FANDOM


Itamar tomb 7

נעלייה לקבר צילם:דניאל ונטורה

Itamar tomb 1

נעלייה לקבר צילם:דניאל ונטורה

ITAMAR

מתפללים בלילה על קבר איתמר - המקור:ויקיפדיה צילם:בית השלום

Kever itamar

הקבר לאחר ניתוצו בידי פורעים צילם:יהודה ליבמן

קבר איתמר בן אהרון הכהן מזוהה לפי מצבה גדולה המצויה בגבעת פנחס בקצה הכפר הערבי ע עוורתא. בנוסף לאיתמר הכהן יש בכפר מצבות המיוחסות לאלעזר הכהן, פנחס הכהן ושבעים הזקנים.

ליד גבעת פנחס נמצא היישוב איתמר, שנקרא על שם שמו‏ ‏‏[1].

נהוג לפקוד את הקבר ביום ההילולה שחל בא' באב. ארגון העלייה בוצע בשנת תשס"ט על-ידי המועצה הדתית שומרון והועד למען המקומות הקדושים. כוחות צבא רבים מאבטחים את עולי הרגל, עקב היות הכפר עויין ליהודים..

זיהוי הקברעריכה

העדות הראשונה על מיקום הקבר היא מלפני אלף שנה והיא של רבי יעקב (תלמיד רבי יחיאל מפריז) שכתב: "וכפר עוורתא לשמאל העולה לירושלים, ושם קברו של איתמר הכהן והוא מקום נאה מאוד" ‏‏[2]

רבי אשתורי הפרחי כתב בספרו כפתור ופרח כי הגיע לעוורתא, אשר שם אלעזר ואיתמר ופינחס ושבעים הזקנים.[3]

אברהם משה לונץ כתב בשנת 1891 במדריך למטייל מורה דרך בארץ ישראל וסוריה את הדברים הבאים על הקבר:"הכפר עוורתא היא גבעת פינחס ובו יראו כיום קברי אלעזר הכהן ופינחס בנו. על ההר ממולו קבר איתמר.

ראו גםעריכה


קישורים חיצונייםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • קברי צדיקים באקץ ישראל בהוצאת כרטא - בערך "קבר אלעזר בן אהרון הכהן"
  • קדמונינו - בערך "קבר אלעזר בן אהרון הכהן"

הערות שוליים עריכה

  1. גבעת פנחס באתר חלקת השדה
  2. [1]
  3. המקור: ספר כפתור ופרח, פרק י"א: גבולות הארץ, בהוצאת המכון ללימודי מצוות הארץ ע"ש הב"ר חיים קהן ז"ל, שעל ידי בית המדרש להלכה בהתיישבות, ירושלים, תשנ"ז, עמוד קי"ד.

קברי צדיקים בשומרוןעריכה

קבר יוסףגבעת פנחס - מכלול הקברים קבר איתמר בן אהרון הכהן בגבעת פנחסקבר יהושע בן נוןקבר כלב בן יפונה