FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Caravan in Nofe Nechemia

קרוון בנופי נחמיה צילם:דניאל ונטורה

Nofe Nechemia water tower

מגדל המים בנופי נחמיה צילם:דניאל ונטורה

קטן(עדיין) בכמות אך רב באיכות. כך ניתן אולי לתאר במספר מילים בודדות את היישוב הצעיר נופי נחמיה. 2 קילומטר מזרחית לאריאל, על הכביש המחבר בין אריאל לצומת רחלים ולכביש 60 . היישוב הוקם החודש לפני כשבע שנים אך עדויות על התיישבות יהודית באזור ניתן למצוא כבר מהתקופה של כיבוש וחלוקת הארץ בידי יהושע בן נון. בה' באלול תשס"ב עלה לקרקע גרעין קטן של נוער נעל"ה )נוער עולה לפני ההורים( מברית המועצות כשכונה של היישוב הסמוך רחלים, עד מהרה הצטרפו משפחות נוספות וכאשר מספרן הגיע ל 8- משפחות הפך המקום להיות.

יישוב מן המניין ביישובי המועצה האזורית שומרון. 'נופי נחמיה' נקרא על שם נחמיה בן יהודה שהיה בעל חברת מנופים ותרם רבות לבניין יישובים בארץ ישראל בכלל וביש"ע בפרט. מבחינה אסטרטגית חשיבותו של היישוב היא רבה כמהווה רצף בין התנחלויות עלי, שילה ושבות רחל - לאריאל. היישוב הוקם על גבי אדמות מדינה מוכרזות ורק מניעים פוליטיים מונעים את הפיכתו ליישוב מוכר ע"י הרשויות. אופי היישוב הוא דתי צעיר ותוסס ותושביו עוסקים במגוון מקצועות חופשיים. היישוב מנוהל על ידי מזכירות נבחרת שמנווטת ומקדמת את היישוב ואחראית ומפקחת על הוועדות השונות כגון: ביטחון, קליטה, תרבות וועדה תורנית. בישוב

יש כיום בית כנסת, מועדון, מעון וגן ילדים, אשר נבנו בעמל רב ובעזרת תורמים, המוא"ז שומרון ו'אמנה'. כיום מתגוררים בנופי-נחמיה 23 משפחות ורווק אחד כאשר בימים אלו נערך היישוב לקליטה של משפחות נוספות.

המקור:מעייני הישועה ניצבים וילך תשס"ט

קישורים חיצונייםעריכה

תמונות מהמקוםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית