FANDOM


Bet harlap.jpg

תעודת יוחסין מאת בית דין צדק

משפחת חרלפ הינה משפחה עתיקת יומין . בני המשפחה הינם צאצאים ישירים של משפחת מלכי יהודה , וצאצאי המלך דוד ובנו שלמה - החכם מכל אדם . עם גלות ירושלים הראשונה ,בימי המלכים יהויכין וצדקיהו , גלו צאצאי המשפחה לבבל . בהמשך הם כיהנו כראשי גלות בבל עד לסוף האלף הראשון לספירה . משם עברו בני המשפחה לספרד ושם חי "חייא " שעל שמו ראשי התיבות בהם נקראת המשפחה : " חייא ראש ליהודי פולין ". או "חייא ראש ליהודי פורטוגל " . הן בספרד והן בפורטוגל בני המשפחה החזיקו בסמכויות שילטוניות ויש להם נכסים בברצלונה , לרידה , סרגוסה ,קלטיוד וליסבון וכן במחוז אלגריבה בדרום פורטוגל . עם גרוש ספרד התפזרו בני המשפחה לאיטליה ולמרחבי האימפריה העותומנית . חלק מבני המשפחה עברו מאלסנדריה בצפון איטליה לליטא ולאוקראינה ויסדו את הישוב היהודי שם . הרב יצחק ואשתו מהעיירה וילקויסק בדרום ליטא היו הראשונים מבני המשפחה שעלו לארץ ישראל בשנת התר"י והיתישבו בירושלים . נכדם היה הרב הגאון יעקב משה חרלפ זיע"א, מחבר מי מרום ומיסד את תורת הגאולה המודרנית והעכשווית . הרב אפרים חרלפ , שעלה לאחר מכן היה ממיסדי העיר רחובות . מכוחם , מתורתם ומרוח אמונתם בתקומת ישראל בארצו החדשה - ישנה, אנחנו כאן במדינת ישראל

המקור:אתר המשפחה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית