FANDOM


Nahalal2

צילום אויר - מושב נהלל - המקור:הויקיפדיה העברית

מושב הוא צורת התיישבות ייחודית למדינת ישראל אשר מאגדת קבוצה של תושבים (לרוב חקלאים) במסגרת כלכלית משותפת. המשתתפים במסגרת המושבית מכונים חברים. לכל חבר מושב מוקצית חלקה, אשר במרבית המקרים משמשת לחקלאות. בחלק מן המושבים מתגוררים אנשים נוספים, שאינם חברים במסגרת השיתופית והם מכונים תושבים.

רוב המושבים בארץ קיבלו אדמות שהוקצו להם על ידי מוסדות המדינה (או מוסדות היישוב, לפני קום המדינה). רבים מהם מגדלים במושב דור שלישי של צאצאים, (במושבים הוותיקים כגון נהלל קיים כבר דור חמישי) אך מבחינה קניינית - האדמות שייכות למדינה, ומוקצות לתושבים לעיבוד חקלאי.

צורת ההתיישבות המושבית מחולקת לשני סוגים, בהתאם לסוג השותפות:

  • מושב שיתופי
  • מושב עובדים

מקור הפתיח - הויקיפדיה העברית - להמשך הערך הקש על הקישור

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית