FANDOM


קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

32817045

תוואי המסילה בעיר שכם - מקור לא ידוע

H12296

הרכבת הגיע לשכם מוזיאון המלחמה האוסטרלי

מבט ךתחנת הרכבת בשכפ במלחמת העולם הראשונה

מבט ךתחנת הרכבת בשכפ במלחמת העולם הראשונה ברקע הר גריזים- המקור:ביתמונה - אלבום צילומים של ד"ר תאופיק כנען- שירות הבריאות של הצבא התורכי

תחנת הרכבת בשכם (בערבית נַאבְּלוּס) הייתה התחנה הדרומית ביותר בקו מסילת השומרון. סלילת המסילה לשכם הושלמה בראשית שנת 1914 כחלק ממסילת השומרון שהיוותה הסתעפות של מסילת הרכבת החיג'אזית. קו הרכבת תוכנן להגיע עד לירושלים, אך הגיע בסופו של דבר רק עד שכם.

התחנה הוקמה באזור חדש, ביוזמה עותמ'אנית, על אדמה השייכת ליוזמי מסילת הרכבת החיג'אזית. היא פסקה לנסוע בשנת 1932.

השלמת מסילת הברזלעריכה

התכנון הראשוני של השלטון הטורקי ושל היינריך מייסנר, מהנדס הרכבות הגרמני, היה להמשיך את מסילת השומרון דרומה עד ירושלים, אולם, התוכנית נקלעה לקשיים תקציביים, והממשלה הטורקית ביקשה סיוע כספי מצרפת. הצרפתים שחששו מפגיעה בקו הרכבת יפו ירושלים שהיה בבעלות צרפתית, התנו את הסיוע בביטול התוכנית של קו שכם-ירושלים, ועל כן מסילת הברזל הגיעה רק עד שכם.

בראשית 1915 סללו הטורקים מסילת ברזל שיצאה ממסילת השומרון (סמוך לתחנת הרכבת מסעודיה) אל תחנת הרכבת טול כרם - תחנת המוצא של המסילה המזרחית. בתקופת המנדט הבריטי פעל שירות רכבות מתחנת שכם לטול כרם, ולחיפה (נסיעה שבועית).

חשיבות צבאיתעריכה

פנחס פיק, בספרו "meissner pasha and the construction of railways" כתב כי שלוחת מסילת הברזל לשכם נחנכה בשנת 1915, כנראה בסתיו. כאמור היא לא נמשכה לירושלים.

אבל הייתה לה חשיבות צבאית החל מסיומה של 1917 כאשר הצבא הבריטי כבש את ירושלים ונעצר בקו שתי העוג'ות למשך כחצי שנה. הצבא העותמאני נאחז מדרום לשכם. והאספקה אליו הגיע דרך שלוחה זו של מסילת הברזל.

51747420

התוואי בעיר - כנראה אוסף מטסון

שרידי התחנה היוםעריכה

(מקור לא ידוע)

קישורים חיצונייםעריכה