FANDOM


עין כפיר הוא מעיין ליד אלון מורה. הר כביר הקרח התברך במעיין "גדול" ושופע. עין אל כבירה היוצא מן ההר שימש את העוברים בדרך ואת המתיישבים בהר במשך שנים ארוכות. כדי להגדיל את ספיקת המעיין נבנתה נקבה אל תוך ההר כבר בתקופת התלמוד. לצד הנקבה נבנתה בריכה, שנמצאת כיום מתחת לכביש הסלול.

בשנים האחרונות עמלו צוותים שונים של הנוער ובעיקר הנוער הבוגר על ניקוי הנקבה ובניית בריכה חדשה להנאת תושבי היישוב ויצירת פנינת חמד לרווחת המטיילים באזור. בשבועות האחרונים חלה התקדמות משמעותית בפיתוח המקום בעזרת תרומה של ידידי אלון מורה ותמיכת היישוב וכמובן עבודה מאומצת של הבוגרים והנוער, נבנתה בריכת בטון גדולה (יחסית) והוסדר תוואי הנחל העובר במקום. הוחלט על ידי המזכירות והעובדים בשטח לקרוא למעיין על שם בן היישוב אבנר כפיר חזי הי"ד ומעתה ייקרא המעיין "עין כפיר" המזכיר בצלילו את "עין כביר". בעזרת ה' ביום ראשון של חול המועד סוכות ייערך טקס חנוכת המעיין בהשתתפות המשפחה, חברים ובהשתתפותכם. עד אז אתם מוזמנים לבקר במקום, לקפוץ למים וגם לבוא ולעזור בעבודה

שו"ת על המעייןעריכה

השו"ת השבועי עם הרב אליקים לבנון: האם הבריכה ב"עין כפיר" היא כמו מקוה? שאלה: שמעתי שהבריכה ב"עין כפיר" היא כמו מקוה, ואפשר לטבול, אשמח לדעת מה בדיוק ההלכה. תשובה: מקוה טהרה אפשר לבנות משני סוגי מים. האחד, מי גשמים, והשני, מי מעיין. בדרך כלל רגילים לבנות מקוואות, ולהמתין לעונת הגשמים. אוגרים את המים, ומנקזים אותם לשני בורות כינוס: "בור זריעה" ו"בור השקה". מבור הזריעה ממלאים את בריכת הטבילה שבמקוה, וכן גורמים להשקה בין בריכת הטבילה לבין בור ההשקה. כך נעשים המים כשרים לטבילה. למשל, במקוה הנשים שבאלון מורה, הגג בנוי בצורה שכל מי הגשמים שיורדים על הגג, מתנקזים לצינור, המוביל אותם לבור גדול, ושם הם נשמרים. מבור זה ניתן להעביר ל"בור הזריעה" ול"בור ההשקה". מי גשמים מטהרים רק כאשר הם מכונסים ולא זורמים כלל. אם יש חריץ ברצפת המקוה, ודרכו מחלחלים המים, הדבר פוסל את המקוה. לעומת זאת, מי המעיין הנובעים ממעבה האדמה, אין צורך לאגור אותם בבורות כלל, והם מטהרים גם תוך כדי זרימה. "עין כפיר" שלנו, מקבל את מימיו מהניקבה (אשר בצדו השני של הכביש). המים נאגרים באמצעות סכר קטן שבתוך הניקבה, ומשם נשפכים ישירות לצינור העובר מתחת לכביש ומביא את המים הללו עד לבריכה של "עין כפיר". מים אלה, יש בהם כח לטהר גם טמאים כאלה שאינם נטהרים במקוה רגילה. אם כן, יש לנו לא רק מקוה טהרה, אלא אפילו מי מעיין טהורים. אפשר לטבול בהם לכל מטרה, למשל, הרוצים לעלות על הר הבית (לאותם מקומות בהם מותרים טמאי מת להכנס) שהם חייבים לטהר עצמם מחלק מהטומאות, יכולים לטבול ב"עין כפיר". ובסיומו של חודש תשרי, נזכיר לעצמנו את דברי ר' עקיבא במשנה: אשריכם ישראל, מי מטהר אתכם, אביכם שבשמים. כפי שנאמר "מקוה ישראל ה', מושיעו בכל צרה". מה מקוה מטהר את הטמאים, כך הקב"ה מטהר את ישראל.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית