FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


Sabbionetta the synagogue1

שער תשקיף בית הכנסת

סביוניטה היא עיר במחוז לומברדיה, בצפון איטליה, בפרובינציה של מנטובה. היא שוכנת 30 ק"מ צפונית מפרמה, בגדה הצפונית של נהר הפו. היא הוכרזה כאתר מורשת עולמית לשנת 2008, יחד עם העיר מנטובה.

בעיר שוחזר מבנה בית הכנסת, הוא היה למוזיאון למורשת היהדות. העיר הייתה מרכז חשוב של המדפיסים בני משפחת פואה מראשוני הדפוס העברי.

על העירעריכה

Sabbioneta Palazzo Ducale

ארמון הדוכס במרכז העיר - ויקישיתוף

העיר הנוכחית נוסדה בין השנים 1554-1556 עד שנת 1591 על-ידי הדוכס וספסיאנוס הראשון לבית גונזנה (Vespasiano I Gonzaga). היא הוקמה בצידה הדרך הרומאית העתיקה "ויה ויטיליאנה" (Via Vitelliana). המיקום הוא [[איסטרטגי] בהיות העיר חולשת על מזרח עמק הפו (Val Padana) הפורה והמאוכלס.

העיר הוקמה בתור מצודה של הדוכס ובני-ביתו. כך גם היא נראית היום. העיר מוקפת חומה, יחסית גבוהה, עם חפיר לפניה. רחובות בתי-המגורים המקיפים את ארמון הדוכס הם ישרים ומקיפים את מרכז העיר בצורת מרובע. מספר הבתים שאינם כלולים במבנה הישן הוא קטן.

העיר הוקמה לפי העקרונות של ה"עיר האידאלית" לפי עקרונות הרנסנס. היא כונתה "אתונה הקטנה של דוכסות גונזנה". היא כוללת את המבנים הבאים:

  • ארמון הדוכס - היום מושב העייריה.
  • תיאטרון, אשר נוספה לו חזית מודרנית.
  • גלריות (מדרכות מקורות) ברחובות המרכזיים של העיר.
  • ארמון גן - לנוי ולשעשועים
  • הכנסייה

בזכות עובדה זו היא נבחרה לאתר מורשת עולמית. ייחודה הוא בכך שהיא נבנתה לפי תכנון אחיד. חשיבותה הוא במבנה האדריכלי שלה.

מורשת יהודיתעריכה

Tobiah Foa Sabbionetta

סמל משפחת המדפיסים פואה מ סביונטה דגל לאותות בית אב המדפיס כוךך "מגן דוד"

עיריית סביונטה החליטה להקדיש תשומת לב לשימור המורשת היהודית, במטרה להגביר את התיירות אליה. וכך נותר בה אזכור לדפוס העברי - הדפוס של טוביה בן אליעזר ממשפחת פואה. הדפוס החל לפעול בשנת 1551 בהדפסת ספרו של יוסף שלוש "מרכבת המשנה" וסיים את פעולתו בשנת 1559 בהדפסת חושן משפט של יעקב בן הרא"ש. הודפסו בו ספרים נוספים כמן משנה תורה לרמב"ם וסידור לבני-רומי. המיוחד בהדפסות הוא הטבעת סמל המשפחה ובתוכו מגן דוד . היה בעיר בית דפוס נוסף של סלומון פורטי (Salomone Forti).

בית הדפוס נסגר והספרים שהיו בתהליך הדפסה הושלמו בבתי הדפוס העבריים בערים השכנות. סיבת הסגירה הייתה האשמה כי הודפסו בו ספרים העלולים לפגוע בנצרות. בית הדפוס עבר לבעלות נוצרית.

היהודים גרו במקום עוד לפני הקמת העיר, בשנת 1446. הם היו בעלי-אחוזות באזור פורה זה של המדינה. בשנת 1773 היו בה 63 יהודים ובשנת 1821 - 113 . הכיבוש האוסטרי הביא לעזיבת היהודית למנטובה השכנה.


בית הכנסתעריכה

Sabbioneta

בית הכנסת - היום מוזיאון ליהדות - ויקישיתוף

היום אין בעיר קהילה יהודית. המבנה שהיה בית הכנסת שוחזר אולם בית הכנסת והיה למוזיאון ליהדות. מתקיימות בו תערוכות קבע בנושאי יהדות ומדינת ישראל. נערכים בו אירועים יהודיים כמו ביום השואה. הנהגת יהדות מנטובה מנהלת את האינטרסים היהודים בעיר, כולל החזקת בית קברות העתיק.

בית הכנסת נבנה בשנת 1824 על-ידי האדריכל Charles Visioli. אחרי תקופה ארוכה של הזנחה הוא שוקם ונצפתח בשנת 1994 הן לביקורי הציבור והן לתפילה. זה שריד חשוב לקהילה שהתקיימה בעיר משנת 1436. התפללו בו אישים מרכזיים ביהדות איטליה כמו הגנרל היהודי האיטלקי הראשון שמונה אחר-כך לשר צבא: Joseph Ottolenghi ו-Pio Foa רופא איטלקי חשוב ומדען במאות ה-18 וה-19.

מתוך תשקיף בית הכנסתעריכה

Sabbionetta synagogue12

מתוך תשקיף בית הכנסת בעיר

משנת 1992

הדפסות עבריות מהעירעריכה

להלן לקט של הדפסות שנעשו בבית הדפוס של העיר:

אקטואליהעריכה

במשך יום האירופית של התרבות היהודית, יום ראשון, 5 ספטמבר, בית הכנסת של Sabbioneta לפתוח את שעריו לציבור להצגת שחזורים שמרנית. לפני כמה ימים, למעשה, השלימה את עבודת השחזור של בית המקדש באמצעות קאמפי, הושג הודות למימון של משרד התרבות (175/05 חוק להגנה על רכוש יהודי), והקהילה היהודית של מנטובה. ב -5 בספטמבר, לכן, בנוכחות היועץ של משרד מורשת ctilturali אלן Elkann, בית הכנסת של המאה התשע עשרה יסקור את האור לאחר הסגר של כמה חודשים לעבוד. סבסוד ממשלתי החשוב הגיע בזכות התראה dell'Ucei (איחוד הקהילות היהודיות איטלקית). האיחוד, באמצעות ועדה מיוחדת, הכוללת את נשיא הקהילה היהודית של מנטובה פאביו Norsa, לבחון את הפרויקטים מכל רחבי איטליה להיות ממומן. "נהלי ולאחר מכן לעבוד על שחזור של בית הכנסת של Sabbioneta אמר Norsa נעשו ביוזמת הקהילה היהודית של מנטובה. ביקורי הראשון להתערבות נכתבו על ידי בנו בפברואר 2008. מנהל הפרויקט הוא שחזור מאסימו Terzi, יועצו של הקהילה היהודית של מנטובה, ואחרי ביקורים ומעקב קבוע של הכנסת הכינה דוח טכני לתחילת העבודה בקשה למימון ההצעה על ידי המשרד. הרשאה להמשיך עם השיפוץ הגיע בחודש דצמבר 2009 על ידי Superintendence של המורשת התרבותית של ברשיה, מנטובה ו קרמונה .,[...]

Per la Giornata europea della cultura ebraica, domenica 5 settembre, la Sinagoga di Sabbioneta riaprirà le porte al pubblico per la presentazione dei restauri conservativi. Da pochi giorni, infatti, sono terminati i lavori di recupero del tempio di via Campi, realizzati grazie al finanziamento da parte del ministero dei Beni culturali (legge 175/05 per la tutela dei beni ebraici), e della Comunità Ebraica di Mantova. Il 5 settembre, dunque, alla presenza anche del consigliere del ministero dei Beni ctilturali Alain Elkann, l'ottocentesca Sinagoga rivedrà la luce dopo la chiusura di alcuni mesi per permettere i lavori. L'importante sovvenzione governativa è arrivata grazie alla segnalazione dell'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane). L'Unione, attraverso una apposita commissione, di cui fa parte anche il presidente della Comunità Ebraica di Mantova Fabio Norsa, vaglia i progetti provenienti da tutta Italia da finanziare. «Le pratiche e poi i lavori per il recupero della Sinagoga di Sabbioneta ha detto Norsa sono stati effettuati su iniziativa della Comunità Ebraica di Mantova. I primi sopralluoghi per l'intervento sono iniziati da parte nostra nel febbraio del 2008». Il responsabile del progetto del recupero è Massimo Terzi, consulente della Comunità ebraica mantovana, che dopo costanti sopralluoghi e monitoraggi alla Sinagoga ha redatto una relazione tecnica per la richiesta di avvio dei lavori e per la proposta di finanziamento da parte del ministero. L'autorizzazione a procedere con i restauri conservativi è arrivata nel dicembre del 2009 da parte della Soprintendenza dei Beni culturali di Brescia, Mantova e Cremona.,[...]

המקור - להלן

פתיחת בית הכנסת מחדשעריכה

Savioneta Page 1

חלק ראשון של המאמר בעיתון האיטלקי

Savioneta Page 2

חלק שני של המאמר בעיתון האיטלקי


Sabbionetta the Synagogueעריכה

בית הכנסת המקומי הפיץ פרוספקט, המוסר מידע על בית הכנסת , היהודים במחוז מנטובה ועל תעשיית הדפוס (להלן). כמו כן, מעין "כרטיס סיקור ליהדות, הכולל הסבר על היהודים, הדת היהודית,בית הכנסת, הגלות, גזרות, היהודים בימי הביניים באיטליה מגאטו לאמנציפציה.קישורים חיצונייםעריכה

תמונות מהעיר עריכה

המקור:ויקיפדיה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית