FANDOM


בקרבת זרעית (כפר רוזנואלד), מושב בגליל העליון, סמוך לגבול הצפון, התגלתה על ידי ינון שבטיאל ווולדימיר בוסלוב מערה קרסטית העשירה ביותר בגליל בנטיפים וזקיפים.

מערת נטיפיםעריכה

מערה קרסטית עם נטיפים וזקיפים התגלתה בשנת 2007 ברמת זרעית. זו מערה קרסטית העשירה ביותר בגליל בנטיפים וזקיפים שהתגלתה בגליל המערבי. גילו את המערה ינון שבטיאל מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן וולדימיר בוסלוב, מצוות מלח"ם (המרכז לחקר מערות). - המרכז לחקר מערות ליד האוניברסיטה העברית.

אורך המערה כ-500 מטר, עמקה כ-62 מטר וקוטר הכניסה אליה אינו עולה על מטר אחד. במערה מערכת מחילות ואולמות בגודל של עשרות מטרים. בין התצורות גם "וילונות, פגודות, אוזני פיל, אלמוגי מערות והלקטיטים (נטיפים שכורעים מכוח הכובד ונוטים הצידה)".

מגלה המערה מבקש להתריע כי: "הגליל מסתיר במעמקיו ארץ ומלואה של נופי טבע בראשיתיים מהיפים בעולם. זהו עולם של מערות נטיפים וזקיפים, פירים אנכיים, מחילות מסועפות ואולמות ענק, שנוצרו בתהליך של המסה והשקעה של סלעי הגיר, אשר הותירו את רישומן בטבע בצורות מרהיבות עין. מערות הנטיפים הייחודיות שהתגלו לאחרונה מחייבות התייחסות רצינית של הרשויות מעבר להתעניינות המדעית הטהורה. עבודות תשתית המתבצעות בימים אלה באזור גילוי המערות, מסכנות את המערות החדשות ויכולות להביא להריסתן לעד".

מערות מסתור תת קרקעיות ומערות מפלט הולכות ונחשפות בגליל. גילוין מצביע על הדמיון הרב למערות המסתור והמפלט שנתגלו באזורי שפלת יהודה, ומדבר יהודה. החוקר סבור כי יש סימנים מעידים על כך שיהודי הגליל, כאחיהם ביהודה, הכשירו מערות טבעיות כמקלטים בתקופת המרד ברומאים. עם זאת במערה בזרעית לא נמצאו מימצאים התומכים בהשערה זו.

תמונות ממערת הנטיפיםעריכה

צילם:ינון שבטיאל

הערות שוליים עריכה


קישורים חיצונייםעריכה

מקורות למערת הנטיפיםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית