FANDOM


Mikve taara women

מקווה מודרני ביד בנימין - הגדר נועדה לשמירת הפרטיות של זהות הטובלות

Micve kelen

מקווה עתיקה בעיר קלן בגרמניה

מקווה ניידעריכה

בעידן המודרני, מקובל להקים מקווה נייד במקומות שבו מתכננים להקים מקווה בר-קיימא.

עקרון הפעולה הוא כדלקמן:

  • החלק העליון המכיל מקלחות הוא הו המבנה הנייד ומורם בעזרת מנוף. למקווה מחוברים ווים המאפשרים את הרמת המקווה יחד עם המבנה.
  • בורות ההשקה, הטבילה והזריעה מונחים במקום לפני הנחת המבנה העליון.

הרכבת מקווה נייד, פירוקו והרכבתו, מחדש מחייבת ידע בהלכות מקוואות.

מקוואות ניידים בישראלעריכה

  • במאחז חוות סקאלי באלון מורה הוקם מקווה נייד, המיועד לגברים בלבד.
  • ב-23 בנובמבר 2005 אושרה הקמת מקווה נייד בהוצאה של 600,000 ש"ח במסגרת הקמת אתר מגורים זמני ביישוב אמציה‏‏[1].
  • בשנת 2005 פורסם אודות תוכנית להקמת מקווה נייד בבסיס הנח"ל החרדי‏‏[2]. על פי הפרסום, העלות המשוערת להקמת המקווה הייתה 60 אלף דולר, ובעקבותיו עשויים להקים מקוואות נוספים.

עוד על מקווה בערך בויקיפדיה מקווה Pedia


חיי הקהילה היהודיתעריכה

260px-Star of David svg

הערות שולייםעריכה

  1. אודות הקמת המקווה הנייד באמציה, באתר האינטרנט של מזכירות ממשלת ישראל
  2. כתבה אודות הקמת המקווה הנייד בבסיס הנח"ל החרדי

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית