FANDOM


נקבת חיזקיהו היא תעלה חצובה בסלע, אשר נועדה לאפשר אספקת מים ממעיין הגיחון לתושבי עיר דוד בירושלים, גם בימי מצור על העיר.

יצירת הנקבהעריכה

בשנת 701 לפנה"ס עלה סנחריב מלך אשור וצר על ירושלים. כחלק מהערכות להגנת ירושלים מפני המצור, חיזק חזקיהו מלך יהודה את ביצורי העיר והקיף בחומה את השכונות החדשות שנבנו בה. חזקיהו אף היטה את מי הגיחון לברכה שהתקין בתוך החומות בדרום העיר. ההטיה נעשתה על ידי חציבת נקבה לאורך 533 מ' במבצע הנדסי מופלא.

וכך נאמר בספר דברי הימים:
" וְהוּא יְחִזְקִיָּהוּ, סָתַם אֶת-מוֹצָא מֵימֵי גִיחוֹן הָעֶלְיוֹן,
וַיַּישְּׁרֵם לְמַטָּה-מַּעְרָבָה, לְעִיר דָּוִיד;
וַיַּצְלַח יְחִזְקִיָּהוּ, בְּכָל-מַעֲשֵׂהוּ."(ב',ל"ב, ל')

כתובת השילוחעריכה

כ-6 מ' לפני מוצא הנקבה, בשנת 1880 התגלתה כתובת בכתב עברי קדום. היא מתארת את גאוות החוצבים עם השלמת המבצע הטכנולוגי המורכב:

[תמה] הנקִבה. וזה היה דבר הנקִבה. בעוד [מנִפים החׂצבִם את] הגרזן אִש אל רעו ובעוד שלש אמׂת להנק[ב, נשמ]ע קול אִש קׂרא אל רעו כי היתֳ זדה בצר מימִן ומ[שמ]אל. וביׂם הנקבה הכו החצבִם אִש לקרת רעו גרזן על [ג]רזן. וילכו המים מן המוצא אל הברכה במאתים ואלף אמה ומ[א]ת אמה היה גׂבה הצר על ראש החצבִ[ם]

גילוי הכתובתעריכה

על גילוי הכתובת מספר האתר:"הכול התחיל ב-1880 כשילד בשם יעקב אליהו החליט לבדוק, יחד עם חבר נוסף, אם ניתן לעבור לכל אורכה של הנקבה. במרחק 6 מ' מהברכה החליק על מספר סלעים ונפל למים. כשהתרומם הבחין באותיות בדופנות הנקבה. ייתכן שהעניין היה חולף ללא משים אילו היה יעקב ילד מן השורה. אך יעקב היה תלמיד בבית ספרו של לא אחר מאשר החוקר והאדריכל הגרמני הנודע תושב ירושלים קונרד שיק.

כששמע המורה מפי תלמידו את שראה חזר בעקבותיו לנקבה וכך החלה הסאגה של כתובת השילוח. שיק מספר על התגלית: הייתה לי רק תקווה קלושה שאי פעם נדע פרטים על זמן חציבתה של הנקבה. אך אירע עתה מקרה שבגללו מאמין אני, כי יש סיכוי שתעלומה זו תמצא את פתרונה. לפני זמן קצר עבר אחד מתלמידי בנקבה, ובצד הדרומי שלה הוא דרך על סלעים שהיו במים ונפל בעצמו לתוך המים. כשהתרומם, הבחין בסימנים הדומים לאותיות בדופנות הנקבה. יצאתי לבדוק את התגלית עם המכשירים הדרושים ולאחר בדיקה מדוקדקת מצאתי במזרח הסלע קטע חלק מאד במרחק 25 רגל מן הכניסה (הדרומית) וסביבו נשאר הסלע בצורת מסגרת [...] ממולו בצד מערב, חצוב כוך לתוך הסלע, ששם הציב מי שחצב את הלוח את מנורתו. על הלוח מצויה כתובת בת 8 או 10 שורות [...] עד כמה שיכולתי לשפוט האותיות הנן פניקיות [כתב עברי קדום].

המקור והמשך באתר עיר עמותת אלעד

תמונות מנקבת הגיחון (או השילוח)עריכה

המקור: הויקיפדיה העברית

תמונות מכתובת השילוח)עריכה

המקור: הויקיפדיה העברית

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית