FANDOM


המקור:עלון פרשת השבוע של נחמה ליבוביץ

ר' אליעזר אשכנזי (מעשי ה'), פוסטאט-איטליה-פראג-פולין (1513-1586) תלמידם של רבי יוסף טאיטאצאק ושל ר' יוסף קארו (יחד עם מהר"ם אלשיך). בהיותו בן 26 שימש ברבנות במצרים. בחלוף 20 שנה נאלץ לצאת ממצרים ועבר לעיר פמגושטה שבקפריסין (על תקופה זו כתב בהקדמתו לספרו יוסף לקח".

משם עבר רבי אליעזר לוניציה אך בשל מחלוקת קשה עם ר' שמואל יהודה קצנלנבוגן (מהרשי"ק) מפאדובה וסיעתו נאלץ להעתיק מקומו לפראג. מאוחר יותר חזר לאיטליה, הפעם לקרימונה, אך גם שם לא פסקו נדודיו והוא היגר לפולין, שם שימש כאב בית הדין בפוזנא ואף עמד בראש ישיבה מקומית. את חייו סיים בקרקוב.

חיבר את הספר "מעשי השם" על התורה ואת "יוסף לקח" על מגילת אסתר, וכן פירוש להגדה של פסח ותשובות הלכתיות רבות.


וכך כתב עליו אחד מגדולי איטליה:

האשל הגדול בתורה ובחכמה פאר הדור כמוהר"ר אליעזר אשכנזי יצ"ו וכו'...
הוא בקי בשנים-עשר לשונות,
גדול ליהודים וחכם בהרבה חכמות חיצוניות,
ובתלמוד השיג עשר ידות,
והוא עשיר בכמו חמשת או ששת אלפים זהב...
כי לא מצאתי מיום נסעי מויניציאה עד הנה איש אלקים נורא כמוהו...


(מתוך האגרת "מכתב מאליהו", בתוך: "אוצר מסעות" עמ' 170).

דון יוסף הנשיאעריכה

הוא הזכיר בהקדמה לפירוש מגילת אסתר את דון יוסף הנשיא.

Pages from Hebrewbooks org 20565.jpg

בהקדמה הוא הזכיר את עיר פמגוסטה ואת דון יוסף הנשיא

מהויקיפדיה העבריתעריכה

רבי אליעזר אשכנזי בן רבי אליה הרופא (ה'רע"ג, 1513כ"ב בכסלו ה'שמ"ו, 1586), רב, פרשן, חוקר ומחבר ספרים תורניים. מגדולי החכמים בתקופתו.

תולדותיועריכה

רבי אליעזר אשכנזי נולד במקום בלתי ידוע בשנת רע"ג, לאביו רבי אליה הרופא, חתנו של רבי יוסף קולון (המהרי"ק). בין רבותיו נמנה רבי יוסף קארו בצפת. בהיותו כבן 26, בשנת ה'רצ"ט, נתמנה לרב במצרים. בחלוף כ-22 שנה (ה'שכ"א) בשל עלילות דברים שפרטיהם אינם ידועים, נאלץ לעזוב את מצרים ועבר להתגורר בעיר פמגושטה שבקפריסין. בשנת ה'של"א עזב רבי אליעזר את פמגושטה ועבר לונציה, אך בשל מחלוקת חריפה עם רבי שמואל יהודה קצנלובגן וחבריו נסע לפראג. משם המשיך לנדוד ועבר לקרימונה שבאיטליה שם כיהן כרב עד לשנת ה'של"ח. אז העתיק מגוריו לפוזנא ושימש כאב בית דין. לפני מותו התגורר בקרקוב, ושם הלך לעולמו.

ספריועריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • בייניש חיים פנחס, הגדת רבי אליעזר אשכנזי, בני ברק: תשנ"ב, מבוא: ואלה תולדות.

קישורים חיצונייםעריכה

en:Eliezer ben Elijah Ashkenazi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית