FANDOM


From here the jews was send to Auaswitz

לוח זכרון ליהודי רומא בשואה צילם:דניאל ונטורה

- לזכרם של יהודי רומא שנספו בשואה – לקראת יום הקדיש הכללי – עשירי בטבת
Roma tibertina1

יהודי רומא באזכרה ליד לוח זכרון בתחנת הרכבת טיברטינה ממנה נשלחו יהודי רומא לאושוויץ

THE FIRST PAGE OF THE list of Cummunita Israelitica ROMA

עמוד הפתיחה לרשימת יהודי רומא שנשלחו לאושוויץ

NUMBER 6380 list of Cummunita Israelitica ROMA

אימא שלנו - מספר 6380 ברשימת יהודי רומא שנשלחו לאושוויץ

מוקדש לאימי, חנה מרים לבית טרצינה הי"ד, ילידת רומא שנרצחה ב אושוויץ

ראו גם:

בימי החשמונאים נוצר הקשר הראשון בין יהודי ארץ ישראל לבין ממלכת רומי. לפי ספר החשמונאים היו אלה שני שליחים: יהושע בן אליעזר ואפרים בן יוחנן אשר נסעו לרומי במטרה לכרות ברית בשנת 161 לפנה"ס. מאז קיימת התיישבות יהודית בעיר, כמעט ללא הפסקה. במצבם בתקופת האימפריה הרומאית היו עליות ומורדות. לדוגמא: מייסד האימפריה, יוליוס קיסר, שנרצח בשנת 44 לפה"ס, נחשב לאוהד יהודים ואלו המשיכו להתאבל עליו שנים רבות. כמו כן, בקרב האצולה הרומאית הייתה קיימת תופעה של גיור, אשר עוררה דאגה בקרב השליטים. כאשר האמפריה הרומית קבלה את הדת הנוצרית הייתה לכך השפעה על מצבם של היהודים .

לאחר נפילת השלטון הרומי היו חכמים יהודים בעיר. המפורסם שבהם היא בעל ספר "הערוך" ר' נתן בן ר' יחיאל . הוא חי בתקופה בה למד רש"י בישיבות מגנצא וורמייזא שבאשכנז ולימד וכתב בטרואה ("טרויש") שבצרפת. ספר הערוך הוא מעין מילון-אנציקלופדי עברי למלים הקשות, הנדירות והלועזיות של ספרות התלמוד והמדרש - חיבור חריג וכמעט ראשון מסוגו. "כמעט", אמרנו, שכן מילון מאותו סוג התחבר באשכנז בידי חכם בשם רבי מכיר, אחיו של רבנו גרשם מאור הגולה, זמן לא רב לפני הערוך. לפי מסורת חותני, חיים כהנא ז"ל, ממשפחת כהנא מסיגט רומניה, ר' נתן נימנה על שולשלת משפחתינו.


מהגטו לחרותעריכה

מימי הביניים ועד כיבוש איטליה על ידי נפוליאון, בשנת 1870, הקהילה היהודית ברומא חייתה בחסות האפיפיורים. היו תקופות טובות יותר ופחות טובות אך היהודים הצליחו להתקיים ולקלוט פליטים מספרד – כמו משפחת אימי הי"ד, מאשכנז והמזרח. כאשר נפוליאון הכריז על הסרת ההגבלות על היהודים יצאו רובם את חומות הגיטו שהוקם בשנת 1555. הם הצטרפו לתנועת התחיה האיטלקית והשתתפו בבנית המדינה האיטלקית החדשה . בשנת 1938, כאשר חוקקו חוקי הגזע נגד יהודים פוטרו אלפי יהודים ממישרות מפתח בממשלה, בצבא ובצי האיטלקי ובמוסדות להשכלה גבוהה. עבורם היתה זו טרגדיה חזקה. הם לא האמינו כי כך תפעל נגדם המדינה שהיו שותפים להקמתה.


השואהעריכה

רומא 16.10.1943 איטליה, טכס הנצחה ביד ושם 16.1042:54

רומא 16.10.1943 איטליה, טכס הנצחה ביד ושם 16.10.2013

פורסם בתאריך 19 באוק׳ 2013 עדויות ממקור ראשון בפנל הנצחה שנערך ביד ושם 70 שנה לאחר האירוע של תחילת שילוח יהודי רומא להשמדה. עדויותיהם של מר יוחנן די קסטרו ומר ברונו פורטלונה.מנחה ד"ר יעל נידם - אורבייטו.האירוע התקיים ביד ושם בתאריך 16.10.13 Commemorazione annual della deportazione degli ebrei dall'Italia nel 70 anniversario della prima razzia 16.10.1943


ב-5 ספטמבר 1943 פירסמה מפקדת צבאות הברית, ארצות הברית ובריטניה, הודעה על חתימת שביתת נשק עם ממשלת איטליה. לכאורה הייתה "שביתת הנשק צריכה להיות סיומה של מלחמת העולם השנייה. לא כך חשבו הגרמנים שפלשו לאיטליה וכבשו את חלקה הצפוני והמרכזי עד רומא. למרות המצב הבלתי יציב של הצבא הגרמני בחזית נגד בעלות הברית, אשר פלשו בכמויות הולכות וגדלות לאיטליה, החליטו השלטונות הגרמניים ברומא לפעול מייד נגד היהודים. ואכן, אחרי שבועיים של כיבוש רומא על ידי הגרמנים, ראשי הקהילה זומנו לשגרירת גרמניה ושם נאמר להם כי "אנו רואים בכם יהודי איטליה חטיבה מיוחדת, אך בלתי נפרדת, של אוייבים מסוכנים". אם תצליחו לאסוף 50 ק"ג זהב תוך 36 שעות למאמץ המלחמתי הגרמני "לא יארע לכם כל דבר רע". בסיומו של המועד נאסף הסכום במלואו ועוד 30 ק"ג, שנשארו ברזרבה ובסופו של דבר נתרמו בתש"ח למדינת ישראל במטרה לרכוש נשק מגן למדינה החדשה.

הגרמנים ברומאעריכה

A GOLDEN PLAQUE DONATED BY THE ITALIAN JEWS TO THE ISRAEL STATE UPON ITS BIRTH

לוח זהב שניתן שי למדינת ישראל ליום הקמתה - נעשה מזהב שנותר מהאיסוף שנעשה עבור הגרמנים צילם: COHEN FRITZ 1 בינואר 1948 מדינת ישראל אוסף התצלומים הלאומי

ב-5 ספטמבר 1943 פירסמה מפקדת צבאות הברית, ארצות הברית ובריטניה, הודעה על חתימת שביתת נשק עם ממשלת איטליה. לכאורה הייתה "שביתת הנשק צריכה להיות סיומה של מלחמת העולם השנייה. לא כך חשבו הגרמנים שפלשו לאיטליה וכבשו את חלקה הצפוני והמרכזי עד רומא. למרות המצב הבלתי יציב של הצבא הגרמני בחזית נגד בעלות הברית, אשר פלשו בכמויות הולכות וגדלות לאיטליה, החליטו השלטונות הגרמניים ברומא לפעול מייד נגד היהודים.ואכן, אחרי שבועיים של כיבוש רומא על ידי הגרמנים, ראשי הקהילה זומנו לשגרירת גרמניה ושם נאמר להם כי "אנו רואים בכם יהודי איטליה חטיבה מיוחדת, אך בלתי נפרדת, של אוייבים מסוכנים". אם תצליחו לאסוף 50 ק"ג זהב תוך 36 שעות למאמץ המלחמתי הגרמני "לא יארע לכם כל דבר רע". בסיומו של המועד נאסף הסכום במלואו ועוד 30 ק"ג, שנשארו ברזרבה ובסופו של דבר נתרמו בתש"ח למדינת ישראל במטרה לרכוש נשק מגן למדינה החדשה [1] .

אתר YNET מוסר הוותיקן: האפיפיור בזמן השואה הגן על יהודים באמצעות שתיקתו כי:"שר החוץ של הוותיקן, הקרדינל טרקיסיאו ברטונה, יצא להגנתו של האפיפיור המנוח פיוס ה-12 שכיהן במהלך מלחמת העולם השנייה, והואשם ששמר על שתיקה בקשר לשואה. ברטונה אמר לעיתון הוותיקן כי "באמצעות גישתו הזהירה, פיוס ה-12 הגן על יהודים ועל פליטים". ברטונה הוסיף שאם האפיפיור "היה מתערב בצורה פומבית, הוא היה מסכן את חייהם של אלפי יהודים שהסתתרו על פי הוראתו ב-155 מנזרים ברומא".

היכן נעלמו 50 ק"ג זהב ?עריכה

פטמבר 1943, הגרמנים השתלטו על רומא, שנכנעה לבעלות הברית. שלושה ימים אחרי זה, לויטננט קולונל הרברט קפלר, ראש משטרת הבטחון , זימן את ראשי הקהילה היהודית ונאמר להם כי "אנו רואים בכם יהודי איטליה חטיבה מיוחדת, אך בלתי נפרדת, של אוייבים מסוכנים". אם תצליחו לאסוף 50 ק"ג זהב תוך 36 שעות למאמץ המלחמתי הגרמני "לא ירע לכם כל דבר רע". בסיומו של המועד נאסף הסכום במלואו ועוד 30 ק"ג, שנשארו ברזרבה ובסופו של דבר נתרמו בתש"ח למדינת ישראל במטרה לרכוש נשק מגן למדינה החדשה (המקור:לוצ'אנו טאס, יהודי איטליה, ספריית מעריב, תל אביב, 1978. עמוד 120).

הסכום נאסף, בין השאר, לטענת הותיקן, גם בעזרתו. למרות ההבטחה, נערך "צייד" על יהודי רומא, ולמעלה מאלף מהם נשלחו להשמדה.

בספר שיצא לאור בשנת 2000 כותבת Susan Zuccotti בספרה "UNDER HIS WINDOWS:The Vatican and Holocasust בהוצאת אוניברסיטת Yale את הדברים הבאים:

Cquote2 אחרי המלחמה, כל החמישים ק"ג, נמצאו במשרדו של Ernst Kaltebrunner ראש (Reich Security Main Offive (RSHA. התיבה עם הזהב לא נפתחה מעולם.(עמוד 154) Cquote1

בארכיון הצילומים של מדינת ישראל מופיע התמונה לעיל. ניסיתי לאתר את גורל הלוח, ללא הצלחה. עכשיו יש לי חידה נוספת:היכן נעלמו 50 ק"ג זהב ?

הגרמנים לא הניחו לקהילה העתיקה, אייכמן ימ"ש שלח נציג מיוחד לרומא ללמוד את הנושא.בשבת, 16 אוקטובר 1944, בחג הסוכות החל המצוד על יהודי רומא. יחידות בטחון מיוחדות מגרמניה (על האיטלקים הם לא סמכו) חילקו את רומא לעשרים וששה אזורים ולפי כתובות ידועות מראש אספו את היהודים לכלא. הכנסיה הנוצרית, כנראה, בהנחיית האפפיור, עזרה ליהודים למצוא מקלט. פיוס ה-12 חש ששלטון הגרמנים עומד להגיע לקיצו ומכאן הנחיותו לסייע ליהודים במציאת מחבוא במנזרים. בסוף היום הסתכם "היודנאקציון" ב-1259 נפשות : גברים, נשים וטף. בהתערבות האפפיור שוחררו בני נשואי תערובת . בסוף נשלחו למחנה ההשמדה בבירקנאו 1007 נפש והושמדו בתאי הגזים. בסוף המלחמה חזרו לרומא: 13 גברים ואישה אחת..

רצח יהודים במחצבות Ardeatineעריכה

מאות יהודים נוספים נשלחו לאחר מכן למחנות ההשמדה. כן נרצחו יהודים במחצבות Ardeatine בתור פעולת תגמול על רצח חיילים גרמניים על ידי פרטיזנים. במקום קבורים הנרצחים ונבנה "יד-ושם" איטלקי בחסות רשת המוסאונים של הצבא האיטלקי. תמונות מאתר זה ואתרים יהודים אחרים מרומא היהודית אפשר לראות באתר: הקהילה האיטלקית ברומא מונה כ-15,000 נפש כמחצית מיהודי איטליה.

יהודי רומא הם תומנים נלהבים של מדינת ישראל יש אפילו עליה אם כי במספרים קטנים ביותר - המניע העיקרי של העולים הוא רצונם לשמור על יהדותם של הילדים. נשואי תערובת הוא חששם הגדול אך קשה לעזוב את המשפחה, את הידידים , הפרנסה .... .היהודים פעילים מאוד במישור הציבורי וגם בפעולות מיוחדות למען ישראל. אישים יהודיים מופיעים באמצעי התקשורת מעל ומעבר לחלקם באוכלוסיה. אם תשאל עובר אורח ברחוב כמה יהודים יש ברומא ובאיטליה יגידו לך כי מדובר בכמה מאות אלפים ! ברומא יש יותר מעשרה בתי כנסת, בחלקם מתקיימת תפילת שחרית כל בוקר אך עיקר הפעילות היא בשבת. למבקר בעיר, אציין תופעה מיוחדת: בבית הכנסת הגדול נוהגים להתכנס בין הערבים, בשעת תפילת מעריב, בני משפחות, יהודים ובני תערובת, אשר להם קרובי משפחה שזהו יום הזכרון שלהם "יורצייט". חזן הקהילה קורא בקול רם את שמותם. זו הזדמנות מיוחדת במינה לעמוד על הרכבה של הקהילה היהודית. למעשה רק בזכות ההגירה מלוב, מאירן,ממצרים ומעירק יש עדין קהילה מהותית בעיר. אפילו בבית הכנסת האשכנזי בעיר מתפללת היום קבוצת יהודים מלוב. מרשים מאוד טכס הדלקת החנוכיה בכיכר מרכזית בנוכחות טובי העיר. מקומם של יהודי איטליה ה"מקוריים" נשאר רשום בספרי דברי הימים.. יה זכרם ברוך

מאמר מפורט על השואה של יהודי רומא פורסם ב"הצופה" בשנת 1984 על ידי מיכאל טליאקוצו מקבוצת ניר עציון. מאמר נוסף על יהודי רומא נכתב על ידי האדריכל דוד קאסוטו. מי שירצה יוכל לקבל את המאמרים ממני.

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. המקור:לוצ'אנו טאס, יהודי איטליה, ספריית מעריב, תל אביב, 1978. עמוד 120

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית