FANDOM


קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית
מסעות ארץ ישראל של עולים יהודים הוא קובץ יומני מסע של 33 נוסעים יהודים מתקופות שונות, החל מאמצע המאה ה-12 ועד סוף מאה התשע עשרה. רוב רובם של יומני המסע עוסק בתיאורי נופיה ואתריה של ארץ ישראל והדרך אליה. הקובץ נערך ובואר על ידי אברהם יערי וחלק מאותם קבצים שבמקורם לא נכתבו בעברית גם תורגמו. רוב ספרי המסעות שנכללו בקובץ הובאו בו במלואם, ספרי מסעות שכללו בנוסף למסע בארץ ישראל גם אל ארצות אחרות הובאו רק הפרקים מהם המתארים את המסע בארץ ישראל וסביבותיה.

הנוסעים המתוארים בקובץ הגיעו מארצות שונות והן: ספרד, צרפת, איטליה, גרמניה, בוהמיה, כרתים, תימן, קרים, פולין, גליציה, ליטא, אוקרינה, רומניה ואנגליה.

יערי כותב במבוא כי שלא כמו בחיבורים דומים שנכתבו על כך בעבר, הקפיד הוא ביותר על הגהת הנוסח של המסעות וברובם הביאם ע"פ מהדורות ביקורתיות או דפוסים ראשונים לאחר שנוסחם נבדק היטב ואף הושווה לכתבי יד במקום שהיה אפשר.

לפני כל קובץ מסע כתב יערי מבוא בו תיאר את הרקע ההיסטורי, תולדות הנוסע ותיאור דמותו. והוסיף הערות וביאורים בכל מקום שנדרש כגון פתיחת ראשי תיבות, הוספת תאריכים לועזיים,ומראי מקומות לפסוקים מהמקרא ומאמרי חז"ל.

רשימת קבצי המסע האישים ותאריכי מסעיהם בארץ ישראלעריכה

Benjamin of Tudela

ציור דמיוני של בנימין מטודלה במסעו ב-1170 לערך

מחלק ניכר מתיאורי מסע אלו ניתן להפיק ידע היסטורי רב על המצב החומרי, התרבותי והפוליטי בארץ ישראל וסביבותיה. במקרים רבים רשמו נוסעים אלו את אשר ראו בכל אתר ואתר ובמיוחד כתבו על קהילות ואתרים יהודים אשר נקרו להם בדרכם בכלל ובארץ ישראל בפרט.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית