בתחומי חינוך ותוכן מגוונים. כיום, קיימים במדרשה שלושה תחומי פעילות מרכזיים: הדרכת טיולים וסיורים ברחבי הגולן והצפון, מדרשה לסמינריונים ובית מדרש לתורה וחיים.

המדרשה שוכנת בלב נופיו הקסומים של הגולן, מוקפת במדשאות ירוקות, על שפת אגם "בני ישראל" ובסמוך ליישבו חספין. ייחודיות של מרגוע, המאפשרת לשלב תכנים המתאימים לגוף ולנשמה.

מדרשת הגולן מתאימה לכל שכבות הציבור: מבוגרים בכל גיל, משפחות, תלמידים וחיילים.

אודות המדרשהעריכה

מדרשת הגולן בתי כנסת 21

התערוכה של מימצאים מבתי הכנסת במדרשת הגולן - ראו להלן המימצאים

מרכז סיור ולימוד

תחום הפעילות העיקרי של מדרשת הגולן הוא הדרכת הטיולים ברחבי הגולן והצפון. בכל שנה מטיילים אתנו עשרות אלפי תלמידים, חיילים, מבוגרים ומשפחות חובבות ידיעת הארץ.
גולת הכותרת של פעילותנו בתחום ההדרכה היא "המסע החינוכי"- טיול שנתי משודרג, תהליכי, פעיל ומצמיח. במהלך הטיול, התלמיד עובר חוויה חינוכית עמוקה ומשמעותית, תוך קיום מעגלי שיח ומפגשים עם דמויות מרתקות.

בנוסף, המדרשה עוסקת ביצירת בסיס להקניית חוויית ידע למבוגרים ושוחרי דעת המבקשים להעמיק ולהכיר מחוזות חדשים.

בית מדרש לתורה וחיים

בית המדרש מיועד לאנשים המעוניינים לקחת פסק זמן ממרוץ החיים ולהרחיב בלימוד תורת חיים, הנוגעת בנושאים כמו- עבודה, משפחה, זוגיות ומישורי ידע נוספים.
בנוסף לפעילותו הסדירה, מקיים בית המדרש שבתות עיון בקמפוס המדרשה, הפתוחות לקהל הרחב.

מדרשה לסמינריונים

מרכז סמינריונים העוסק בנושאי תרבות יהודית, זהות יהודית ותודעה ציונית. מדרשת הגולן מרחיבה את פעילותה למגזרים וקבוצות אוכלוסייה שונות המעוניינות ברכישת ידע, חוויה, חיבור, חינוך ורוח.

תצוגת עתיקות הגולן במדרשהעריכה

בקמפוס הוצגו ממצאים שהתגלו בחפירות בגולן בעיקר בבתי כנסת
על האוסף

המדרשה אוסף עתיקות 26

אגם בני ישראלעריכה

מדרשת הגולן בחיספין צופה לעבר "אגם בני ישראל", אחד מארבע עשר אגמי מים מלאכותיים שהוקמו בגולן לטובת החקלאות. שם האגם ניתן על=פי שמו העתיק של מאגר המים.

צולם בינואר 2016

תמונותעריכה