FANDOM


Loew tombstone

קברו של המהר"ל. בין היתר כתוב על המצבה: "כל פרד"ס נכנס שלום ועבר, ויחכם מכל דגמר וסבר, ולא הניח דבר..." המקור:ויקישיתוף, Jklamo

רבי יהודה ליווא בן בצלאל (1520 1609), אשר כונה בשם מהר"ל (מורנו הגדול רבי ליווא) מפראג היה רב והוגה דעות, מגדולי חכמי ישראל בתקופת האחרונים.

כנס ירושלים - תשס"טעריכה

במלאות 400 שנה לפטירתו יערך בירושלים כנס בינלאומי עיוני לזכרו בי"ט-כ"א מנחם אב תשס"ט

נושאי המושבים: בין הזמנים - מהר"ל וסביבתו, עיונים במשנתו של מהר"ל, קשרי תרבות-מדע זיכרון ודימוי, מהר"ל-סוגיות של חומר ורוח, סוגיות מהר"ליות, מהר"ל ופרשנות האגדה, מהר"ל - סוגיות של חומר ורוח, ממשיכי מהר"ל - חסידות, ציונות והגות מודרנית.