FANDOM


האתר

הפורטל למגזר הדתי - חרדי הודיע:"בעקבות הוראת גדולי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, האדמו"רים ופוסקי דורינו, כי אין להפעיל אתרי אינטרנט למגזר החרדי, החליט בעלי פורטל האינטרנט "נייעס-נט", לסגור את האתר תיכף ומיד. "ככל אשר יורוך"

דן מגן, מערכת וואלה! חדשות דיווח ב- 15 דצמבר 2009 צדיק ברשת: הרבנים פסקו והאתר החרדי נסגר יוסף מוזסון החליט להוריד את המסך על אתרו בעקבות פסיקת "גדולי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, האדמו"רים ופוסקי דורינו", לפיה אין להפעיל אתרי אינטרנט למגזר החרדי". מוזסון הסביר היום (שלישי) לוואלה! חדשות כי כחסיד גור הנשמע לאדמו"רו, החליט לסגור את האתר "למרות כל הנזקים, הגדולים מאוד, הכרוכים בהחלטה מעין זו".

מוזסון סיפר שהפופולריות הרבה לה זוכה תחום האינטרנט בתקופה האחרונה בציבור החרדי, הביא את הרבנים להרהר בנחיצותו. בפסיקתם קבעו גדולי הדור כי ניתן יהיה להשתמש באינטרנט לצרכי עבודה בלבד ולא לצרכי בילוי ועדכוני חדשות. "גם הרב אלישיב וגדולי הדור האחרים אסרו על הדבר הזה. הם ראו שהאינטרנט נכנס יותר ויותר לציבור החרדי, מה שלא מצא חן בעיניהם שזה הפך לבילוי עבור הציבור", הסביר.

כבר נודע לנו סכנת האינטרנט אשר כל באיה לא ישובון, וכבר נפלו במצודתה נפשות רבות מישראל", כתבו הרבנים במכתבם. "תחנות אלו מביאות רבים להשתמש באינטרנט הטמא שהפיל רבים מישראל באיסורי תורה חמורים ונוראים שהצנעה יפה להם. חייבים להוקיע תחנות אלו ולשרש אותם מתוכנו, ומי יודע כמה הרס ואבדון גורמים בזה לכלל ישראל, וכל זה מניסיונות דעקבתא דמשיחא. ה' יתברך יחוס וירחם על עמו ויפדהו מכל צרה וישיב שבות עמו בקרוב ונזכה לגאולה במהרה", כתבו.


אתר "נייעס-נט", שהיה מראשוני האתרים החרדים, פועל כבר כשנתיים במהלכן השקיע מוזסון עשרות אלפי דולרים ושעות עבודה רבות. עם זאת, מדבריו עולה כי הוא משלים עם הפסיקה: "אני אדם חרדי שומר מצוות אשר פועל על פי הצו 'כל אשר יורוך', ולכן סגרתי את האתר", סיפר.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית