FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל
המקור: רו"ח חיים יואבי רבינוביץ מטה יהודי לאומי

  • בשנת 712 לפי הספירה, נפלה ממלכת ישראל בידי סרגון מלך אשור ורוב תושביה הוגלו אשורה.
  • בשנת 701 לפני הספירה - יצא סנחריב מלך אשור לכבוש את ממלכת יהודה.

הוא כבש את כל ערי הממלכה, ביניהן את בירת הנגב שהיתה בלכיש, הוא צר על ירושלים אך לא הצליח לכבוש אותה, והסיפור הנס כתוב בספר במלכים ב'. בפרקים יח' + יט'. נתקיימה נבואת ישעיהו הנביא: "הנני נותן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו".

עדויות ארכיאולוגיותעריכה

מסע זה של סנחריב השאיר לנו כמה עדויות ארכיאולוגיות, וביניהן:

  1. מנסרת סנחריב - על גבי מנסרה זאת, הכתובה בכתב היתדות, מתפאר סנחריב, כי כלא את חזקיהו בירושלים, כמו ציפור בכלוב, ומעלים את כישלונו בכיבוש העיר.
  2. כתובת השילוח - ירושלים קיבלה את המים שלה ממעין הגיחון אשר היה מחוץ לחומות. בימי מצור על חומות ירושלים, היה הגיחון נותן מים לאשורים הצרים, ומונע מים מהיהודים הנצורים. על כן החליט המלך חזקיהו לחצוב במהירות נקבה, שתוביל את מי הגיחון שמחוץ לחומות אל בריכת השילוח אשר בתוך חומת העיר. בגלל החיפזון, חצבו את הנקבה, בו זמנית, משני הצדדים. המפגש בין שתי קבוצות החוצבים, מתוארת בכתובת השילוח אשר כתובה בשפה העברית, אבל בכתב עברי קדום. הכתובת נשדדה ע"י התורכים ששלטו בארץ, והעבירו אותה יחד עם לוח גזר, אל המוזיאון באיסטנבול.
  3. תבליטי לכיש אשר בנינוה - כדי לחפות על כישלונו בכיבוש ירושלים ואי חיסול ממלכת יהודה, עשה סנחרוב מאמץ להאדיר את ניצחונו בלכיש, והקים בארמונו בנינוה תבליטים גדולים על קרבות לכיש. התבליטים נמצאים כיום במוזיאון הבריטי בלונדון והעתקם במוזיאון רוקפלר אשר בירושלים.
  4. מכתבי לכיש - כאמור, לכיש היתה בירת הדרום ושם ישב המפקד של כל האזור, ששמו היה יאוש, לו היו כפופים הישובים הקטנים יותר באזור. בחפירות ארכיאולוגיות בתל לכיש, נמצאו מכתבים שנשלחו אל המפקד בעת המצור של חיל אשור מישובים קטנים יותר שהיו תחת פיקודו של ייאוש. המכתבים כתובים על חרס בשפה העברית בכתב עברי קדום.

בויקיפדיה העבריתעריכה


באתר גלריית תמונות של התל ועתיקותיו

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית